Praktikløftet

I maj besluttede årsmødet, at SLS i 2022-23 skal arbejde på indsatsområdet "Praktikløftet".

Formål med indsatsen

Med de sidste par års indsatser har vi erfaret at et langt og vedvarende pres og insisteren på forbedret undervisning på sygeplejerskeuddannelsen er nødvendig for at skabe forandring og øget kvalitet.

De studerende skal sikres langt flere rettigheder og vejledning for at skabe de bedst mulige praktikforløb med tid og plads til læring.

I dette indsatsområde er formålet at skærpe SLS’ fokus på praktikkerne og arbejde målrettet på både lokalt, regionalt og nationalt niveau for at vi som sygeplejestuderende oplever en bedre læring i praktikforløbene.

Netop for at:

  • Sikre bedre oplysning og viden hos de studerende,
  • For at sikre regionale og nationale forbedringer i praktikken og
  • For at skabe det nødvendige politiske fokus nationalt set.

Begrundelse for indsatsen

Som sygeplejestuderende bruger vi 40 % af vores uddannelse i praktikkerne, og vi har mellem 45 – 56 praktikuger alt efter uddannelsessted i Danmark.

Det er under praktikkerne, at vi som sygeplejestuderende udvikler vores kompetencer og bygger bro mellem den teoretiske viden og de praktiske færdigheder. Derfor er det også vigtigt, at vi som sygeplejestuderende modtager god vejledning og har praktikvejledere til rådighed, netop for at sikre en kontinuerlig refleksion for at højne og kvalitetssikre sygeplejen.

Studielivsundersøgelsen foretaget af SLS i 2021, viser at:

  • Hele 33 % har vejledning i under én time i løbet af ugen i deres praktik.
  • Over halvdelen af de adspurgte studerende oplever at stå alene med ansvaret for at blive en dygtig sygeplejerske.
  • Samtidig ser vi tendenser til at studerende i højere grad skal gå i aften- og nattevagt under praktikforløbene, uden det store læringsmæssige udbytte.

Det er stærkt bekymrende og derfor bør vi presse på for at få vendt udviklingen nu.

Praktikforløbene er et stort og vigtigt område for dygtiggørelse af fremtidens sygeplejersker. Dette fokus skal særligt ses i lyset af den tid vi befinder os i. Den tid og de læringsmuligheder vi bør have i praktikkerne presses af de massive udfordringer sundhedsvæsenet og sygeplejefaget står overfor. SLS må og fortsat skal kæmpe for at fremtidens sygeplejersker får den fornødne kvalitet i deres uddannelse for at bibeholde den høje faglighed sygeplejefaget besidder.

 

Er du nysgerrig på indsatsen? På Aktivguiden (login for aktive) kan du dykke ned i ideer til konkrete indsatser.

Hvis du endnu ikke er SLS-aktiv, men har lyst til at være med og kæmpe for vejledning i praktikken, så kan du kontakte din lokale SLS-afdeling. Her kan du spille ind med dine perspektiver, ideer og erfaringer i et stærkt fællesskab af sygeplejestuderende. 

 

 

Mere om praktik