Sygeplejeetisk Råds medlemmer

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres efter kandidatanmeldelser fra Rådet, Dansk Sygeplejeråds kredse og hovedbestyrelsen. Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog kan intet rådsmedlem sidde mere end 8 år.

Valg af ny formand og nye medlemmer på ved elektronisk valghandling afsluttet den 26. juni 2020. Læs mere her 

Anne Bendix Andersen

Anne Bendix Andersen

Valgt i Kreds Midtjylland

Lene Rosenly

Lene Rosenly

Valgt i Kreds Syddanmark

Lise-Lotte Marker Christensen

Lise-Lotte Marker Christensen

Valgt i Kreds Syddanmark

Jette Kristine Christiansen

Jette Kristine Christiansen

Valgt i Kreds Nordjylland

Kirstine Rosendal

Kirstine Rosendal

Valgt i Kreds Hovedstaden

Lisbeth Arbøl

Lisbeth Arbøl

Valgt i Kreds Hovedstaden

Charlotte Hald

Charlotte Hald

Valgt i Kreds Midtjylland

Birgitte Ehlers

Birgitte Ehlers

Valgt i Kreds Sjælland

Lisbeth Aaskov Falch

Lisbeth Aaskov Falch

Valgt i Kreds Sjælland

Dorte Sørensen Tungelund

Dorte Sørensen Tungelund

Valgt i Kreds Syddanmark