Sygeplejestuderendes Praktikpris

Igen i år hylder vi de praktiksteder, der gør det særlig godt til gavn for fremtidens sygeplejersker.

Sygeplejestuderendes Praktikpris hylder de praktiksteder, der gør det særlig godt, og som kan inspirere andre til at gøre det endnu bedre.

Det er i mødet med borgere og patienter, at vi for alvor får sygeplejen ind under huden. Derfor hylder vi hvert år de praktiksteder, der er allerbedst til at klæde os på til opgaven som fremtidens sygeplejersker. Vores håb er, at andre igen i år vil lade sig inspirere af vinderne, så vi får løftet kvaliteten i praktikken.

Praktikprisen uddeles af os sygeplejestuderende. Alle SLS-medlemmer kunne indstille deres praktiksted frem til 23. november 2020, kl. 12. Prismodtagerne blev valgt en jury af sygeplejestuderende, nedsat af SLS' bestyrelse. Først valgtes der tre nominerede i hver region, og herefter blev en af de nominerede valgt til prismodtager-

Prismodtagere 2020

Herunder kan du se modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 og læse begrundelsen for, at de er indstillet.

Hovedstaden: Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Glostrup

Juryens begrundelse
 • Der er på afdelingen afsat ressourcer til feedback både i det daglige og kliniske, men også på skriftlige opgaver,
 • Der er interesse både blandt afdelingens sygeplejersker og andre faggrupper i at lade den studerende blomstre og lære,
 • Afdelingen har en vejleder, der er god til at fornemme den studerendes kompetencer og faglighed. Hun bruger det særlige redskab ”fordi at” til at understøtte læringen.

Stort tillykke til Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Glostrup, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Hovedstaden.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hjerne- og Nervekirurgi, Sengeafsnit 6061 (Afsnit 3092), NIMA, Rigshospitalet
 • Sengeafsnit L13, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Den kliniske vejleder hos Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup var den absolut bedste vejleder, jeg har haft igennem min uddannelse. Hun var enormt fagligt dygtig og aflæste hurtigt mine kompetencer, som hun hjalp mig med selv at se i mit virke. Hun var striks, men var god til at rose for det, som blev gjort. Hun hjalp med mine refleksioner over, hvad der blev gjort og hvorfor. Hendes motto var altid “fordi at....”. Alle mine sygeplejefaglige tiltag skulle altså begrundes med et “fordi at” efter sig: Jeg gjorde sådan og sådan, fordi at... jeg sagde sådan og sådan, fordi at... det hjalp med at koble teori på praksis. Alle opgaver, der blev afleveret, blev gennemgået sammen, hvor der blev givet feedback og konstruktiv kritik. Selv i hendes ferie var hun tilgængelig for vejledning, både via mail og tlf.

Hun var enormt fagligt dygtig og aflæste hurtigt mine kompetencer, som hun hjalp mig med selv at se i mit virke.

Selve personalegruppen var fuldstændig fantastisk til at tage imod studerende på afdelingen. Der var to kliniske vejledere, en som vejledte mig på 6. semester og en der vejledte to 3. semesterstuderende. Vejlederen, der var tilknyttet til 3. semester, vejledte mig lige så meget og deltog også i min afsluttende eksamen som en støtte til mig. Det var en fantastisk oplevelse. De resterende sygeplejersker tog hånd om mig og bad mig velkommen på afsnittet og inddrog mig også i deres personalegruppe, så jeg følte mig på lige fod med dem i blandt andet, frokost situationerne.

Lægerne tilknyttet afsnittet tog hånd om mig. De var bevidste om, at jeg var studerende, men lod mig tage det sygeplejefaglige ansvar og hørte på mine argumentationer, trods der sommetider var uenigheder. Lægerne var ligeledes gode til at inddrage og lære fra sig. Alt i alt var det en helt fantastisk klinik, jeg afsluttede med, og jeg vil ønske for alle nye studerende, at de oplever en lige så god vejleder og en personalegruppe, der omfavner dem.

