Indsatsområder 2021-2022: Løn efter kompetencer til sygeplejestuderende i studierelevante jobs

I maj besluttede årsmødet, at SLS i 2021-2022 skal arbejde med fokus på løn efter kompetencer til sygeplejestuderende i studierelevante jobs.

Formål

Mange sygeplejestuderende bruger dele af studietiden på studierelevante jobs i regioner og kommuner.  I SLS er vi positive stemte overfor studierelevant arbejde, fordi det bidrager til at fastholde studerende på uddannelsen, samt kan være med til at styrke vores faglige kompetencer.

Rundt om i sundhedsvæsenet bruges sygeplejestuderende som kvalificeret – men også billig arbejdskraft. Dette er grundet overenskomstmæssige forhold, hvor sygeplejestuderende ofte kategoriseres og lønnes som ufaglærte.

Med dette indsatsområde vil vi kæmpe for, at der skal skabes en sammenhæng mellem kompetencer og løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs. Det indebærer blandt andet, at studerende skal kunne stige i løn under uddannelse.

Begrundelse 

Mange af os sygeplejestuderende vælger af flere årsager at have et studierelevant job under vores uddannelse. Dels er der et kompetencemæssigt aspekt, hvor vi, som studerende, gennem studierelvante jobs kan få mulighed for at udvikle og vedligeholde faglige kompetencer og færdigheder. Derudover er det et økonomisk aspekt, som for mange af os har betydning for vores levevilkår, da SU’en sjældent rækker til månedens faste udgifter.

DSR og SLS har gennem en årrække samarbejdet om netop denne problemstilling, senest i 2018 hvor det lykkes at få kongressen i Dansk Sygeplejeråd forpligtet på at arbejde for at få forhandlingsretten over sygeplejestuderende. Siden da har kampen budt på flere mindre forsøg og samtaler bl.a. mellem Dansk Sygeplejeråd og FOA, som har forhandlingsretten over os som studerende, fordi vi er ansat som ufaglærte. Kampen har endnu ikke ført til mærkbare forandringer.

Vi ønsker nu at løfte dagsordenen om løn i studiejobs i SLS-regi, fordi en stor skare af SLS-medlemmer gennem de seneste år har problematiseret området og ytret et ønske om, at vi som fællesskab retter fokus mod dette. En stor del af disse ytringer begår på den uretfærdighed der ofte følger med, når f.eks. medicinstuderende lønnes højere for udførelse af samme arbejde. Derfor mener vi også, at der indplaceret i denne problemstilling er et politisk perspektiv, som gør det muligt at tale ind i ligelønsdagsordenen med brug af retorikken omkring ’’lige løn for lige arbejde’’. Aktuelt arbejder Dansk Sygeplejeråd med kampagnen ’’Lønløftet’’, som netop taler ind i dagsordenen om ligeløn. Der ses derfor også en mulighed netop nu for at koble os på denne kampagne og brede fokus ud til også at handle om løn til sygeplejestuderende.

Set ud fra et organisatorisk perspektiv findes dagsordenen om løn til sygeplejestuderende i studiejobs også relevant. Dette skal ses i den sammenhæng, at flere medlemmer er så frustrerede over lønforholdene og den stillestående kamp i DSR/SLS, at det har fået dem til at sætte spørgsmålstegn ved det meningsgivende i et SLS-medlemskab. Denne del ses endnu ikke bekymringsværdig, men skaber relevans set ind i en kontekst af at en forandring på området kan bruges som et organiserende element.

 

Er du nysgerrig på indsatsen? På Aktivguiden (login for aktive) kan du dykke ned i ideer til konkrete indsatser. Hvis du endnu ikke er SLS-aktiv, men har lyst til at være med og kæmpe for løn efter kompetencer i studierelevante jobs, så kan du kontakte din lokale SLS-afdeling. Her kan du spille ind med dine perspektiver, ideer og erfaringer i et stærkt fællesskab af sygeplejestuderende. 

Title

Andre beslutninger på årsmødet

Årsmødet har desuden besluttet at SLS i 2021-2022 skal "tænke trivsel" - læs mere her.

Der blev tilføjet et nyt politikpapir om bæredygtighed - læs det her.

Der blev også ændret i politikpapiret om ligestilling og mangfoldighed - læs det her.