Birgitte Ehlers

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Sjælland.

Birgitte EhlersBirgitte Ehlers

Valgt i Kreds Sjælland.

Udviklings- og sundhedsfremmesygeplejerske i Center for Alkohol og Stof, CAS, Roskilde.

Udannet fra Vejle Sygeplejeskole 1991. Har arbejdet som hjemmesygeplejerske i Brørup og i Taastrup. Uddannelse til sårsygeplejerske i 2002, DSR. Har arbejdet som produktspecialist i privat virksomhed. Siden 2013 sygeplejerske i CAS, Roskilde. Master i sundhedsfremme 2017.

Jeg er særligt optaget af de rammer vi skaber omkring vores velfærd i bred forstand og vores sundhedspolitik i særdeleshed og jeg er især optaget af social ulighed.

Jeg ønsker at bidrage til etiske overvejelser med de erfaringer jeg har, bl.a. fra mit arbejde med socialt udsatte mennesker, ligesom jeg ønsker at udfordre mine holdninger og vinkler i et kvalificeret og åbent forum, idet jeg finder det yderst vigtigt at vi som sygeplejersker aktivt tager stilling til den kultur vi er en del af og som vi som fagprofessionelle er med til at reproducere og forme.

Valgt i 2018.