Hanne Reinhold Juul

Medlem af Sygeplejeetisk Råd, valgt i Kreds Syddanmark

Hanne Reinhold Juul Hanne Reinhold Juul 

Valgt i Kreds Syddanmark

Leder af Specialteamfunktionen

Uddannet sygeplejerske fra Slagelse Sygeplejeskole i 1985. Specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje i 2003, uddannelse i kognitiv terapi i 2009 og diplomuddannelse i ledelse.

Med en lang karriere i psykiatrien, hvoraf de 6 år har været på lukket afsnit, har det været oplagt for mig at arbejde med etiske aspekter i sygepleje, særligt ift. til tvang og forebyggelse heraf. Dette har betydet, at jeg har deltaget i to større projekter omkring forebyggelse af tvang.

I Psykiatrien i Region Syddanmark er der oprettet en Klinisk Etisk Komite.

For at hjælpe medarbejdere til at give etiske dilemmaer i det daglige arbejde større opmærksomhed, har man  i Esbjerg - Ribe oprettet en opmærksomhedsgruppe, som jeg er medlem af.

Er leder af Specialteamfunktionen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Specialteam.

Valgt i 2012. Genvalgt i 2016. Udtrådt af Rådet i 2020.