Jette Kristine Christiansen

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Nordjylland.

Jette Kristine ChristiansenJette Kristine Christiansen

Valgt i Kreds Nordjylland.

Klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.soc., Aalborg Universitetshospital Klinik Psykiatri Syd.

Jeg er uddannet fra Aalborg Sygeplejeskole i 1979 og har arbejdet som sygeplejerske i henholdsvis en dialyseafdeling, akut intensiv psykiatrisk afdeling som både basissygeplejerske og afdelingssygeplejerske, underviser ved social- og sundhedsuddannelserne, underviser ved sygeplejerskeuddannelsen og ekstern underviser ved bl.a. landsdækkende efteruddannelse for speciallæger i psykiatri, specialpsykologer og sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri.

Erfaring som censor ved sygeplejerskeuddannelsen og censor og vejleder ved specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Faglige interesser: I mit arbejdsliv har jeg løbende beskæftiget mig med etik, både på det teoretiske plan og i den kliniske sygeplejepraksis. Det psykiatriske område og mennesker med en psykisk sårbarhed har været omdrejningspunktet for mit arbejdsliv gennem mange år.

Valgt i 2018.