Bliv en del af lokalbestyrelsen

Bliv lokalbestyrelsesmedlem, hvis du vil være med til at gøre en forskel for fremtidens sygeplejersker.

SLS' over 20 lokalbestyrelser består af samlet over 200 engagerede sygeplejestuderende, der gør en forskel på på hvert deres uddannelsessted. Lokalbestyrelserne er fundamentet for SLS og vores arbejde for fremtidens sygeplejersker.

Hvad laver en lokalbestyrelse?

Lokalbestyrelsen er de sygeplejestuderendes talerør på uddannelsesstedet. Vi lytter til vores medlemmer, deres tanker og idéer til forbedringer og tager bekymringer og idéer med videre tiluddannelseslederen. På den måde er vi med til at forbedre uddannelsen  og studiemiljøet.

Mange lokalbestyrelser kommer på besøg på holdene og hjælper med at skabe sammenhold på tværs af semestre. Lokalbestyrelserne klæder de nye studerende på til deres første praktikforløb. Vi hjælper vores medlemmer videre, hvis de oplever problemer med studiet eller praktikken. Sidst men ikke mindst gør vi en konkret forskel for studiemiljøet ved at arrangere faglige og sociale aktiviteter for vores medstuderende. 

Lokalbestyrelserne har stor frihed til at tilrettelægge arbejdet inden for SLS' formål, og det er ofte kun fantasien og ambitionsniveauet, der sætter grænserne. 

Hvad får jeg ud af det?

Der er mange grunde til at blive en del af lokalbestyrelsen på sit uddannelsessted. 

Nogle er med, fordi de gerne vil lære at lave foreningsarbejde og få folk med. Nogle er med, fordi de gerne vil gøre en forskel og forbedre uddannelsen og studielivet. Andre er med, fordi de gerne vil have et sygeplejefagligt fællesskab, der rækker ud over deres eget undervisningshold. Fælles er, at vi sammen gør en konkret forskel for fremtidens sygeplejersker lokalt på skolen.

Her er fire lokalbestyrelsesmedlemmer, der fortæller, hvorfor de er eller har været en del af deres lokalbestyrelse:  

  • Siw, SLS-Randers: "Personligt er det det hele værd at være en del af lokalbestyrelsen, fordi den giver et fagligt fællesskab med mulighed for sparring og erfaringsudveksling, som hverken lærere eller undervisning kan bidrage med på samme måde."
  • Marie, SLS-Diakonissestiftelsen: "Det er fedt at være en del af en lokalbestyrelse, fordi man føler, man gør en forskel på lokalt og nationalt plan. For eksempel når vi arbejder sammen for en bedre farmakologieksamen på tværs af landet."
  • Sebastian, SLS-Aarhus: "Jeg var lige flyttet til en helt ny by, kendte ingen mennesker og havde endnu ikke fundet noget job. SLS var en god måde at få en vennekreds, der ikke bare var min klasse, samtidig med at der var lidt hygge over lidt gratis mad." 
  • Naja-Katrine, SLS-Viborg: "At være med i lokalbestyrelsen er en god måde at udvide sit netværk, både personligt og fagligt. Det giver mulighed for sparring med andre studerende, både fra samme skole, på andre semestre, men også fra andre skoler."

Som lokalbestyrelsesmedlem bliver du også en del af et fællesskab af engagerede sygeplejestuderende fra hele Danmark. SLS tilbyder kurser til lokalbestyrelsesmedlemmer. Derudover inviteres lokalbestyrelsesmedlemmerne med til nationale bestyrelsesmøder og Årsmødet, hvor vi sammen beslutter, hvad SLS som organisation skal arbejde med det kommende år.

Arbejdet i lokalbestyrelsen foregår i fritiden, og du er selv med til at bestemme, hvor meget tid og energi, du vil lægge i lokalbestyrelsesarbejdet. For mange af os viser det sig dog hurtigt, at vi slet ikke kan lade være med at engagere os.

Vil du være med?

Har du lyst til at høre mere om arbejdet i din lokalbestyrelse? Så kontakt SLS eller lokalbestyrelsen på dit uddannelsessted.

Læs mere