OK21: Hvad betyder det for sygeplejestuderende?

Som SLS-medlem har du stemmeret til urafstemning om overenskomstresultatet. Men hvad er en urafstemning, og hvorfor er det relevant for os studerende? Her har vi samlet information om OK21 for studerende. *Vi opdaterer når vi kender næste skridt (senest opdateret 25. marts 2021)*

Hvad er OK21 og hvad er en urafstemning?

Hen over de sidste måneder har Dansk Sygeplejeråd forhandlet med de kommunale og regionale arbejdsgivere om sygeplejerskernes løn- og arbejdsvilkår. Den aftale, de forhandler om, hedder en overenskomst, og kan gælde for de næste 3 år. Derefter skal den så igen forhandles. Derfor hedder forhandlingerne "OK21" for overenskomstaftaler indgået i 2021.

Dansk Sygeplejeråd repræsenterer som fagforening os som kommende sygeplejersker og dem, som allerede er sygeplejersker. Derfor skal vi medlemmer bestemme, om vi vil godkende de aftaler, der er blevet forhandlet på plads, på vores vegne.

Det lyder måske lidt omstændigt, men det er en meget almindelig valghandling, der foregår i de fleste organisationer, når man aftaler løn- og arbejdsvilkår på vegne af så mange mennesker. Det hedder en urafstemning.

Læs mere om OK21 hos DSR her

Som fremtidens sygeplejerske har du en vigtig stemme! 

Urafstemningen er slut

Resultatet af afstemningen blandt alle Dansk Sygeplejeråds medlemmer (inklusiv SLS-medlemmer) er blevet offentliggjort d. 25. marts.

Resultatet er et snævert nej. 47,3% har stemt nej, mens 46,5% har stemt ja. Du kan læse lidt mere her hos DSR

I alt stemte 27,6 % af de stemmeberettigede medlemmer af SLS til urafstemningen. 

Hvad med stemmeprocenten – er det tilfredsstillende at 27,6 % har stemt?

Faktisk er SLS-medlemmers deltagelse i urafstemningen højere end de sidste par gange, vi har stemt om overenskomster (se nedenfor). 

  • Til OK21 stemte 27,6 % af SLS-medlemmerne
  • Til OK18 stemte 26,7 % af SLS-medlemmerne
  • Til OK15 stemte 15,2 % af SLS-medlemmerne

Det kan være lidt vanskeligt at forholde sig til overenskomstforhandlinger når man er studerende, da det ikke kan mærkes en-til-en, og kan være lidt vanskeligt og teknisk at tale med medstuderende om – særligt når man ikke lige sidder sammen og kan tale fx over frokost på studiet. Hvis du har gode ideer til hvordan man øger stemmeprocenten, så tag fat i din SLS-afdeling.

Vi ved endnu ikke hvad de sygeplejestuderende har stemt, kun hvor mange der har brugt sin stemme. Se evt. her, hvor stemmeprocenten er blevet opgjort løbende. Vi har altså set på antal stemmer i forhold til antal stemmeberettigede medlemmer. 

Der blev stemt nej til urafstemningen - hvad betyder det?

I øjeblikket er Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse ved at afklare næste skridt for OK21 på det kommunale og det regionale område. SLS-formand Julie Bjerg Jakobsen sidder med i hovedbestyrelsen, så vores interesser som sygeplejestuderende bliver varetaget.

Der er flere forskellige mulige forløb, som du kan læse om her.

Hvorfor er det relevant for mig, når jeg endnu ikke er færdiguddannet?

Der er flere årsager til at de nuværende forhandlinger har relevans for os som studerende:

  • Da 40% af vores uddannelse foregår i sundhedsvæsenet, så ser vi hver dag, hvordan arbejdsvilkårene for vores kommende kolleger er. Det er vigtigt for os, at sygeplejerskerne har overskud til at sikre et trygt læringsrum for os under uddannelse.
  • Derudover er forhandlingerne en kamp, hvor det er vigtigt at vi står sammen og viser sygeplejerskerne at vi bakker op og støtter dem i kampen for fx en bedre løn eller ret til sorgorlov.
  • Sundhedsvæsenet bliver vores fremtidige arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at vi - fremtidens sygeplejersker – fortæller, hvad vi forventer os af en fremtidig arbejdsplads.

Jeg vil gerne have mere viden fra SLS om OK21 for sygeplejestuderende

Se videoer her på instagram, der forklarer lidt mere om OK21. Formand for SLS, Julie Bjerg Jakobsen, forklarer lidt nærmere om det hele i fem forskellige korte videoer.