Folketingsvalg for sygeplejestuderende

5. juni 2019 var der valg til Folketinget. SLS brugte folketingsvalget til at sætte sygeplejerskeuddannelsen på dagsordenen. 

Hele foråret havde sundhedsvæsenet og fremtidens sygeplejersker været på den politiske dagsorden. For der mangler hænder i  sundhedsvæsenet, og vi skal løse mere komplicerede opgaver fremover. 

Det er vigtigt, at vi sammen op til folketingsvalget fortæller kandidaterne om det pressede uddannelsessystem og sundhedsvæsen, vi møder i hverdagen. Kun hvis vi fortæller politikere og vælgere om vores hverdag som sygeplejestuderende, kan vi få dem til at forstå konsekvenserne af nedskæringerne og. Lad os bruge folketingsvalget til at sætte sygeplejerskeuddannelsen på dagsordenen. 

Skrot nedskæringerne på vores uddannelse

Politikerne har skåret 2 pct. af vores uddannelse, hvert år siden 2016. Det har medført større hold, dårligere kommunikation mellem uddannelsessted og praktiksted, mindre vejledning, færre forberedelsestimer til underviserne, mindre undervisning i færdigheder. Sammenlagt bliver vi klædt dårligere på til vores praktikforløb - og til arbejdsmarkedet. 

Vi skal have overbevist et bredt flertal af partier om, at 2%-nedskæringerne skal skrottes og tilbageføres til uddannelsesområdet. Vi er allerede i gang. Sammen med de andre ungdoms- og studenterorganisationer har vi lanceret en LIVE nedskæringstæller. Vi deltager også i den fælles kampagne Stem Uddannelse. Del gerne siderne i dit netværk.

Læs mere på nedskæringer.dk

Læs mere på Stem Uddannelses Facebook-side

Flere og gode sygeplejersker i fremtiden

Mangel på medarbejdere er den absolut største udfordring i det danske sundhedsvæsen lige nu. Mange partier mener, at optaget på sygeplejerskeuddannelsen skal øges. Men der er brug for flere tiltag.  

Derfor har SLS sammen med Dansk Sygeplejeråd udarbejdet 19 konkrete anbefalinger til, hvordan vi skaffer flere sygeplejersker på kortere sigt, uden at det går ud over kvaliteten. De 19 anbefaliner handler blandt andet om mere og bedre vejledning i praktikken, færre der dropper ud, flere ressourcer til uddannelsen og en god start for nyuddannede sygeplejersker. Find de anbefalinger, du minder mest oplagt, og præsentér dem for folketingskandidaterne i dit lokalområde.

Læs mere  på temasiden "Flere sygeplejersker nu"

Se også Dansk Sygeplejeråds temaside om folketingsvalget "Stem sundhedspolitisk"