SLS' opbygning

SLS arbejder både lokalt og nationalt. SLS' lokalbestyrelser har den direkte kontakt til SLS' medlemmer på uddannelsesstederne. Nationalt er alle lokalbestyrelser repræsenteret i SLS-Bestyrelsen sammen med medlemmerne af forretningsudvalget. Årsmødet er SLS' øverste myndighed.