Hvad betyder de sygeplejeetiske retningslinjer for mig?

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, når de opstår i udøvelsen af sygepleje indenfor rammen af sygeplejerskens virksomhedsområde.

Et medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR), der overtræder De Sygeplejeetiske Retningslinjer, kan af DSR’s hovedbestyrelse udelukkes af DSR jfr. DSR’s love § 6, stk. 2.

DSR har ikke hidtil udelukket et medlem af DSR på baggrund af overtrædelse af de Sygeplejeetiske Retningslinjer.

Sygeplejeetisk bevidsthed

Sygeplejerskernes holdning til sygepleje og de etiske dilemmaer, de stilles overfor, vil i de kommende år stå mere og mere centralt - både for den enkelte sygeplejerske og i debatten om sygepleje.

Sygeplejeetisk Råd (SER) har eksisteret siden 1990, og De Sygeplejeetiske Retningslinjer har eksisteret siden 1992. (Sygeplejeetisk Råd hed indtil kongressen 2004 "Det Sygeplejeetiske Råd", DSER).

SER er sygeplejerskernes sparringspartner i etiske spørgsmål og behandler emner af sygeplejeetisk karakter - rejst af sygeplejersker eller DSR.

Sygeplejersker har altid arbejdet ud fra fagetiske normer, der er blevet videregivet gennem uddannelsen og erfaring. Op igennem 70-erne og 80-erne øgedes anvendelsen af teknik i sygeplejen, hvilket gav anledning til øget fokusering på teknikken på bekostning af mennesket. Den øgede tekniske kunnen medførte nye etiske dilemmaer, der skulle tages stilling til.

På den baggrund fandt DSR anledning til at oprette et vejledende og rådgivende organ uafhængigt af DSR. På kongressen i 1990 blev SER en realitet. Første opgave for Rådet blev at udforme De Sygeplejeetiske Retningslinjer, der blev vedtaget på den efterfølgende kongres i 1992. De seneste retningslinjer er vedtaget på kongressen i 2014.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er fagetiske retningslinjer, der er udformet af sygeplejersker til brug for sygeplejersker. Retningslinjerne er udtryk for, hvad sygeplejersker ønsker af sygeplejefaget og i udviklingen af dette fag.

Retningslinjerne markerer, at vi i udøvelsen af vores fag ønsker, at det etiske fundament i plejen opleves som en reel forpligtelse - en bevidstgørelse af de etiske værdier, der medfører, at sygeplejersken har en sygeplejeetisk bevidsthed, der anvendes i handling og holdning.