Midtjylland: Svangre og Barsel, Regionshospitalet Herning

Juryens begrundelse
 • Der er plads til alle. Som den studerende skrev: ”Der er åbenhed for alle slags mennesker og her vil ingen blive tabt på gulvet”,
 • Afdelingen udnytter mulighederne for at lære den studerende at indgå i tværprofessionelle samarbejdsrelationer, bl.a. hos,patienterne og afdelingen studieafsnit, hvor studerende fra flere fag kan mødes og sparre,
 • Afdelingen har flair for at møde patienter i forskellige, men betydningsfulde forløb. De rummer alle og videregiver denne meget vigtige kompetence til studerende.

Stort tillykke til Svangre og Barsel, Regionshospitalet Herning, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Midtjylland.

Juryens 

Den studerendes indstilling

På Svangre og Barsel i Herning vil man møde en klinisk vejleder, som viser imødekommenhed, tid og interesse i dig som studerende. Hun vil sammen med dig gennemgå dine læringsudbytter, høre dine bekymringer og rent faktisk reagere på dem. Der er tid til at mærke sig selv vokse i sygeplejefaget, men også til sit personlige liv ved siden af. Den kliniske vejleder giver åbenhed for alle slags mennesker, og ingen vil her blive tabt på gulvet.

Ud over en klinisk vejleder med enormt overskud og engagement i de studerende vil man også opleve et kollegialt fællesskab, som inviterer en ind i varmen med der samme. De interessere sig alle for studerende og står nærmest i kø for at få lov at boldre sig i den viden, vi kan give, men samtidig også for at give deres erfaring videre til os. De er nysgerrige på viden, og det viser de. De er en blandning af jordemødre og sygeplejersker, men dette er bestemt kun til gavn for læringen, da de bruger hinandens styrker i at skabe en god patientcentreret pleje. Familierne på afdelingen kan både gå igennem den værste, men også den smukkeste dag, når de indlægges på denne afdeling og alt efter hvad de har brug for, står dette skønne fællesskab dem til undsætning og vil guide deres vej ind i den nye rolle, de nu har fået.

Den kliniske vejleder giver åbenhed for alle slags mennesker, og ingen vil her blive tabt på gulvet.

Derudover vil man som en unik ting på Svangre og Barsel opleve et studieafsnit. Studieafsnittet er er rum hvor de studerende er i fokus. Her vil man møde både jordemor, medicin og sygeplejerskestuderende, samt er der sat vejledere på med interesse og uddannelse i at vejlede os studerende. Det vil danne én og lære én at arbejde tværfagligt i sin arbejdsproces. Det giver en mulighed for at opleve virkeligheden, inden vi helt rigtigt bliver smidt ud i den, når vi er uddannede. Et enormt godt rum til læring, vejledning og personlig udvikling. Her kan man virkelig rykke sig, og der er rig lejlighed til før, under og eftervejledning både i studieafsnittet og på stamafdelingen.

Jeg har kun rosende ord om dette praktiksted. Man har ikke engang i denne coronatid kunne mærke presset på afdelingen, selvom der måske har været det. Man har fået den bedste vejledning til at vokse, og jeg er gået fra at tvivle på at kunne mit fag til at være sikker i, at det er det her jeg vil.

Jeg kan kun sige tak for det varmeste og mest udviklende ophold.

Nordjylland: Børne- og Ungeambulatoriet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Juryens begrundelse
 • En vejleder, som er der for sine studerende – også lidt ud over det sædvanlige,
 • Personalet gør en dyd ud af at fornemme den studerende i læringssituationen og tilpasse situationen efter den studerendes behov. Nogle gange med et kærligt skub. Andre gange tager de den studerende i hånden og guider hele vejen. Det er med til at skabe et trygt læringsmiljø.
 • Afdelingen er fleksibel og omstillingsparat. Trods pandemien og en flytning blev den studerende og hendes læring aldrig nedprioriteret.

