Kirstine Rosendal

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Hovedstaden.

Kirstine RosendalKirstine Rosendal

Valgt i Kreds Hovedstaden.

Lektor.

Uddannet sygeplejerske fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen i 2004. Cand.cur. i 2010. Teologisk grunduddannelse, 2000.

Jeg har siden 2012 arbejdet som underviser på sygeplejerskeuddannelsen. Jeg arbejder med uddannelse, undervisning og udvikling.

Har klinisk erfaring indenfor det akutte medicinske område samt neonatologien.

I forhold til etikken er mine interesseområder de etiske problemstillinger, der kan opstå indenfor palliation og neonatologi, samt etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Derudover er jeg optaget af etik i en uddannelsesmæssig kontekst.

Jeg har desuden interesse for social ulighed i sundhed og åndelig omsorg.

Valgt i 2018.