Sådan er SLS bygget op

Få et overblik over de forskellige niveauer i organisationen.

I det daglige består SLS af cirka  200 SLS-aktive sygeplejestuderende, der lægger tid og arbejdskraft i arbejdet for fremtidens sygeplejersker. Her på siden kan du få et overblik over de forskellige niveauer i organisationen.

Afdelinger

På hvert uddannelsessted har vi en afdeling, eller også arbejder vi på at oprette en. Det er i afdelingen, at mange SLS-aktive mødes i hverdagen og snakker om sygeplejerskeuddannelsen og livet som sygeplejestuderende.

Læs mere om vores afdelinger

Regionsbestyrelser

Ligesom uddannelsesstederne er samlet i professionshøjskoler, er SLS' afdelinger organiseret i regionsbestyrelser. Her møder repræsentanter fra afdelingerne på tværs af regionen med mål om at tale sygeplejestuderendes sag over for professionshøjskolen, regioner og kommuner. Regionsbestyrelserne samarbejder også tæt med Dansk Sygeplejeråds kredse.  

Læs mere om vores fem regionsbestyrelser

Landsbestyrelse og forretningsudvalg

På landsplan ledes SLS mellem årsmøderne af en landsbestyrelse. Landsbestyrelsen består af regionskoordinatorerne fra de fem regionsbestyrelser samt forretningsudvalget. Landsbestyrelsen har ansvaret for organisationens samlede virke. Landsbestyrelsen mødes mindst fire gange om året.

Mellem møderne i landsbestyrelsen er forretningsudvalget SLS' daglige ledelse. Forretningsudvalget består af SLS' formand, næstformand og op til fire menige forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget er valgt på årsmødet. Forretningsudvalget mødes cirka hver 14. dag.

Læs mere om landsbestyrelsen og forretningsudvalget 

Årsmødet

Årsmødet, som holdes hvert år i maj, er SLS' øverste myndighed. Her mødes delegerede fra afdelinger og landsbestyrelsen for at vedtage SLS' overordnede indsatsområder og vælge SLS' forretningsudvalg.  De delegerede på årsmødet har tale- og stemmeret. Alle SLS-medlemmer har mulighed for at deltage på SLS’ årsmøde med taleret.

Læs mere om årsmødet

En del af Dansk Sygeplejeråd

SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at SLS' medlemmer har stemmeret til de store overenskomstafstemninger samt valg til DSR's kredsbestyrelser, formand og næstformænd. SLS har 6 delegerede i DSR's kongres, og SLS' formand sidder i DSR's hovedbestyrelse.

SLS arbejder tæt sammen med DSR i det daglige. For eksempel er det Dansk Sygeplejeråds kredse, der tager telefonen, når SLS-medlemmer har brug for råd og vejledning. 

Læs mere om DSR's organisering