Indsatsområde 2020-21: Uundværlig undrevisning

I august besluttede årsmødet, at SLS i 2020-2021 skal arbejde med fokus på uundværlig undervisning for fremtidens sygeplejersker.

Formål

Fremtidens sygeplejersker er eftertragtede. I SLS arbejder vi for, at vi bliver så dygtige sygeplejersker som muligt. Derfor skal vi have lige gode muligheder for god vejledning, sammenhæng og sparring i løbet af uddannelsen.

Uddannelsen skal indeholde undervisning, der er uundværlig og som er centreret om sygeplejestuderendes læring. Vi vil være en del af et fagligt, forpligtende fællesskab, og vi stiller krav om tydelige forventninger til os og vores indsats.

Begrundelse

Igennem de seneste år har flere professionshøjskoler indført mødepligtig undervisning, begrundet af manglende deltagelse af sygeplejestuderende. I SLS mener vi, at det er en forfejlet symptombehandling, som ikke opererer med den egentlige årsag til problemet. De seneste års besparelser har desværre vist sig med entydig, kedelig og decideret dårlig undervisning. På samme tid mangler vi tydelige forventninger fra undervisere og uddannelsen til os studerende. Der er en oplevelse af ligegyldighed fra vores uddannelse, som påvirker engagementet og forpligtelsen hos os og vores medstuderende.

  • Studielivsundersøgelsen fra 2019 viser at 32 % af de danske sygeplejestuderende har overvejet at droppe ud af uddannelsen. Her peger 58 % på studierelaterede forhold som opbygning og indhold. I SLS vil vi ikke acceptere, at vores medlemmer ikke færdiggør deres uddannelser pga. dårlig kvalitet i uddannelsen. I SLS tør vi godt stille krav til vores uddannelse, undervisere og ikke mindst til hinanden. Alle studerende har ret til kvalitet i uddannelsen, herunder gælder også e-lærings-internationale og meritstuderende.

Målsætninger

  • Professionshøjskolerne har fastsatte målsætninger for et mindsket frafald på sygeplejerskeuddannelsen.
  • Vi sygeplejestuderende er engagerede i vores uddannelse og deltager aktivt i undervisningen. 
  • Sygeplejestuderende har ret til formativ feedback og vejledning.

Ideer til indsatser

  • Nationale indsatser: Bestyrelsen udvikler politisk udspil til relevante beslutningstagere, med budskabet om at øge engagementet på sygeplejerskeuddannelsen ved at øge kvaliteten. Herunder arbejder vi for at indføre rettigheder omkring erstatningsundervisning, og vurdering på læring fremfor fremmøde. Vi skal finde frem til forhindringerne for den uundværlige undervisning i et samarbejde med Fagligt selskab for Undervisende sygeplejersker.
  • Regionale indsatser: Ovennævnte udspil opfølges med strategisk planlagt indflydelse hos uddannelsesledere og øvrige beslutningstagere.
  • Lokale indsatser: Klasserunder med formålet at indsamle viden og eksempler på god og dårlig undervisning. Her opfordrer vi vores medlemmer til at have tydelige forventninger og stille krav til deres undervisere og uddannelsessteder og hinanden. Klasserunderne skal bidrage til øget engagement.