Charlotte Hald

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Midtjylland.

Charlotte HaldCharlotte Hald

Valgt i 2018.

Valgt i Kreds Midtjylland.

Forskningsassistent på Regionshospitalet Randers

Uddannet sygeplejerske i 2004 fra Sygeplejeskolen i Århus. Kandidat i Sygeplejevidenskab fra Aarhus Universitet i 2011, hvor jeg skrev kandidatspeciale om hjernedød og organdonation.

Erfaring som sygeplejerske på neurointensivt afsnit, AUH, adjunkt på VIA University College, fra demensområdet, som kvalitetskonsulent i Aarhus kommune og som udviklingssygeplejerske på Hospice Djursland.

Har siden januar 2021 arbejdet som forskningsassistent på Regionshospitalet Randers

Mine interesseområder er palliation, demens, ældrepleje, perspektiver på afslutningen af livet, værdighedsbegrebet, sektorovergange og ikke mindst formidling og uddannelse. De etiske dilemmaer i sygeplejen har altid haft min interesse, og i min tid som sygeplejerske har jeg søgt specialer, hvor etiske dilemmaer nærmest står i kø.

Valgt i 2018.