Erik Weye Herskind

Medlem af Sygeplejeetisk Råd, valgt i Kreds Sjælland

Erik Weye HerskindErik Weye Herskind   

Anæstesisygeplejerske, valgt i Kreds Sjælland.

Er uddannet i 1979. Har arbejdet i akut-, neonatal- og pædiatri- samt dialyseområder. Uddannet intensiv- og anæstesisygeplejerske.

Ledelseserfaring. Klinisk ansvarlig. SD i kvalitet og udvikling. Instruktør ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation, DIMS. Hjertestopkoordinator/ ansvarlig for uddannelseslaboratoriet.

Valgt 2010, genvalgt i 2014.