Løn efter kompetencer til sygeplejestuderende i studierelevante jobs

I maj besluttede årsmødet, at SLS i 2022-2023 skal fortsætte arbejdet med fokus på løn efter kompetencer til sygeplejestuderende i studierelevante jobs. Det er andet indsatsområde for året 2022-2023.

Formål

Mange sygeplejestuderende bruger dele af studietiden på studierelevante jobs i regioner og kommuner.  I SLS er vi positive stemte overfor studierelevant arbejde, fordi det kan bidrage til at fastholde studerende på uddannelsen, give indblik i sektorerne og selvfølgelig fordi, vi får mulighed for at bidrage med vores kompetencer i et presset sundhedsvæsen.

Rundt om i sundhedsvæsenet bruges sygeplejestuderende som kvalificeret – men også billig arbejdskraft. Dette skyldes overenskomstmæssige forhold, hvor sygeplejestuderende ofte kategoriseres og lønnes som ufaglærte; stik imod enhver logisk og retfærdig tanke.

Efter et år med særligt fokus på de studerendes lønforhold i studierelevant arbejde, er vi kommet langt – men kampen er langt fra slut. Kampen for en løn svarende til kompetencer skal fortsætte, ligesom kampen for at få forhandlingsretten.

Med dette indsatsområde kæmper vi for den fortsatte kamp vi har opbygget gennem det seneste år. At der skal skabes en sammenhæng mellem kompetencer og løn til sygeplejestuderende i studierelevante jobs. At sygeplejestuderende anerkendes for deres kompetencer i studierelevant arbejde, og forhandlingsretten overgår til en fagforening som rent faktisk har interesse i dem.

Begrundelse 

Mange af os sygeplejestuderende vælger af flere årsager at have et studierelevant job under vores uddannelse.

Blandt andet fordi dette kan være supplerende færdighedsudøvelse som afspejler den viden og kompetencer vi får fra praktikken og dermed kan gøre os studerende mere selvsikre i vores arbejde som fremtidige sygeplejersker. Men dette skal ske under retfærdige vilkår.

SLS og DSR samarbejder om denne her kamp, hvilket også blev bekræftet på DSR's ordinære kongres 2022. På kongressen blev det stemt igennem, at DSR arbejder målrettet for at vi sygeplejestuderende får en løn svarende til kompetencer. Afgørelsen havde stor opbakning, ligesom det også blev bekræftet at DSR fortsat vil arbejde for at få forhandlingsretten for os sygeplejestuderende. Det er vigtigt at SLS er med til at følge op på den kongresbeslutning de næste 2 år, både i DSR-C og ude i DSR-kredsene. Kampen har budt på flere forsøg og samtaler bl.a. mellem Dansk Sygeplejeråd og FOA, som har forhandlingsretten over os som studerende, fordi vi er ansat som ufaglærte. Kampen har endnu ikke ført til mærkbare forandringer. Men vi er kommet skridtet videre.

Vi ønsker nu fortsat at løfte dagsordenen om løn i studiejobs i SLS-regi. En stor del af vores medstuderendes udtrykker oplevelsen af uretfærdighed når f.eks. medicinstuderende lønnes højere for udførelse af samme arbejde. Derfor mener vi også, at der indplaceret i denne problemstilling er et politisk perspektiv, som gør det muligt at tale ind i ligelønsdagsordenen med brug af retorikken omkring ’’lige løn for lige arbejde’’ og “fair løn”. 

Set ud fra et organisatorisk perspektiv findes dagsordenen om løn til sygeplejestuderende i studiejobs også relevant. Dette skal ses i den sammenhæng, at flere medlemmer er så frustrerede over lønforholdene og den stillestående kamp i DSR/SLS, at det har fået dem til at sætte spørgsmålstegn ved det meningsgivende i et SLS-medlemskab. Denne del skaber relevans set ind i en kontekst af at en forandring på området kan bruges som et organiserende element.

 

Er du nysgerrig på indsatsen? På Aktivguiden (login for aktive) kan du dykke ned i ideer til konkrete indsatser. Hvis du endnu ikke er SLS-aktiv, men har lyst til at være med og kæmpe for løn efter kompetencer i studierelevante jobs, så kan du kontakte din lokale SLS-afdeling. Her kan du spille ind med dine perspektiver, ideer og erfaringer i et stærkt fællesskab af sygeplejestuderende. 

Title

Andre beslutninger på årsmødet

Årsmødet har desuden besluttet at SLS i 2022-2023 skal arbejde med indsatsen "Praktikløftet". Læs mere om indsatsen her.

Der blev ændret i fire politikpapirer. Find alle politikpapirer her.

Mere om løn