Lisbeth Aaskov Falch

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Sjælland

Lisbeth Aaskov FalchLektor på Professionshøjskolen Absalon.

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1998 og har frem til 2010 arbejdet i forskellige stillinger fra basissygeplejerske til stabsfunktioner i sygehusregi. Efterfølgende har jeg arbejdet i en årrække som adjunkt og sidenhen som lektor på sygeplejerskeuddannelsen.  Jeg har udover min autorisation som sygeplejerske en kardiologisk efteruddannelse, flere sundhedsfaglige diplommoduler, en masteruddannelse i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling samt en lektorgodkendelse. Ph.d.-grad om gamle mennesker i det specialiserede sygehusvæsen i  februar 2019.

 

Jeg har i hele mit virke som sygeplejerske været optaget af etiske spørgsmål og er særligt optaget af etiske problemstillinger knyttet til plejen og behandlingen af gamle mennesker i kommunerne og af de gamle patienter på sygehusene. Jeg er endvidere optaget af udvikling af undervisningen i etik til kommende sygeplejersker og har gennem flere år undervist i netop etik og filosofi på sygeplejerskeuddannelsen.

Valgt i 2018. Genvalgt i 2020.