SLS Årsmøde 2020

SLS afholder ordinære årsmøde 21. - 23. august 2020.

Indkaldelse til Årsmøde 2020

Der indkaldes hermed til årsmøde i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Årsmødet var først indkaldt til afholdelse 15. - 17. maj 2020, men er udskudt til 21. - 23. august 2020.

Information om, hvor årsmødet afholdes, vil blive lagt her på siden hurtigst muligt.

Se foreløbig dagsorden for årsmødet her:

Foreløbig dagsorden for SLS Årsmøde 2020

Fordeling af delegerede

Fordeling af delegerede til årsmøde 2020 er beregnet ud fra medlemstallet pr. 15. januar 2020.

Se fordeling af delegerede:

Beregning af delegerede til SLS Årsmøde 2020

Tilmelding til årsmødet

Medlemmer af SLS' lokalbestyrelser kan tilmelde sig her:

Tilmelding

Vi lukker for tilmelding 21. juli 2020 kl. 12.00.

Årsmødemateriale

Hent årsmødematerialet nedenfor i den foreløbige dagsorden. Bemærk, at materialet som udgangspunkt først er tilgængeligt 24. juli 2020:

Foreløbig dagsorden for SLS årsmøde 2020

1. Årsmødets åbning

2. Valg af dirigent/er

3. Valg af referent/er

4. Godkendelse af dagsorden

 1. Årsmødets åbning
 2. Valg af dirigent/er
 3. Valg af referent/er
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden
 6. Valg af stemmetællere
 7. Valg af redaktionsgruppe
 8. Navneopråb
 9. Beretning om SLS’ virksomhed
 10. Fremlæggelse af rammebevilling og regnskab til orientering
 11. Indkomne forslag
 12. Fremlæggelse af budget for indeværende og følgende år
 13. Valg af formand
 14. Valg af næstformand
 15. Valg af yderligere 1-4 SLS Forretningsudvalgsmedlemmer
 16. Præsentation af den nyvalgte SLS-Bestyrelse
 17. Evaluering
 18. Eventuelt

5. Godkendelse af forretningsorden

Forslag til forretningsorden vil være tilgængelig senest 24. juli 2020.

6. Valg af stemmetællere

7. Valg af redaktionsgruppe

8. Navneopråb

9. Beretning om SLS' virksomhed

Årsberetning 2019-2020 vil være tilgængelig senest 24. juli 2020.

10. Fremlæggelse af rammebevilling og regnskab til orientering

Regnskab 2019 med evt. noter vil være tilgængelig senest 24. juli 2020.

11. Indkomne forslag

Indkomne forslag til årsmødet vil være tilgængelige senest 24. juli 2020.

12. Fremlæggelse af budget for indeværende og følgende år

Budget 2020 og rammebudget 2021 med evt. tilhørende noter vil være tilgængelige senest 24. juli 2020.

15. Valg af yderligere 1-4 SLS Forretningsudvalgsmedlemmer

16. Præsentation af den nyvalgte SLS-Bestyrelse

17. Evaluering

18. Eventuelt