Dorte Sørensen Tungelund

Valgt i Kreds Syddanmark

Dorte Sørensen TungelundDorte Sørensen Tungelund

Valgt i Kreds Syddanmark

Sygeplejerske på hospice.

Uddannet på Aarhus Amtssygehus i 1991, cand.cur. i klinisk sygepleje, Syddansk Universitet, 2016.

 

 

Jeg har erfaring som sygeplejerske fra sygehusafdelinger, primært ortopædkirurgi. Længst erfaring har jeg i hjemmeplejeregi. Har undervist på social- og sundhedsskolen i Fredericia. Er tilknyttet censorkorpset på sygeplejerskeuddannelsen og den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Jeg har løbende deltaget i forskelligt frivilligt arbejde og var en årrække ansat i Folkekirken som kirke- og kulturmedarbejder.

Jeg elsker sygeplejefaget! Jeg er optaget af, at vi fortsat uddanner og udvikler sundhedsprofessionelle til pleje og omsorg af høj kvalitet og med fokus på den måde, som sygepleje udføres på. At vi, i dialog og handling, har fokus på at udvikle etisk bevidsthed i samspillet mellem viden, praktisk kunnen og medmenneskelighed. Her ser jeg refleksion i klinisk praksis som vigtig at fastholde og udvikle – både når den er relateret til konkret viden og når refleksion berører eksistentielle, åndelige og filosofiske spørgsmål. Jeg er også optaget af, at den specialiserede palliative indsats er et tilbud til alle, der tilbringer den sidste tid i hjemmet.

Valgt til Sygeplejeetisk Råd i 2020.