Sygeplejeetisk Råds medlemmer

Rådet består af 10 medlemmer, der skal være medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og vælges af Dansk Sygeplejeråds kongres efter kandidatanmeldelser fra Rådet, Dansk Sygeplejeråds kredse og hovedbestyrelsen. Valg til Rådet gælder for højst 4 år. Genvalg kan finde sted, dog kan intet rådsmedlem sidde mere end 8 år.

Valg af ny formand og nye medlemmer på Dansk Sygeplejeråds kongres 14. maj 2018. Læs mere her 

Anne Bendix Andersen

Anne Bendix Andersen

Valgt i Kreds Midtjylland

Edel Kirketerp Nørskov

Edel Kirketerp Nørskov

Valgt i Kreds Syddanmark

Hanne Reinhold Juul 

Hanne Reinhold Juul 

Valgt i Kreds Syddanmark

Jette Kristine Christiansen

Jette Kristine Christiansen

Valgt i Kreds Nordjylland

Kirstine Rosendal

Kirstine Rosendal

Valgt i Kreds Hovedstaden

Lisbeth Arbøl

Lisbeth Arbøl

Valgt i Kreds Hovedstaden

Charlotte Hald

Charlotte Hald

Valgt i Kreds Midtjylland

Birgitte Ehlers

Birgitte Ehlers

Valgt i Kreds Sjælland

Lisbeth Aaskov Falch

Lisbeth Aaskov Falch

Valgt i Kreds Sjælland