Anne Bendix Andersen

Formand for Sygeplejeetisk Råd, valgt i Kreds Midtjylland

Anne Bendix Andersen

Anne Bendix Andersen

Valgt i Kreds Midtjylland.

Forskningsansvarlig i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje, Hospitalsenhed Midt/VIA University College, sygeplejerskeuddannelsen i Viborg.
Underviser på sygeplejerskeuddannelsen, VIA University College Campus Viborg og ekstern lektor på Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sygepleje og Sundhed.

  • Uddannet i 1994 fra Viborg Sygeplejeskole

  • 15 års erfaring fra det nyremedicinske speciale

  • Sundhedsfaglig diplomuddannelse, 2003-2004

  • Master in Health Science, Nursing, ved Viborg Sygeplejeskole /Deakin University, 2011

  • Forløbskoordinator for borgere med behov for særlig støtte, Viborg kommune og Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, 2012

  • Klinisk sygeplejespecialist i Medicinsk og Hjertemedicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, 2012-2015

  • Ph.d. fra Institut for Folkesundhed, Sygepleje, 2018. Fokus på sundhedsprofessionelles tværsektorielle samarbejde i det danske sundhedsvæsen.

Faglige interesser

Jeg interesserer mig for, hvordan mennesker med kroniske lidelser oplever sundhedsvæsenet og har gennem de sidste 25 år omsat denne interesse i undervisning og vejledning til studerende og kolleger. Desuden har jeg stor interesse for, hvordan politiske, strukturelle og organisatoriske forhold har betydning for de muligheder og betingelser, der er for at agere som sundhedsprofessionel i det danske sundhedsvæsen. Min forskning omhandler derfor også dette aspekt af sygepleje.

Valgt i 2016. Formand fra 2018. Genvalgt til formand i 2020.