Folketingsvalg for sygeplejestuderende

Den 1. november 2022 er der folketingsvalg i Danmark. SLS bruger folketingsvalget til at sætte sygeplejestuderendes vilkår på dagsordenen.

Hvad kan jeg gøre som sygeplejestuderende? 

Her er tre ting, du kan spørge folketingskandidater om.

Brug spørgsmålene til valgmøder, paneldebatter, på Facebook og når du møder kandidaterne på gader og stræder:

 1. Vil du investere i fremtidens sygeplejersker?
  Der skal uddannes flere sygeplejersker, men det bliver svært, hvis der ikke følger flere penge med. Vil kandidaterne investere i vores uddannelse, så der ikke bare oprettes flere studiepladser, men at vi også får den bedste uddannelse, som fremtidens sygeplejersker?
 2. Vil du løfte praktikkerne på sygeplejerskeuddannelsen?
  Vi og vores medstuderende oplever at få mindre vejledning og feedback, og at praktikkerne er pressede. Spørg kandidaterne, hvad de vil gøre ved det. Du kan fortælle dem om din hverdag i praktikkerne. Hvordan mærker du konkret, at din praktik ikke lever op til dine forventninger?
 3. Vil du styrke de økonomiske levevilkår for studerende?
  Vi sygeplejestuderende mærker i den grad, hvor svært det er, at få pengene til at slå til. Det bringer mange udfordringer med sig i hverdagen. Fortæl kandidaterne, hvordan du konkret mærker det i hverdagen, og spørg hvordan de vil afhjælpe det?

Sundhedsvæsenet og fremtidens sygeplejersker er i toppen af den politiske dagsorden. For der mangler sygeplejersker, der bliver flere borgere med behov for pleje, og vi skal løse mere komplicerede opgaver fremover. 

Vi er hverdagens eksperter – vi møder virkeligheden hver dag

Det er vigtigt, at vi sammen fortæller kandidaterne om det pressede uddannelsessystem og sundhedsvæsen, vi møder i hverdagen. Det gør vi i både i praktikker og i de studiejobs, vi har i sundhedsvæsenet.

Politikere og vælgere skal kunne relatere til vores hverdag, for at kunne forstå konsekvenserne af manglende investering og fokus på sygeplejerskeuddannelsen.

Lad os bruge folketingsvalget til at sætte fremtidens sygeplejersker på dagsordenen. 

Sygeplejestuderendes vigtigste dagsordener

Tre temaer står øverst på SLS’ liste over udfordringer, der skal løses:

Vil du være folketingspolitiker og have fremtidens sygeplejerskers opbakning, så bør du tage fat i disse. Vi har endda hjulpet med at finde gode løsninger, som kan tages i brug nu.

Praktikløftet

Vi sygeplejestuderende tilbringer 40 % af vores uddannelse i praktik.

Det er her, vi i høj grad får sygeplejen ind under huden, og bygger bro mellem den teoretiske viden og de praktiske færdigheder. Det er afgørende, at vi modtager god vejledning og har tilgængelige kliniske vejledere, der hjælper os på vej.

Det kræver både at vi har nok kliniske vejledere, og især at vi har tid nok sammen med dem. Desværre er der udfordringer med det, ifølge vores studielivsundersøgelse i 2022:

 • Op mod halvdelen af de næsten færdige sygeplejersker (på 6. og 7. semester) følte sig alene med ansvaret for at blive en dygtig sygeplejerske (Undersøgelsen kan findes her).
 • 74 % af de sygeplejestuderende har typisk under 2 timers vejledning om ugen, nogle endda 0 timer (Undersøgelsen kan findes her).

Der er ingen tvivl om, at problemerne i høj grad skyldes den store mangel på sygeplejersker.

Manglen fører til pressede arbejdspladser, som resulterer i benhårde prioriteringer i praksis. Indtil videre har prioriteringen været den nødvendige sygepleje hos patienter og borger.

Men det har været på bekostning af tid til vejledning og refleksion med os sygeplejestuderende, og dermed grundlaget for at vi kan blive fremtidens sygeplejersker.

Løsningerne

Der skal uddannes flere kliniske vejledere, og den kliniske vejleder-uddannelse skal styrkes.

 • Vi skal undgå at være for mange studerende pr. vejleder. Ved at uddanne flere vejledere, kan vi skabe bedre tid og rammer for den helt nødvendige vejledning, og undgå undernormering ift. antal studerende.
 • Kliniske vejledere bør frikøbes fra arbejdspladsnormeringen, og dermed få den nødvendige tid til at være vejledere for os sygeplejestuderende.