Stort tillykke til Børne- og Ungeambulatoriet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Nordjylland.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hjemmesygeplejen Centrum, Aalborg Kommune
 • Afdeling OK3, Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Børne- og Ungeambulatoriet på Regionshospital Nordjylland Hjørring skal uden tvivl nomineres til årets praktikplads 2020. Jeg var i praktik på ambulatoriet i 20 uger på 6. semester fra start februar – slut juni 2020. Igennem min uddannelse på i alt 6 praktikker fordelt på 3 år har jeg aldrig haft en bedre praktikplads end på dét ambulatorie, selvom jeg har haft andre gode praktikker. Og der er mange årsager til dette! Først og fremmest er der vejlederen, som altid har en vigtig funktion for os som studerende.  Vejleder er ikke ny i faget, og heller ikke ny som vejleder, hvilket i den grad afspejler hendes store kompetence til både at være sygeplejerske, men bestemt også til at være vejleder for studerende.

Jeg var den eneste studerende på 6. semester studerende, hun havde i den tid, jeg var der. Jeg havde også en medstuderende på sengeafdelingen for børne- og unge-afsnittet, og hvis hendes egen vejleder var i tvivl om noget, eller ikke var til stede en dag, min medstuderende havde et spørgsmål, tog min vejleder sig tid til at hjælpe – også med hele vejledninger til hende og jeg sammen, selvom hun ikke var hendes egentlige vejleder.

Igennem min uddannelse på i alt 6 praktikker fordelt på 3 år har jeg aldrig haft en bedre praktikplads end på dét ambulatorie, selvom jeg har haft andre gode praktikker.

Min vejleders erfaring skinner igennem i mange tilfælde. Hun er god til at lære fra sig, men også til at tilrettelægge vejledning og undervisning til den enkelte studerendes behov – mine behov. Hun er grundig til at forklare, og vise hvordan procedurer udføres, og hun kunne aldrig drømme om at kaste en studerende ud i noget, som hun ikke mener, den studerende er klar til. Hun er god til at mærke efter, hvornår man som studerende har brug for støtte, og hvornår man har brug for et ekstra skub. Hun hjalp mig hele vejen til eksamen og til at få den højeste karakter, jeg har fået i løbet af uddannelsen. Og dette på trods af, at Covid-19 pludselig kom og satte alt lidt over styr. Hun gjorde stadig plads til vejledninger, hvis vi havde udeblivelser fra patienterne, eller arbejdede lidt over, for at vejlede mig, til trods for at vejledning egentlig var aflyst grundet Covid-19.

Desuden er hun ikke en vejleder, som ikke giver ros, hvis det ikke er fortjent – på den gode måde. Man vidste altid, man havde gjort det ekstra godt, når man fik ros! Jeg kan huske første gang, jeg kom ud fra en selvstændig konsultation med armene over hovedet, og vejlederen sagde helt køligt ”ja… altså… det burde man også forvente af en, der er så langt som du er på nuværende tidspunkt.” som om, at det var da dejligt for mig, men så god var jeg altså heller ikke. Haha. Men hun var god til at give ros og små klap på skulderen, når man skulle have det!

Det er ikke kun de faglige udfordringer, man kan komme til sin vejleder med, men også de personlige. For at det ikke bare bliver en nominering af min vejleder, skal de andre kollegaer og læringsmiljøet selvfølgelig også kommenteres på! For resten af personalegruppen kan ikke undværes! Ingen er overflødige i forhold til at skabe det fantastiske arbejds- og læringsmiljø afdelingen har! Lige fra lederen til husassistenterne, læger til psykolog, diætist til sekretærer, lærer til pædagoger. Alle på afdelingen tog varmt imod mig fra dag 1, og der var en fed jargon jeg hurtigt faldt ind i, og blev en del af.

Under praktikken skulle afdelingen flytte fra den ene ende af sygehuset til en anden nyopført bygning. Dette var på omtrent samme tid, som Covid-19 ramte Danmark for alvor. For personalegruppen betød det tilvænning til det nye, og flytningen skulle gå op i en højere enhed af systematik og samarbejde, hvilket også blev klaret ret smooth, set fra en studerendes øjne. Alle hjalp hinanden, så vi kunne komme godt på plads, så hurtigt som muligt. Og så krævede en ny afdeling selvfølgelig nye rammer og tilvænning. Men trods tilvænning, håndværkere og IT-folk mange dage, var der alligevel langt de fleste dage den positive, gode stemning. Jeg har ikke én gang vågnet op med ondt i maven over at skulle afsted i praktik i de 20 uger.

