Årsmødet

Årsmødet er den øverste myndighed i SLS. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i maj.

Hvad besluttes på årsmødet?

 

Årsberetning

Årsberetningen beskriver, hvad SLS har arbejdet med det forløbne år. Årsberetningen fremlægges på årsmødet sammen med formandens mundtlige beretning.
 

Indsatsområder

Årsmødet beslutter, hvilke indsatsområder SLS skal arbejde med det kommende år.
 

Ændring af vedtægterne

Det er årsmødet, der beslutter, om vedtægterne for SLS skal ændres.
 

Princip- og Visionsprogram og politikpapirer

I SLS' Princip- og Visionsprogram og i politikpapirerne fastlægger årsmødet SLS' politik på bl.a. uddannelses- og sundhedsområdet.
 

Valg af nyt forretningsudvalg

På årsmødet vælges også nyt forretningsudvalg: Formand, næstformand og 1-4 menige forretningsudvalgsmedlemmer.

 

Hvem kan deltage i årsmødet?

Alle medlemmer af SLS kan deltage på årsmødet med taleret.

Lokalbestyrelserne får tildelt et antal delegerede, som har både tale- og stemmeret på årsmødet. Antallet af delegerede beregnes udfra antallet af SLS-medlemmer på de enkelte uddannelsessteder pr. 15. januar samme år, som årsmødet afholdes. Oversigten over delegerede offentliggøres, når beregningen af antal delegerede fordelt på uddannelsessteder foreligger.

 

Hvornår afholdes årsmødet?

Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i maj.

Desuden kan 1/3 af SLS-lokalbestyrelsesmedlemmerne eller 2/3 af SLS-Bestyrelsen kræve, at der indkaldes til ekstraordinært årsmøde.

 

Hvem kan stille forslag til årsmødet?

Lokalbestyrelserne, SLS-Bestyrelsen og Forretningsudvalget kan stille årsmødeforslag, dvs. forslag til behandling på det ordinære årsmøde.

På det ekstraordinære årsmøde kan der kun stilles forslag af den gruppe, der har begæret det ekstraordinære årsmøde.

Alle delegerede på årsmødet kan stille ændringsforslag til de forslag, der er stillet til årsmødet.