Sygeplejestuderendes Praktikpris

Vi hylder de praktiksteder, der gør det særlig godt til gavn for fremtidens sygeplejersker, og som kan inspirere andre til at gøre det endnu bedre.

Vi hylder praktikstederne, der gør det godt

Sygeplejestuderendes Praktikpris hylder hvert år de praktiksteder, der er allerbedst til at klæde os på til opgaven som fremtidens sygeplejersker.

Praktikprisen uddeles af os sygeplejestuderende.

Du kan følge med på vores sociale medier (Facebook og Instagram).

Se de praktiksteder, der er indstillet til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022

SLS-medlemmer indstillede praktiksteder til prisen mellem 31. oktober - 15. november 2022. 

Nu er en jury af sygeplejestuderende i gang med, i hver region, at finde tre nominerede og siden én vinder. 

Prisuddelingen foregår i januar.

Indstillede praktiksteder til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022

Hovedstaden

 • Perioperativt Afsnit, Bispebjerg Hospital
 • Afd. Z, Intensiv Afsnit, Bispebjerg Hospital
 • Endokrinologisk Sengeafsnit l14, Bispebjerg Hospital
 • Gastroenheden, afsnit 324, Hvidovre Hospital
 • Hjertemedicinsk 115, Hvidovre Hospital
 • 220 Lungemedicinsk, Hvidovre Hospital
 • Medicinsk afdeling, Glostrup Akutklinikken
 • Psykiatrisk intensivt døgnafsnit 2422 i Hillerød
 • Furesø Kommunes hjemmesygepleje
 • Sengeafsnit 1, Parenkym, Bornholms Hospital
 • Dialysecenteret, afdeling for Limited care, Herlev Hospital
 • Børn og unge ambulatoriet astma og allergi, Herlev Hospital
 • Opvågningen, Herlev Hospital
 • Afdelingen for Ældresygdomme, sengeafsnit 1, Herlev Hospital
 • Hjertemedicinsk Afdeling s103, Herlev Hospital
 • AMH Akutklinikken MED, Amager Hospital
 • Hjemmesygepleje Humlebæk, Fredensborg Kommune

Sjælland

 • 09-5 12-5 Kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus
 • Endokrinologisk afsnit 42-4, Holbæk Sygehus
 • Medicinsk observationsafsnit 42-3, Holbæk Sygehus
 • MOA Medicinsk observationsafsnit, Holbæk Sygehus
 • Filadelfia Epilepsihospital, Epilepsi med Handicap
 • A2 Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Kirurgisk afdeling, Afsnit A2, SUH, Køge
 • Kirurgisk afdeling A1, SUH Køge
 • Øre-næse-hals og kæbe kir afdeling E1- SUH, Køge
 • E1 Øre-, næse-, hals-, og kæbekirurgisk sengeafsnit, SUH Køge
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium, SUH Køge
 • Anæstesiologisk afdeling, Opvågningen, SUH Køge
 • Psykiatrisk akutmodtagelse, Oringe Vordingborg
 • Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse
 • Børneafdelingen, Slagelse Sygehus
 • Ortopædkirurgisk afdeling/sengeafsnit, Slagelse Sygehus
 • Psykiatrien Øst, Afsnit Ø2 1.sal, Roskilde
 • Intensiv afsnit I12, SUH Roskilde
 • Hæmatologisk afdeling, afsnit L, SUH Roskilde

Syddanmark

 • Neurologisk sengeafsnit, 10. sal, Odense Sygehus
 • Medicinsk afsnit, sengeafdeling, OUH
 • FO Øre/næse/halskirurgisk afsnit, OUH afd. Odense
 • Lokalpsykiatrien Mobilteam Odense
 • Retpsykiatrisk afd. p3, Middelfart
 • Intensivafdeling, Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus
 • Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus
 • Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg team 3, Sydvestjysk Sygehus
 • Psykiatrisk akutmodtagelse Esbjerg
 • Sygeplejen Esbjerg Nord, Gjesing midtby
 • Sengeafsnit A, Ærø Sygehus
 • Almenteam, Lokal Psykiatrien Aabenraa
 • Ortopædkirurgisk afdeling i Aabenraa, Sygehus Sønderjylland
 • A130 Øre-, næse-, halssengeafsnit, Vejle Sygehus
 • Skadestue, Vejle Sygehus
 • Medicinske senge C, Kolding Sygehus
 • Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus
 • Børne- & Ungeambulatoriet, Kolding Sygehus
 • Kvindesygdomme ambulatorie, Kolding Sygehus
 • Dagkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
 • Endoskopicenter OUH, Kirurgisk afdeling, Sygehusenheden Nyborg
 • Afdeling V, Intensiv, OUH Svendborg Sygehus
 • Hospice Sydfyn i Svendborg

Midtjylland

 • Hjerne- og Ryg Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital i Skejby 
 • Forberedelse & Opvågning SYD, Aarhus Universitetshospital i Skejby 
 • Klinik for kikkertundersøgelser - Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Klinik A på kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Skejby
 • Akut Børn, Aarhus Universitetshospital
 • Midlertidige pladser Gødvad
 • Hjemmesygeplejen Præsthøjgården, Horsens Kommune
 • Kræftklinikken, Gødstrup Regionshospital
 • Akutmodtagelsen, Gødstrup Regionshospital
 • Center Møllebo, Randers Kommune
 • Team for psykotiske lidelser og Team for ADHD, Regionspsykiatrien Viborg
 • Opvågningen, Regionshospitalet Viborg
 • Karkirurgisk afsnit, Operation, Regionhospitalet Viborg
 • Hjemmesygeplejen Ulfborg, Holstebro Kommune

Nordjylland

 • Akut og rehabilitering i Rebild Kommune
 • Akutteamet Mariagerfjord Kommune
 • Psykiatrisk Sengeafsnit N7, Psykiatrien Frederikshavn
 • Neurologisk Apopleksiafsnittet 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd
 • Kardiologisk ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Kardiologisk Sengeafsnit S1, Aalborg Universitetshospital Syd
 • Sengeafsnit S8, Aalborg Universitetshospital
 • Øjenafdelingen ambulatorie, 8. sal, Aalborg Universitetshospital

Praktikstederne har mulighed for at blive inspireret af vinderne af Praktikprisen, så de også kan være med til at klæde os, som deres kommende kollegaer, ekstra godt på til arbejdet som sygeplejerske. 

Tjek de tidligere vindere og SLS' arbejde med praktik i siderne herunder. 

Disse praktiksteder var nomineret og vandt andre år

Se hvem, der tidligere har vundet prisen.

Sådan arbejder SLS for bedre praktik

God praktik er afgørende for fremtidens sygeplejersker, da det er her, vi oplever sygeplejen på egen hånd og får indsigt og erfaring med det arbejde, vi skal ud i efter uddannelsen. Bliv klogere på, hvordan SLS arbejder for at sikre gode praktikker til fremtidens sygeplejersker.