Intro til SLS' struktur

Her kan du læse mere om de forskellige led i SLS’ organisation.

Lokalafdeling

Lokalafdelingen består af samtlige SLS-medlemmer på et uddannelsessted, hvis der er valgt en SLS-lokalbestyrelse på uddannelsesstedet.

Lokalbestyrelse

Lokalbestyrelsen repræsenterer lokalafdelingen overfor bl.a. uddannelsesstedets ledelse, SLS nationalt og DSR-kredsen, og er ansvarlig for ledelsen af lokalafdelingen. Lokalbestyrelsen er også ansvarlig for lokalafdelingens økonomi og for kommunikationen mellem medlemmerne i lokalafdelingen og SLS-Bestyrelsen.

Lokalbestyrelsen skal som minimum bestå af formand, næstformand og kasserer. Herudover kan der vælges yderligere et antal lokalbestyrelsesmedlemmer. Lokalbestyrelsens medlemmer vælges som udgangspunkt på den ordinære generalforsamling, men mellem generalforsamlingerne kan lokalbestyrelsen indsupplere nye lokalbestyrelsesmedlemmer på lokalbestyrelsesmøder.

Lokalbestyrelsen samarbejder med andre SLS-lokalbestyrelser i regionen samt med DSR-kredsen.

Se oversigten over lokalbestyrelser.

SLS-Bestyrelsen

SLS-Bestyrelsen består af lokalbestyrelsernes formænd og SLS’ forretningsudvalg.

SLS-Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsen af SLS og for organisationens økonomi.

Bestyrelsen holder som udgangspunkt 4 møder om året.

Læs mere om SLS-Bestyrelsen og se, hvem der sidder i bestyrelsen.

Forretningsudvalget

SLS’ forretningsudvalg, der er SLS’ daglige ledelse, vælges på årsmødet.

Forretningsudvalget består som udgangspunkt af formand, næstformand og 1-4 menige forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget skal som minimum bestå af tre medlemmer, hvoraf de to skal være formand og næstformand.

Formanden og næstformanden er frikøbte studenterpolitikere på fuld tid med SLS’ sekretariat som arbejdsplads.

Forretningsudvalget skal arbejde efter de rammer, der er fastsat af SLS-Bestyrelsen, og står til ansvar overfor bestyrelsen. 

Læs mere om SLS' forretningsudvalg og se, hvem der sidder i forretningsudvalget.

Årsmødet

Det ordinære årsmøde, der afholdes i maj måned, er SLS’ øverste myndighed.

Årsmødet vedtager SLS' overordnede politikker og indsatsområder og  vælger SLS’ forretningsudvalg.

Årsmødet består af et antal delegerede: Forretningsudvalget har op til fem delegerede - afhængig af antallet af forretningsudvalgsmedlemmer. Derudover har lokalbestyrelserne et antal delegerede, der beregnes ud fra medlemstallet pr. 15. januar samme år, som årsmødet afholdes.

De delegerede på årsmødet har tale- og stemmeret. Alle SLS-medlemmer har mulighed for at deltage på SLS’ årsmøde med taleret.

Lokalbestyrelserne, SLS-Bestyrelsen og forretningsudvalget kan stille forslag til behandling på årsmødet.

Læs mere om årsmødet.

SLS - en del af Dansk Sygeplejeråd

SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd (DSR).

Hent DSR's organisationsdiagram

Læs mere om DSR's organisering.