Regionsbestyrelser

SLS' fem regionsbestyrelser har ansvaret for at realisere SLS' formål på professionshøjskolerne, i mødet med Danmarks regioner, kommuner og Dansk Sygeplejeråds kredse samt for at koordinere arbejdet i regionens afdelinger.

Hver af de fem regionsbestyrelser består af 1 regionsrepræsentant fra hver afdeling i regionen og derudover af regionskoordinatorerne, der vælges af afdelingerne i fællesskab.

Fra 1. januar 2021 indgår regionskoordinatorerne sammen med forretningsudvalgets medlemmer i SLS' nationale bestyrelse, Landsbestyrelsen.

Hver regionsbestyrelse kan vælge op til det antal regionskoordinatorer, der svarer til halvdelen af antallet af uddannelsessteder i regionen (rundet op til nærmeste heltal).

Regionskoordinatorerne repræsenterer regionsbestyrelsen og afdelingerne i den nationale bestyrelse. Derudover varetager regionskoordinatorerne regionsbestyrelsens kontakt til resten af SLS, professionshøjskolen og andre af SLS' samarbejdspartnere.

Valg til posterne som regionsrepræsentanter finder sted i perioden 1. september 2020 til 15. oktober 2020. Senest 30. november 2020 skal regionsrepræsentanterne have valgt regionskoordinatorer.

 

Se også