Årsmødet

Den øverste myndighed i SLS, afholdes hvert år i maj. Årsmødet sætter rammer og retning for SLS.

Årsmøde 2023

Årsmøde blev afholdt i weekenden den 19.-21. maj 2023. 

Årsmødet valgte ny daglig ledelse for SLS fra det næste år.

Læs artiklen Trine og Lucas går fuldtid for studerendes fremtid 

På årsmødet mødes delegerede fra afdelinger og landsbestyrelsen for at vedtage SLS' overordnede indsatsområder og vælge SLS' forretningsudvalg.  De delegerede på årsmødet har tale- og stemmeret. Alle SLS-medlemmer har mulighed for at deltage på SLS’ årsmøde med taleret.

På årsmødet ser vi tilbage på det forgangne år igennem årsberetningen. Vi diskuterer vores rammer, holdninger og visioner. Vi vedtager også nye indsatser og vælger nyt forretningsudvalg for det kommende år.

Årsmødeforum - Aktivguiden (kræver login) finder du materialer til årsmødet. 

 

Hvem kan deltage?

Årsmødet består af delegerede fra afdelingerne og landsbestyrelsen. Afdelingerne delegerede beregnes ud fra antallet af medlemmer på uddannelsesstedet pr. 15. januar. Det er de delegerede, der har stemmeret og er med til at træffe beslutninger. Ønsker du at komme med som delegeret, skal du være SLS-aktiv i din afdeling. Læs mere om at blive SLS-aktiv i din afdeling.

Alle medlemmer af SLS, der ikke er delegerede, kan desuden deltage på årsmødet med taleret. Send en mail til sls@dsr.dk, hvis du vil vide mere om at deltage som ikke-aktivt medlem.

Det er afdelingerne, regionsbestyrelserne, landsbestyrelsen og forretningsudvalget, der kan stille forslag til behandling på årsmødet. 

Se også