Der var stort fokus på mig som studerende, på at jeg kom godt omkring alle afkroge af afdelingen, lærte så meget som muligt og fik nået mine læringsmål. Mine monofaglige og tværfaglige kollegaer var gode til at inddrage mig og tage mig med, hvis de skulle noget spændende, og forklarede gerne og svarede på spørgsmål, hvis jeg havde nogle. De var også søde til at anbefale litteratur, så jeg kunne udvide min viden, og gode til at invitere mig med til info møder, oplæg og case arbejde for personalet. I forbindelse med min uddannelse deltog jeg i en innovationscamp, hvor sygeplejerskestuderende og maskinmesterstuderende, i grupper på tværs af uddannelserne skulle være innovative.

Min gruppe og jeg skulle forsøge at løse flere problematikker, som de mandlige brugere af kateter à demeure oplever – altså noget, som slet ikke havde noget med børne- og ungeafdelingen at gøre. Denne innovationscamp endte med, at min gruppe og jeg skulle videre til regionsmesterskaberne i entreprenørskab, hvorfra vi kvalificerede os videre til danmarksmesterskaberne. Det tog selvfølgelig lidt tid fra det totale fokus på studiet og praktikken. Jeg havde heldigvis en del afspadseringstimer, jeg skulle have brugt, og jeg fik virkelig et indtryk af, at både min vejleder og det øvrige personale var meget begejstrede på mine vegne og støttede mig i det. Igen et tegn på, at de holder sammen, og støtter og bakker op, hvor de kan – alle sammen! Jeg håber, at i ud fra min nominering også synes, at børne- og ungeambulatoriet på Regionshospital Nordjylland Hjørring, fortjener titlen som årets praktikplads 2020!

Sjælland: B 75 Kardiologisk sengeafsnit, Universitetshospital Sjælland, Roskilde

Juryens begrundelse
 • At læringen har været i højsædet, uanset hvilken sygeplejerske den studerende har fulgtes med. Det er kollektivt ansvar for læringsforløbet. De studerende fornemmer, at alle arbejder for at medvirke til et godt forløb,
 • Der har været klare planer for ugentlige refleksionsseancer med fokus på semesteret læringsmål i samspil med andre studerende,
 • Afdelingen har formået at skabe faglig sikkerhed hos den studerende, som inden praktikforløbet var i tvivl om studiet var det rette for hende,

Stort tillykke til B 75 Kardiologisk Sengeafsnit, Universitetshospital Sjælland, Roskilde, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Sjælland.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4, Psykiastrien Slagelse 
 • Afsnit for Epilepsi med Handicap, Epilepsihospitalet Filadelfia

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Jeg har været i praktik på B75 på både 1. og 2. semester, i alt 13 uger.

Ved begge perioder har der været fuldstændig styr på mit forløb i alle sammenhænge. Velkomst og introduktion veltilrettelagt, varm modtagelse af både KKU og de andre ansatte på afdelingen. Skemaer over mødetider, hvem jeg skulle følges med de forskellige dage, aktiviteter mv., så planen var fuldstændig klar. Der har hver eneste dag været fokus på min læring , uanset om jeg har fulgt min vejleder eller en af de andre sygeplejersker. Alle involverede har været engagerede og interesserede i at give mig et godt forløb. Selv da coronavirussen ramte os i foråret, blev der gjort alt for, at vi studerende kunne forsætte og få opfyldt vores læringsmål. På intet tidspunkt har jeg følt mig til besvær, selv ikke på de travleste dage, men tværtimod som en del af afdelingen, hvilket har været meget motiverende.

At opsige mit gode vellønnede job for at læse til sygeplejerske var et kæmpe sats, men efter mine 13 uger på B75, er jeg slet ikke i tvivl om, at mit valg var det helt rigtige.

