Janus Dahlgren Pedersen

Medlem af Sygeplejeetisk Råd, valgt i Kreds Hovedstaden

Janus Dahlgren PedersenJanus Dahlgren Pedersen          

Valgt i Kreds Hovedstaden.

Sygeplejerske, Neurokirurgisk klinik,  Rigshospitalet. 

Professionsbachelor i Sygepleje (juni 2013).
Bachelor i Filosofi (juni 2009).

Jeg har blandt andet beskæftiget mig med etiske dilemmaer omkring tvangsmedicinering af demente patienter og min bachelorprojekt omhandlede de etiske, juridiske og faglige problemstillinger omkring udokumenterede migranter i det danske sundhedsvæsen.

Valgt i 2014.