Edel Kirketerp Nørskov

Medlem af Sygeplejeetisk Råd, valgt i Kreds Syddanmark

Edel Kirketerp NørskovEdel Kirketerp Nørskov

Valgt i Kreds Syddanmark. 

Tidl. oversygeplejerske.

Mit fagområde er ledelse, og jeg har arbejdet i dette felt på hhv. kirurgisk-, medicinsk- og nuværende børneafdeling. Relationen mellem patient og behandler har altid haft min interesse, uanset hvilket speciale jeg har beskæftiget mig med.

Jeg har taget en master i Etik og Værdier i Organisationer (MEVO) for at fordybe mig i faget sygepleje, som er en etisk, klassisk profession båret af værdier. Derudover diverse lederuddannelse i sundhedsøkonomi, organisationsteori og sundhedsjura.

Jeg har desuden interesse i kvalitetsudvikling, forskning og innovation i sygeplejen.​

Valgt i 2012. Genvalgt i 2016. Udtrådt i 2020.