KKU og vejledere har helt styr på de læringsmål, der er for semestret, og der var en klar plan for opfyldelse, med løbende samtaler og opfølgning undervejs. Der blev arrangeret ugentlige refleksions-sceancer med andre studerende, der var altid plads til spørgsmål og det var fuldt acceptabelt at sige fra. Meget trygt og lærerigt sted at være, som studerende. Holdningen er, at vi studerende er deres fremtidige kollegaer, så jo mere de kan lære os, jo bedre er det for alle.

Jeg er 44 år, har et længere arbejdsliv i anden branche bag mig. At opsige mit gode vellønnede job for at læse til sygeplejerske var et kæmpe sats, men efter mine 13 uger på B75, er jeg slet ikke i tvivl om, at mit valg var det helt rigtige.

Jeg har svært ved at forestille mig at et praktikforløb kan tilrettelægges bedre, med så meget engagement, struktur og stort fokus på studerende læring og forståelse for, at vi kommer med forskellige forudsætninger, men at alle skal komme derfra med rygsækken fuld af læring og være blevet klogere på sig sig selv og faget. Helt klart en meget værdig kandidat til Sygeplejestuderenes Praktikpris 2020.

Syddanmark: ITA1 Intensivafsnit, Anæstesiologisk Afdeling (V), Odense Universitetshospital

Juryens begrundelse
 • Afdelingen mødte den studerende med åbne arme. Alle var imødekommende og læringsplaner og informationer lå klar allerede inden første dag i praktikken,
 • Der har fra afdelingen side været stort fokus på at give den studerende indsigt i samlede patientforløb. Her er der blevet rakt ud til kollegaer fra andre afdelinger og skabt unikke læringssituationer,
 • Der har været udvist stor tillid til den studerende, som har afsluttet sin praktik med stolthed over at være en del af teamet og den sygepleje, de sammen udfører hver dag.

Stort tillykke til ITA1 Intensivafsnit, Anæstesiologisk Afdeling (V), Odense Universitetshospital, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Syddanmark.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Dagklinik, Hudafdeling I, Odense Universitetshospital
 • Medicinske Senge C, Sygehus Lillebælt, Kolding

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Jeg håber af hele mit hjerte, at ITA1 får prisen for årets praktikpris 2020, da jeg uden tvivl mener at afdelingen på alle måder fortjener at vinde denne pris!

Inden jeg startede mit klinikforløb på intensiv, var jeg meget spændt og nervøs for hvordan det ville gå mig, som kun 2. semesterstuderende på en afdeling med nogle af de mest kritisk syge patienter. Nu sidder jeg her efter 11 uger og er ked af, at min tid som studerende på ITA1 allerede er ovre. For hold op hvor har det været de bedste og mest lærerige 11 uger, som jeg aldrig ville have været foruden. Og her vil jeg gerne tilbage og arbejde en dag!

For hold op hvor har det været de bedste og mest lærerige 11 uger, som jeg aldrig ville have været foruden. Og her vil jeg gerne tilbage og arbejde en dag!

Allerede inden klinikopstart havde vores kliniske vejleder sørget for, at jeg og de andre studerende var velinformeret omkring opstart og andre relevante dokumenter, som ugeplaner mm. Derudover sad jeg med en god følelse efter at have læst velkomstbrevet, da jeg kunne mærke at afdelingen glædede sig til at vi skulle starte.

Første dag blev vi taget godt imod af den koordinerende kliniske vejleder. Hun har fra dag ét sørget for at der har været styr på det hele. Hun er en fantastisk person med hjertet på det rette sted og man kan tydeligt mærke at hun gør alt for at vi studerende skal føle os velkommen i afdelingen og at hun brænder for sit arbejde som sygeplejerske. Derudover har hele personalegruppen også fra dag ét stået med åbne arme, hvilket har gjort at det har været meget trygt, rart og hyggeligt at komme i afdelingen.

Jeg er meget stolt over at have været en del af den sygepleje som de ansatte på afdelingen udfører hver eneste dag i både stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb med patienterne. Hele personalegruppen har alle hjertet på det rette sted og der er stort fokus på høj faglighed, patientsikkerhed, kvalitetssikring, tværprofessionelt samarbejde, pårørendeinddragelse og et godt arbejdsmiljø. Dette kunne man mærke hver gang jeg var i afdelingen.

