SLS Årsmøde 2020

SLS afholder ordinære årsmøde 21. - 23. august 2020.

Årsmødemateriale

Hent årsmødematerialet nedenfor i dagsordenen:

Dagsorden for SLS årsmøde 2020

Hvis der er materiale, der skal bruges ved behandlingen af et dagsordenpunkt, er der link til materialet under punktet.

1. Årsmødets åbning

2. Valg af dirigent/er

3. Valg af referent/er

4. Godkendelse af dagsorden

 1. Årsmødets åbning
 2. Valg af dirigent/er
 3. Valg af referent/er
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af forretningsorden
 6. Valg af stemmetællere
 7. Valg af redaktionsgruppe
 8. Navneopråb
 9. Beretning om SLS’ virksomhed
 10. Fremlæggelse af rammebevilling og regnskab til orientering
 11. Indkomne forslag
 12. Fremlæggelse af budget for indeværende og følgende år
 13. Valg af formand
 14. Valg af næstformand
 15. Valg af yderligere 1-4 SLS Forretningsudvalgsmedlemmer
 16. Præsentation af den nyvalgte SLS-Bestyrelse
 17. Evaluering
 18. Eventuelt

6. Valg af stemmetællere

7. Valg af redaktionsgruppe

8. Navneopråb

9. Beretning om SLS' virksomhed

SLS årsberetning 2019-2020.

Hent årsberetningen.

Formandens mundtlige beretning.

10. Fremlæggelse af rammebevilling og regnskab til orientering

11. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag 1

 • Forslag til ændring af vedtægter for SLS
  • Stillere: Forretningsudvalget, SLS-Bornholm, SLS-Diakonissestiftelsen, SLS-Hillerød, SLS- Holbæk, SLS-Horsens, SLS-København, SLS-Næstved, SLS-Odense, SLS-Randers, SLS-Silkeborg, SLS-Slagelse, SLS-Svendborg, SLS-Vejle, SLS-Viborg og SLS-Aarhus.
  • Hent forslag 1

Forslag 2

 • Forslag til ændring af vedtægternes § 20

Forslag 3

 • Forslag til ændring af vedtægternes § 21, stk. 2

Forslag til ændring af Princip- og Visionsprogram

Forslag 4

 • Forslag til ændring af Princip- og Visionsprogram
  • Stillere: Forretningsudvalget, SLS-Hjørring, SLS-Aarhus, SLS-Silkeborg, SLS-Aalborg, SLS-Horsens, SLS-Slagelse, SLS-Hillerød, SLS-Viborg, SLS-DST, SLS-Randers, SLS-København, SLS-Holbæk, SLS-Roskilde, SLS-Vejle, SLS-Bornholm og SLS-Næstved
  • Hent forslag 4

Forslag til ændring af politikpapirer

Forslag 5

 • Forslag til ændring af politikpapir om uddannelsen

Andre forslag til årsmødet

Forslag 6

 • Forslag til organisatorisk grundlag for SLS-Aktive
  • Stillere: Forretningsudvalget, SLS-Bornholm, SLS-Diakonissestiftelsen, SLS-Hillerød, SLS-Holbæk, SLS-Horsens, SLS-København, SLS- Næstved, SLS-Randers, SLS-Roskilde, SLS-Silkeborg, SLS-Slagelse, SLS-Svendborg, SLS-Vejle, SLS-Viborg og SLS-Aarhus
  • Hent forslag 6

Forslag til indsatsområder 2020-2021

Forslag 7

 • At være sygeplejestuderende

Forslag 8

 • Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker
  • Stillere: Forretningsudvalget, SLS-Randers, SLS-Slagelse, SLS-Holbæk, SLS-Silkeborg, SLS-Aarhus og SLS-Viborg
  • Hent forslag 8 

Samlet oversigt over stillede årsmødeforslag.

I den samlede oversigt over stillede årsmødeforslag kan du også se status på de enkelte forslag, når de er blevet behandlet på årsmødet.

Her vil du også kunne se, hvis der er stillet ændringsforslag til et årsmødeforslag og status på ændringsforslaget, når det er blevet behandlet på årsmødet.

Gå til siden med samlet oversigt over stillede årsmødeforslag.

12. Fremlæggelse af budget for indeværende og følgende år

15. Valg af yderligere 1-4 SLS Forretningsudvalgsmedlemmer

16. Præsentation af den nyvalgte SLS-Bestyrelse

17. Evaluering

18. Eventuelt

Program for årsmødet

Gå til program for årsmødet

Indkaldelse til Årsmøde 2020

Der indkaldes hermed til årsmøde i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning.

Årsmødet var først indkaldt til afholdelse 15. - 17. maj 2020, men er udskudt til 21. - 23. august 2020.

Information om, hvor årsmødet afholdes, vil blive lagt her på siden hurtigst muligt.

Se foreløbig dagsorden for årsmødet her:

Foreløbig dagsorden for SLS Årsmøde 2020

Fordeling af delegerede

Fordeling af delegerede til årsmøde 2020 er beregnet ud fra medlemstallet pr. 15. januar 2020.

Se fordeling af delegerede:

Beregning af delegerede til SLS Årsmøde 2020

Tilmelding til årsmødet

Der er lukket for tilmelding til årsmødet.