Rådets opgaver

Sygeplejeetisk Etisk har en række opgaver, der er fastlagt i rådets vedtægter.

Ifølge vedtægterne har Sygeplejeetisk Råd til opgave:

 • at værne om og fremme sygeplejerskers faglige etiske standard.
 • at afgive vejledende udtalelser om fagetiske spørgsmål stillet af DSR-medlemmer eller af DSR.
 • at tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering.
 • at vurdere og komme med ændringsforslag til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.
 • at udbrede kendskabet til De Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd:

 • afholder heldagsmøder 10 gange årligt. 
 • underviser og holder foredrag. 
 • skriver artikler og synspunkter.
 • afgiver høringssvar.
 • vejleder medlemmer.
 • samarbejder med DSR, SLS, de faglige selskaber (FS) og DASYS med flere om fagetiske problematikker.
 • samarbejder med de øvrige nordiske sygeplejeetiske råd.
 • informerer om Rådets arbejde.
 • repræsenterer Sygeplejeetisk Råd ved at deltage i konferencer m.m.