Flere praktikpladser

 • Vi skal se på en finansiering af praktikstederne. Der mangler et økonomisk incitament for arbejdspladser med sygeplejersker, til at blive praktikpladser. Det kan f.eks. være med et refusionstaxameter. Refusionstaxameteret vil i højere grad sikre at pengene følger antallet af studerende ud til praksis.
 • Vi arbejder også for at få almen lægepraksis til at blive praktikpladser for sygeplejestuderende. Det vil konkret gøre det muligt at oprette langt flere praktikpladser, hvis vi udvider de steder, man kan være i praktik.

Investeringen i de kliniske vejledere kan i høj grad skabes gennem et refusionstaxameter, som vi i SLS har kæmpet for at få indført.

Styrk de økonomiske levevilkår for studerende

Vi sygeplejestuderende modtager SU under hele uddannelsen. Vi mærker derfor også de snævre økonomiske levevilkår, ligesom alle andre studerende i Danmark.

 • Sygeplejeuddannelsen er et fuldtidsstudie både på den teoretiske og praktiske del, og kræver som regel 40 timers deltagelse fra os studerende om ugen.

At have stabile økonomiske levevilkår er en klar forudsætning for at kunne koncentrere sig om at studere.

Langt størstedelen af os sygeplejestuderende har et studierelevant arbejde ved siden af uddannelsen, som vi bruger mange timer på.

 • Mange har et studiejob for at afprøve de sundhedsfaglige kompetencer i arbejdssammenhæng.
 • Dog har langt de fleste et studiejob for at få økonomien til at hænge sammen.

Men det hænger ikke sammen; For timerne, vi er i vores studiejob, går ud over tiden til vores uddannelse. Tid som også skal sikre et studieliv, hvor vi trives, og har balance mellem uddannelse, arbejde og privatliv.

Fremtidens sundhedsvæsen er afhængig af veluddannede, dygtige sygeplejersker! Det bliver vi kun, hvis vi har haft den nødvendige tid til at fordybe os i vores uddannelse.

Det er ikke holdbart at lade sygeplejestuderende være afhængige af indkomsten fra et studiejob.

Løsningen

SU’en skal dække alle de nødvendige leveomkostninger for os studerende, og bør følge prisniveauet på udgifter som bolig, mad, bøger og lignende.

 • Det vil sikre en mere lige adgang til sygeplejeuddannelsen, uafhængig af ens økonomiske baggrund.
 • Det øger trivslen for os sygeplejestuderende, hvis studielivet ikke overskygges af en tung økonomisk skygge.
 • Det styrker motivationen for at forblive én af fremtidens sygeplejersker – og dermed afhjælpe manglen på sygeplejersker.

Vores fag, dit liv

Som fremtidens sygeplejersker er vi gået sammen med andre elever og studerende i sundhedsvæsenet for at råbe politikerne op til folketingsvalget.

Title

Vi er gået sammen med:

Jordemoderstuderende, SOSU-elever, medicinstuderende, radiografstuderende, fysioterapeutstuderende, ergoterapeutstuderende og psykologistuderende. 

Læs vores fælles debatindlæg i Politiken d. 7. oktober 2022: 

Fremtidens ansatte i sundhedsvæsenet: Vores uddannelser bløder. Lad ikke patienterne bøde - politiken.dk

Fire års besparelser

I fire år var vi ramt af hårde besparelser, som følge af Venstre-regeringens omprioriteringsbidrag, som ramte både vores uddannelser og sundhedsvæsenet.Vi blev flere og flere studerende, og skulle klare os for færre og færre midler.

Helt præcis 2% besparelser hvert år, som alene i 2019 svarede til 1,3 milliarder på landets uddannelser. Besparelser som er gået ud over vores undervisning, vejledning, studiemiljøer og sidst, men absolut ikke mindst, vores trivsel.

De penge er aldrig blevet tilstrækkeligt tilbageført af den nuværende regering.

Fremtidens sundhedsvæsen er afhængig af os som fremtidens sygeplejersker

Vores uddannelser og vores fremtid i sundhedsvæsenet har brug for investeringer.

Sundhedsvæsenet styrtbløder med medarbejdere på tværs af fag. Det går ud over patienterne.

Som fremtidens sygeplejersker, er vi en vigtig del af den friske blodtilførsel. Men vi kommer ikke af os selv. Vi skal huskes i ligningerne, der skal fremtidssikre sundhedsvæsenet.

Derfor har vi nu startet en kampagne til folketingsvalget, for at stå sammen som fremtidens ansatte i sundhedsvæsenet.Vi råber politikerne op, og budskabet er klart:

”Sundhedsuddannelserne bløder, lad det ikke være patienterne der bøder!”

Løsninger

Der skal investeres i sundhedsuddannelserne bredt set, inkl. i sygeplejeuddannelsen.

Der skal investeres i sygeplejeuddannelsen, så vores undervisning, vejledning og studiemiljøer styrkes på tværs af både vores teoretiske og praktiske del af vores uddannelse.

 

Siden vil blive opdateret løbende med dagsordener og indspark til debat i folketingsvalg-perioden /SLS 11. okt. 2022.

Læs mere