Lene Rosenly

Valgt i Kreds Syddanmark

Lene RosenlyLene Rosenly

Valgt i Kreds Syddanmark

Jeg er ansat som udviklingssygeplejerske i Psykiatrisk Afdeling Odense. I de sidste 10 år har jeg haft særlig interesse for, hvordan etikken kan være i fokus i klinikken. Det betyder, at jeg har arbejdet med den etiske analysemodel, som bruges til at drøfte klinikkens etiske dilemmaer.

Derudover er jeg medlem af Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark og har været det godt 3 år. Dette arbejde inspirerer mig til at udbrede budskabet om etisk refleksion blandt sygeplejersker og derfor er jeg også facilitator i etiske refleksionsgrupper i både døgnafsnit og i lokalpsykiatrien.

Som medlem af Sygeplejeetisk Råd vil jeg arbejde for at få De Sygeplejeetiske Retningslinjer integreret i praksis og pege på vigtigheden af at drøfte etiske dilemmaer i klinikken til gavn for patienterne og dermed også trivsel på arbejdspladsen.

Jeg brænder for at mindske ulighed i sundhed og for at inddrage patienter mest muligt i egen behandling.

Valgt til Sygeplejeetisk Råd i 2020.