Rådets holdning til omskæring af drenge

Der har været flere indlæg om omskæring af drenge i medierne i foråret 2014, og der er rettet henvendelse til Sygeplejeetisk Råd vedrørende omskæring af drenge. Sygeplejeetisk Råd har derfor udarbejdet et holdningspapir, som kan læses herunder. I maj og juni 2014 er debatten fortsat, og rådet har derfor ønsket at præcisere sin holdning.

Holdningspapir

Der har været flere indlæg vedrørende omskæring af drenge i medierne den seneste tid, og der er rettet flere henvendelser til Sygeplejeetisk Råd vedrørende omskæring af drenge. Sygeplejeetisk Råd har blandt andet derfor drøftet aspekter vedrørende omskæring af drenge, og du kan downloade holdningspapiret ved at klikke på dette link: 

SER notat vedrørende omskæring af drenge

Uddybende udtalelse

På baggrund af reaktioner på Sygelejeetisk Råds holding til rituel omskæring af drenge, følger her en uddybende udtalelse fra rådet.

På mødet i Sygeplejeetisk Råd den 13. juni 2014 drøftede medlemmerne de reaktioner, der har været, dels på rådets notat vedr. omskæring af drenge uden medicinsk indikation (19. februar 2014) og dels til "Dilemma" i Sygeplejersken nr. 7/2014: For og imod rituel omskæring.

En af reaktionerne har været, at Sygeplejeetisk Råd ikke har modet til at melde klart ud – for eller imod rituel omskæring af drenge. Derfor skal vi her gøre det tydeligere, at Sygeplejeetisk Råds holdning er, at rituel omskæring er mere end et spørgsmål om at fjerne sundt væv fra raske drenge uden medicinsk indikation og med unødvendig smerte samt risiko for komplikationer.

Principielt er rådets holdning, at man ikke skal gøre skade på børn, ud fra ikke-skade princippet. Ikke at skade rækker mere vidt end blot indgrebet. Rituel omskæring af drenge er også et udtryk for et religiøst, kulturelt og familiært tilhørsforhold og er identitetsskabende for barnet. Ud fra denne tilgang er et forbud mod rituel omskæring derfor også at skade barnet. Herved forhindres barnet i at følge traditioner, og dette kan også gøre skade på barnets opvækst, tilhørsforhold og identitet.

Rådet anerkender, at der kan være risiko for komplikationer efter omskæring, og rådet støtter derfor, at omskæringen foretages af læger på hospitaler eller i lægeklinikker ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning for omskæring af drengebørn, for at minimere denne risiko.

Et forbud mod omskæring kan medføre, at ikke-lægefaglige personer udfører omskæringen. I henhold til Børnekonventionens artikel 24, 3. "Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed", tager vi helt klart afstand fra omskæring, der foretages uden deltagelse af en læge, og som kan være til stor fare for drengen.

Rådets holdning er derfor, at for og imod rituel omskæring af drenge ikke kan gøres til et juridisk spørgsmål.