Derudover så har min vejleder og jeg fra start haft en god dialog ang. min individuelle studieplan og forventningsafstemt ift. hvordan jeg lærer bedst muligt. Dette har gjort at jeg fra starten har haft tillid til min vejleder og at jeg på intet tidspunkt har været nervøs for at henvende mig til min vejleder hvis der skulle opstå noget.

Vi har haft fokus på de forskellige fokusområder i ugeplanerne, og det har fungeret rigtig godt. Min vejleder havde sørget for at jeg havde nogle studiespørgsmål og relevant litteratur, som jeg kunne besvare når jeg havde studiedage. Dette gjorde at jeg konstant havde et fokus og fik mest muligt ud af det når jeg studerede derhjemme. Min vejleder har også sørget for at sætte god tid af til mundtlig refleksion og feedback, hvilket for mig har været vigtigt ift. min udvikling og læring.

Det at man på ITA1 har én til én pleje med intensivpatienterne har gjort, at jeg som studerende har haft mulighed for at fordybe mig i den enkelte patients sygdomsforløb og der har været god tid til at give en tæt og kompetent sygepleje, med fokus på kontinuitet og omsorg. Min vejleder har fra begyndelsen haft tillid til mig, hvilket har gjort at jeg har fået lov til at prøve mange ting. Både grænseoverskridende og udfordrende ting, men for mig har det været helt unikt at få lov til at prøve så mange forskellige ting, og jeg har kunne mærke en stor udvikling fra da jeg startede i afdelingen. Efter nogle uger følte jeg mig meget mere sikker i plejen, hvilket har gjort at jeg er blevet langt mere selvstændig, selvbevidst og dygtigere. Det har været dejligt, at mærke at sygeplejerskerne, patienterne og de pårørende har følt sig trygge ved at have mig omkring sig. Min vejleder har altid prioriteret daglig refleksion og det har virkelig haft stor betydning for min faglige udvikling. Og hun har haft stort fokus på at give mig feedback efter hver vagt. Derudover har det været meget trygt for mig, at jeg ikke har været bange for at fejle. Min vejleder og de andre ansatte har haft stor tålmodighed og har lært mig, at der er plads til at fejle og lære af sine fejl. Derudover har det været godt, at der har været plads til at sige fra, hvis der har været en situation som blev for meget. Her var der også fokus på at få snakket situationen ordentligt igennem bagefter.

Under klinikforløbet har min vejleder og de andre ansatte i stor grad taget ansvar for de min og de andre studerendes læring. Skete der fx noget interessant ved en anden patient, sørgede sygeplejerskerne altid for at komme og spørge om jeg havde lyst til at se med.

Derudover havde min vejleder også sørget for, at alle studerende fra afd. V en gang i mellem havde tid til at reflektere sammen. Vi har haft undervisning af blandt andet en hygiejnesygeplejerske, udviklingssygeplejerske, hospitalspræst og derudover også haft undervisning i hæmodynamik og respiration, hvilket har givet os relevant viden og forbedret vores læringsmuligheder.

Det har været enormt berigende at være studerende på en intensiv afdeling og jeg er taknemmelig for den kæmpe erfaring jeg har fået med mig videre herfra. Det har endnu en gang bekræftet mig i, at det er sygeplejerske jeg brænder for at blive. Jeg er i hvert faldt stolt af at jeg nu selvstændigt kan passe de stabile intensivpatienter. Og stolt af at være med til at passe de akut dårlige patienter sammen med nogen kompetente sygeplejersker. 

Jeg håber at ITA1 vinder, da jeg ikke har kunne have ønsket mig en mere lærerig og fantastisk klinikperiode.

Se eller gense prisuddeling

15. januar offentliggjorde vi prismodtagerne til en virtuel prisuddeling. Herunder kan du se eller gense offentliggørelsen. 

 

Hvem fik prisen sidste år?

Vil du se prismodtagerne og juryens begrundelser fra sidste år? Se vinderne af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019