Lise-Lotte Marker Christensen

Valgt i Kreds Syddanmark.

Lotte Marker ChristensenLise-Lotte Marker Christensen

Valgt i Kreds Syddanmark

 

 

 

 

Afdelingssygeplejerske på Hjertesygdomme sengeafsnit på Kolding Sygehus – en del af Sygehus Lillebælt.

·         Uddannet i 1991 fra Vejle Sygeplejeskole

·         Specialuddannelse i intensiv. 10 års erfaring fra intensiv og opvågning bl.a. som uddannelsesansvarlig.

·         28 års erfaring inden for det hjertemedicinske område

·         Afdelingssygeplejerske i 20 år

·         Diplom i Ledelse

·         Har arbejdet med forandringsprocesser og fusioneringer af afsnit.

·         Uddannet i den ”Syddanske forbedringsmodel”

Faglige interesser

Det effektive sundhedsvæsen er ofte presset og ressourcerne er til tider små, hvorfor det er vigtigt, at ledelsen skaber en kultur, hvor sygeplejerskerne drøfter og sparrer med hinanden om de etiske dilemmaer, får handleredskaber og perspektiver på kreative løsninger, så sygeplejersken sammen med patienten og pårørende sammen finde den bedste løsning. I fællesskabet kan vi noget unik sammen, hvor vores holdninger og perspektiver på etiske udfordringer belyses og løftes i forståelsen af det sårbare menneske.

Min styrke er ledelse i praksis, hvor sygeplejersken møder den syge patient og dennes familie. Jeg er optaget at relationer. Hvordan kan et godt sygeplejerskeetisk fundament synliggøres i plejen og bidrage mere professionelt til sygeplejersken handlingskompetencer i mødet med patienter/borger fra alle samfundslag.

Valgt til Sygeplejeetisk Råd i 2020.