Årsmødet

Årsmødet er den øverste myndighed i SLS og sætter rammer og retning for organisationen. Vi holder årsmøde hvert år i maj.

På årsmødet mødes delegerede fra afdelinger og landsbestyrelsen for at vedtage SLS' overordnede indsatsområder og vælge SLS' forretningsudvalg.  De delegerede på årsmødet har tale- og stemmeret. Alle SLS-medlemmer har mulighed for at deltage på SLS’ årsmøde med taleret.

På årsmødet ser vi tilbage på det forgangne år igennem årsberetningen. Vi diskuterer vores rammer, holdninger og visioner. Vi vedtager også nye indsatser og vælger nyt forretningsudvalg for det kommende år.

Årsmøde 2021

SLS' forretningsudvalg indkalder til virtuelt årsmøde d. 28. – 29. maj 2021.

Dagsorden: Du kan se den foreløbige dagsorden for årsmødet på tilmeldingssiden her. Endeligt forslag til dagsorden og forretningsorden er tilgængeligt for alle delegerede senest d. 7. maj 2021.  

Delegerede: Fordeling af delegerede fra SLS-afdelinger til årsmøde 2021 er beregnet ud fra medlemstal pr. 15. januar 2021. Du kan se fordelingen af delegerede på tilmeldingssiden her

Tilmelding: Du kan tilmelde dig årsmødet online på conference manager her.

 

Hvem kan deltage?

Årsmødet består af delegerede fra afdelingerne og landsbestyrelsen. Afdelingerne delegerede beregnes ud fra antallet af medlemmer på uddannelsesstedet pr. 15. januar. Det er de delegerede, der har stemmeret og er med til at træffe beslutninger. Ønsker du at komme med som delegeret, skal du være SLS-aktiv i din afdeling. Læs mere om at blive SLS-aktiv i din afdeling.

Alle medlemmer af SLS, der ikke er delegerede, kan desuden deltage på årsmødet med taleret. Send en mail til sls@dsr.dk, hvis du vil vide mere om at deltage som ikke-aktivt medlem.

Det er afdelingerne, regionsbestyrelserne, landsbestyrelsen og forretningsudvalget, der kan stille forslag til behandling på årsmødet. Det skal ske senest d. 23. april 2021, og forslag skal sendes til sekretariatet. Se mere på Aktivguiden (kræver login).