Landsbestyrelsen og forretningsudvalget

Landsbestyrelsen står i spidsen for SLS og består af forretningsudvalget og regionskoordinatorerne fra de fem regionsbestyrelser.

Landsbestyrelsen er landssammenslutningens ledelse mellem årsmøderne. Landsbestyrelsen består af op til 19 medlemmer, der er valgt på to forskellige måder:

  • Forretningsudvalget, dvs. forperson, næstforperson og op til fire menige forretningsudvalgsmedlemmer, er valgt på årsmødet af delegerede fra de 23 afdelinger.
  • Regionskoordinatorerne er valgt af deres respektive regionsbestyrelser.  Antallet af regionskoordinatorer afhænger af antallet af uddannelsessteder i hver region. Læs mere om regionsbestyrelserne.

Landsbestyrelsen prioriterer og koordinerer de indsatser, som årsmødet vedtager. Landsbestyrelsen har også ansvar for SLS' økonomi og for at sikre sammenhæng mellem de lokale, regionale og nationale arbejdsopgaver. Landsbestyrelsen mødes 4-6 gange om året.

Mellem landsbestyrelsesmøderne er forretningsudvalget (FU) med forperson og næstforperson organisationens daglige ledelse. FU tilrettelægger arbejdet i landsbestyrelsen og koordinerer indsatser internt i SLS. FU mødes cirka hver 14. dag.

Læs den gældende forretningsorden for landsbestyrelsen her: Forretningsorden, 2022-2023 . Senest ændret d. 18. september 2022. 

Landsbestyrelsens møder

Møderne i landsbestyrelsen er som udgangspunkt åbne for alle medlemmer af SLS. Læs mere under de aktuelle indkaldelser.

Referaterne fremgår også herunder i takt med, at de bliver klar.  

Mødedatoer i SLS-året 2022/2023

Indkaldelse

Referat

16.-18. september 2022

Afholdt

Hent referat af landsbestyrelsesmødet 

28.-30. oktober 2022

Afholdt

Hent referat af landsbestyrelsesmødet

28. januar 2023 virtuelt

Afholdt

Hent referat af landsbestyrelsesmødet

3.-5. marts 2023

Afholdt

Hent referat af landsbestyrelsesmødet

14.-16. april 2023

Gå til tilmeldingen

Møde endnu ikke afholdt

Landsbestyrelsens medlemmer

Ønsker du at komme i kontakt med landsbestyrelsen, henvises til forretningsudvalget (FU).

Rolle og enhed Navn Tlf. E-mail

Forperson, FU

Charlotte Gøtstad Sørensen

46953991 / 20777699

sls-forperson@dsr.dk

Næstforperson , FU

Maja Villadsen Laibjørn

46953992 / 51268801

sls-naestforperson@dsr.dk

Forretningsudvalgsmedlem, FU

Louise Skogemann

51268807

sls-fu07@dsr.dk

Forretningsudvalgsmedlem, FU

Laura Wesseltoft 

28888553

sls-fu19@dsr.dk

Forretningsudvalgsmedlem, FU

Michelle Emmely Nielsen Toft

51268881

sls-fu81@dsr.dk

Forretningsudvalgsmedlem, FU

Victoria Dehn Funder

51268887

sls-fu87@dsr.dk

Regionskoordinator, Hovedstaden

Trine Løvenskjold Nielsen

 

 

Regionskoordinator, Hovedstaden

Ellen Remonde

 

 

Regionskoordinator, Midtjylland

Kathrine Hangaard

 

 

Regionskoordinator, Midtjylland

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Midtjylland

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Nordjylland

Catherina Volfgang Pedersen

 

 

Regionskoordinator, Nordjylland

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Sjælland

Lucas Hyttel

 

 

Regionskoordinator, Sjælland

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Sjælland

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Syddanmark

Frederikke Schødts

 

 

Regionskoordinator, Syddanmark

Vakant

 

 

Regionskoordinator, Syddanmark

Vakant