OK21: Hvad betyder en eventuel konflikt for sygeplejestuderende

Det hedder først konflikt hvis der bliver strejke eller lockout. Det sker dog kun, hvis man ikke kan blive enige ved nye forhandlinger. Som sygeplejestuderende er du ikke med i en evt. konflikt, men det kan stadig påvirke dig og dit studieliv. Her har vi samlet relevant information til studerende.

Hvad betyder en eventuel konflikt for studerende?

Det hedder først konflikt hvis der bliver strejke eller lockout. Det sker dog kun, hvis arbejdstagerne (fx Dansk Sygeplejeråd) i den kommende tid ikke kan blive enige med arbejdsgiverne ved nye forhandlinger.

 

Undervisning på skolerne bliver ikke ramt, uanset hvad der sker

Dine underviserne på skolerne vil uanset om der bliver konflikt eller ej ikke blive udtaget til strejke, da de er ansat på det statslige område, og derfor en anden overenskomst, der er blevet godkendt. 

Læs mere om statens overenskomst her.

Det betyder altså at dine undervisere på skolerne hverken kommer til at strejke eller blive lockoutet, lige meget hvad der ellers sker.

 

Kliniske vejledere i praktikken kan være udtaget til strejke eller blive lockoutet

Som sygeplejestuderende bliver du ikke direkte ramt, hvis sygeplejerskerne strejker, men hvis de kliniske vejledere på dit praktiksted er i strejke, kan du alligevel komme til at mærke det. Det vil altså nogle steder, og for nogle studerende, betyde ændringer, og andre steder vil alt forsætte nogenlunde som normalt.

Det påvirker selvfølgelig den afdeling, du er i praktik i, da det er en lidt speciel situation at stå i, og derfor vil du nok også kunne opleve mange bekymringer og meget fokus på overenskomsten i det konkrete arbejdsmiljø.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er konflikt, mens jeg er i praktik?

Som studerende er du ikke med i en konflikt (du bliver fx ikke lockoutet eller deltager i en strejke, da du ikke er ansat). Du må kun udføre opgaver, der er uddannelsesrelevante. Det er altså kun opgaver, du alligevel ville have varetaget, hvis ikke der var konflikt, du må udføre. Du er kun til stede i praktikken af hensyn til din uddannelse, så dine opgaver skal altid have et uddannelsesmæssigt sigte. 

Er der tvivl eller uenighed om at de uddannelsesrelevante opgaver, du bliver bedt om at løse, kan være konfliktramt arbejde, skal tillidsrepræsentanten inddrages. 

Hvis du er i tvivl om hvem der er tillidsrepræsentant i den afdeling, du er i praktik i, så ring til kredsen. Du finder kontaktoplysninger nederst på denne side.

 

Uddannelsesstederne har ansvar for din uddannelse og læring

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du som studerende kan få en fyldestgørende uddannelse i en praktik hvis eller mens der er konflikt, skal du kontakte dit uddannelsessted. Find professionshøjskolernes hjemmesider nederst på denne side.

Det er uddannelsesstedernes ansvar at sørge for at der er alternativ uddannelse for dig, i et samarbejde med dig og lederen på praktikstedet.

 

Få hjælp til dine spørgsmål

Mere information om OK21 fra SLS og DSR

Vil du gerne have mere viden om OK21-forløbet, forklaring på udtryk som fx ”strejke”, ”lockout” og ”urafstemning” og hvorfor det er relevant for dig som studerende?

Så læs mere her: OK21: Hvad betyder det for sygeplejestuderende?

Kontakt dit uddannelsessted

Du kan tage kontakt til dit uddannelsessted via deres egne hjemmesider.

Vi har samlet en liste over professionshøjskolernes hjemmesider, men det er en god idé at kontakte dit specifikke uddannelsessted:

 

Kontakt din DSR Kreds

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål, kan du altid kontakte den lokale Dansk Sygeplejeråd-kreds.

Du finder de specifikke kontaktoplysninger her:

Hvilken DSR kreds hører jeg til?

 

Kontakt DSR OK21 Hotline

Du kan ringe til OK21 Hotline, hvis du er i tvivl om forhold vedr. OK21. 

Ring til OK21Hotline: 4695 4301

Du kan også skrive til OK21 Hotline på mail:  OK21@dsr.dk