Lisbeth Arbøl

Medlem af Sygeplejeetisk Råd. Valgt i Kreds Hovedstaden.

Lisbeth ArbølLisbeth Arbøl

Valgt i Kreds Hovedstaden.

Palliationssygeplejerske. 

Uddannet på Sankt Lukasstiftelsens Sygeplejeskole 1987. Har siden 1999 arbejdet indenfor palliation. 

Var med i initiativgruppe og arbejdsgruppe der oprettede KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og arbejdede der fra 1999 til 2009. Siden 2009 har jeg arbejdet i Sankt Lukas Udgående Hospiceteam. Mine efteruddannelser har primært været indenfor palliation.

Desuden har jeg i 2006 på School of Applied Theology i Berkeley, San Francisco, haft fag indenfor systematisk teologi, samtidig spiritualitet, kommunikation, etik og moralteologi.

Jeg har været medlem af Den lokale Videnskabsetiske Komite i Nordjylland. Jeg er en del skolet i medievirksomhed i bred forstand, foredragsvirksomhed og undervisning.

Mit fokus som sygeplejerske har i alle årene været på omhuen for de sårbareste liv. 

I takt med at samfundet fokuserer mere og mere på vækst, teknik, autonomi, uafhængighed og individualitet sker det ofte, at mennesker, som ikke længere kan disse ting, betragtes som svage og uværdige. Intet er mere forkert. Det er det samfund, der ikke behandler de sårbareste og såkaldt svageste optimalt, der er svagt og på en meget farlig etisk glidebane.

Derfor brænder jeg for i Sygeplejeetisk Råd bl.a. at være med til på flere niveauer at værne om specielt de etiske principper i omhu for de sårbareste liv både ved faglig støtte til sygeplejersker og ved at påvirke samfundsdebat og politikker.

Valgt i 2018. Genvalgt i 2020.