Landsbestyrelsen og forretningsudvalget

Landsbestyrelsen står i spidsen for SLS og består af forretningsudvalget og regionskoordinatorerne fra de fem regionsbestyrelser.

Landsbestyrelsen er landssammenslutningens ledelse mellem årsmøderne. Landsbestyrelsen består af op til 19 medlemmer, der er valgt på to forskellige måder:

  • Forretningsudvalget, dvs. formand, næstformand og op til fire menige forretningsudvalgsmedlemmer, er valgt på årsmødet af delegerede fra de 23 afdelinger.
  • Regionskoordinatorerne er valgt af deres respektive regionsbestyrelser.  Antallet af regionskoordinatorer afhænger af antallet af uddannelsessteder i hver region. Læs mere om regionsbestyrelserne.

Landsbestyrelsen prioriterer og koordinerer de indsatser, som årsmødet vedtager. Landsbestyrelsen har også ansvar for SLS' økonomi og for at sikre sammenhæng mellem de lokale, regionale og nationale arbejdsopgaver. Landsbestyrelsen mødes 4-6 gange om året.

Mellem landsbestyrelsesmøderne er forretningsudvalget (FU) med formand og næstformand i spidsen organisationens  daglige ledelse. FU tilrettelægger arbejdet i landsbestyrelsen og koordinerer indsatser internt i SLS. FU mødes cirka hver 14. dag.

Landsbestyrelsens møder

Møderne i landsbestyrelsen er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer af SLS. Læs mere under de aktuelle indkaldelser. Referaterne fremgår også herunder i takt med, at de bliver klar.  

Mødedato Indkaldelse Referat
25.-27. september 2020 Gennemført Hent referatet
14. november 2020 Gennemført Hent referatet
23. januar 2021 Gennemført Hent referatet
6. marts 2021 Gennemført Hent referatet
24. april 2021 Hent dagsorden for møde  

Landsbestyrelsens medlemmer 

Ønsker du at komme i kontakt med landsbestyrelsen, henvises til forretningsudvalget .

Rolle og enhed Navn Tlf. E-mail
Formand, FU Julie Bjerg Jakobsen 46953991 slsformand@dsr.dk 
Næstformand , FU Laura Caroline Jensen 46953992 slsnaestformand@dsr.dk
Forretningsudvalgsmedlem, FU Emma Valsted Kaptain 51268881 sls-fu81@dsr.dk 
Forretningsudvalgsmedlem, FU Kristina Krejberg Dalum 51268807 sls-fu07@dsr.dk
Forretningsudvalgsmedlem, FU Sebastian Kongskov Larsen 51268887 sls-fu87@dsr.dk
Forretningsudvalgsmedlem, FU Siw Lykkebo Jacobsen 28888553 sls-fu19@dsr.dk 
Regionskoordinator, Hovedstaden Bjarke Brandt    
Regionskoordinator, Hovedstaden Matthæus Baltazar Christensen    
Regionskoordinator, Midtjylland Thomas Sten Johansen    
Regionskoordinator,  Midtjylland Andreas Amdi Sparvath    
Regionskoordinator, Midtjylland Camilla Andersen    
Regionskoordinator, Nordjylland Julie Plöger Kann    
Regionskoordinator, Nordjylland Vakant    
Regionskoordinator, Sjælland Rikke Juhl    
Regionskoordinator, Sjælland Michelle Rosenberg Poulsen    
Regionskoordinator, Sjælland Vakant    
Regionskoordinator, Syddanmark Ditte Lyhne Kristensen    
Regionskoordinator, Syddanmark Casper Bisgaard Nomanni    
Regionskoordinator, Syddanmark Vakant