Annette Hegelund

Formand for Sygeplejeetisk Råd

Annette HegelundAnnette Hegelund

Formand for Sygeplejeetisk Råd

Cand.cur. i klinisk sygepleje, SDU. 

Tilknyttet som projektsygeplejerske i KOL Kompetencecenter, Region Sjælland.

Er uddannet sygeplejerske i 1988 fra Næstved Sygeplejeskole. SD i klinisk sygepleje og formidling i 2009. Har siden 1996 arbejdet i primær sundhedstjeneste inden for klinisk sygepleje i såvel lægekonsultation, hjemmesygeplejen, som klinisk uddannelsesansvarlig og som underviser på SOSU uddannelserne. 

Har arbejdet med faglig udvikling, kvalitets- og kompetenceudvikling, ledelse og projektudvikling inden for ældreområdet.

I forhold til etikken ligger mine særlige interesseområder inden for ældreområdet og forhold omkring sårbare og svage patientgrupper. Det er f.eks. borgere med demens, KOL eller multidiagnosticerede patienter, som kan have svært ved at have en stemme i sundhedsvæsenet, såvel som den ældre medicinske patient. 

Jeg er optaget af ulighed i sundhedsvæsenet, hvor særligt de svageste patientgrupper kan være i risiko for at ikke at modtage den rette pleje og behandling, hvis ikke de har god støtte og ressourcer. 

Valgt 2010. Næstformand fra 2012. Genvalgt 2014. Valgt som formand ved Dansk Sygeplejeråds kongres i 2016.