Sygeplejestuderendes Praktikpris

Vi hylder de praktiksteder, der gør det særlig godt, til gavn for fremtidens sygeplejersker.

Sygeplejestuderendes Praktikpris hylder hvert år de praktiksteder, der er allerbedst til at klæde os på til opgaven som fremtidens sygeplejersker. 

Praktikprisen uddeles af os sygeplejestuderende

En jury af sygeplejestuderende har gennemgået alle indstillinger, SLS-medlemmer har indsendt. Derefter har juryen fundet tre nominerede og siden en vinder i hver region. 

I løbet af januar 2023 blev en vinder kåret i hver region ved lokale prisuddelinger.

Prismodtagere 2022

Herunder kan du se modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 og læse begrundelsen for, at de er indstillet og har vundet.

Nordjylland: Neurologisk Apopleksiafsnittet 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd

Stort tillykke til Neurologisk Apopleksiafsnittet 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i region Nordjylland. 

Juryen havde udvalgt tre nominerede blandt indstillingerne i regionen.

Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Akut og rehabilitering i Rebild Kommune
 • Kardiologisk Sengeafsnit S1, Aalborg Universitetshospital Syd

 

Juryens begrundelse

Neurologisk Apopleksiafsnit 6Ø på Aalborg Universitetshospital vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 for region Nordjylland, fordi de formår at give særlig meget tid og plads til sygeplejestuderende.

Det er en afdeling, hvor det er tydeligt, at hele personalegruppen har fokus på de studerende og inddrager dem i det tværfaglige samarbejde.

Derudover er der også hele to kliniske vejledere til de studerende, og det kan i den grad mærkes.

Den studerende, der har været i praktik på Neurologisk Apopleksiafsnit, fortæller om en stor glæde ved at møde i praktik på afdelingen, også på trods af travlhed!

 

Indstilling fra studerende

Engagement, tryghed, rum for læring og tid til den studerendes udvikling

Neurologisk Apopleksiafsnittet 6Ø på Aalborg Universitetshospital Syd skal uden tvivl nomineres til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022. Jeg var i praktik på det akutte sengeafsnit i 9 uger på 2. semester fra start april – midt juli.

Lige fra første dag på afsnittet blev jeg mødt med åbne arme fra alle faggrupper, og følte hurtigt jeg var en del af det kollegiale fællesskab. De var alle i stand til at kunne rumme en og det var tydeligt at mærke, at man som studerende blev anset som en kommende kollega. Det gav en form for tryghed, og derved også et utroligt godt læringsmiljø, hvor alle faggrupper insisterede på at lære fra sig.

Jeg havde to helt fantastiske vejledere, som hver især havde hver sine kompetencer – og som i samspil gjorde min praktik ualmindelig god! De gav sig tid til at sætte sig ind i mine læringsmetoder, var lyttende, og var konstant med til at dygtiggøre mig, både som sygeplejerske og som person. De aflæste hurtigt mine kompetencer, som derigennem hjalp mig med selv at se i mit virke. De var forberedte fra dag 1, og gjorde ikke tingene halvt. Der har været klare planer for ugentlige refleksionsseancer med fokus på semesteret læringsmål. De stillede krav, stillede spørgsmål og udfordrede mig – Det gjorde at jeg hele tiden havde lysten til at forbedre mig.

Ydermere kunne de aldrig finde på at kaste de studerende ud i noget vejlederne ikke mente at de studerende var klar til, eller noget de studerende havde sagt ja til. De var gode til at se det enkelte menneske, og derigennem også gode til at tilpasse sig de enkelte situationer og personer.

Deres erfaringer skinnede igennem i mange tilfælde. De var gode til at tilrettelægge vejledning og undervisning, gode til at lære fra sig, og gode til at vide, hvornår man havde brug for støtte eller et ekstra skub. De gav altid en fyldestgørende feedback på de ting jeg afleverede, samt gav sig tid til mundtlige drøftelser omkring opgaverne. De gav god klinisk vejledning, og var gode til at sammenkoble teori og praksis, især via ”vis-forklar-vis ”-metoden.

Derudover var de virkelig også gode til hele tiden at stille mig undrende spørgsmål, som var med til at forbedre min refleksioner. Det gjorde bl.a. også, at jeg blev bedre til at reflektere over hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde, og derved inddrage mine ”mellemregninger” i en åben dialog med mine vejledere.

De var de også gode til at rose de studerende samt kollegaerne. Det gav en lykkefølelse, og en følelse af, at man var god nok – også selvom man ”kun” var 2. semester-studerende. De heppede hele tiden, og det var virkelig med til at gøre praktikken god!

Udover mine vejledere med enormt engagement og overskud til de studerende, er det øvrige personale også nogle personer, som om nogen fortjener ros og anerkendelse!

Det særlige ved afsnittet var, at det var som om at de havde gjort det til hele personalegruppens mission at skabe så gode og trygge rammer som muligt for de studerende.

Personalet gjorde en dyd ud af at fornemme den studerende i læringssituationen og efterfølgende tilpasse situationen efter den enkelte studerendes behov. De var om nogen gode til at få sig til at føle sig som en del af afdelingen. Derudover var det godt at mærke, at der ikke var et ”hierarki”, som stillede de studerende lavest i rækken – tværtimod. De var alle gode til at tage sig af de studerende, og hjælpe til de steder de kunne, hvad end det gjaldt et spørgsmål eller hjælp til mobilisering eller oplæring af en ny teknik. Det kollektive ansvar for læringsforløbet hos den studerende, skinnede igennem på daglig basis. Læringsmiljøet var i højsædet, uanset hvilken sygeplejerske man fulgtes med - Især dette var med til at skabe en kæmpe arbejdsglæde hver dag.

På afsnittet er der stor fokus på tværfagligt samarbejde. Både mine monofaglige og tværfaglige kollegaer var gode til at inddrage mig og tage mig med, hvis de skulle noget spændende. Af den grund oplevede jeg også mange ting, som jeg synes var yderst spændende, og som var med til at dygtiggøre mig, samt få en større forståelse for de enkelte faggrupper og deres arbejde – Lige fra læger til fysioterapeuter til logopæder.

Jeg er meget stolt over at have været en del af den sygepleje, som de ansatte dagligt udfører til patient og pårørende. Hele personalegruppen har fagligheden samt hjertet på det rette sted. De har alle øje for patientsikkerhed, tværprofessionelt samarbejde, kvalitetssikring, sektorovergange, pårørende-inddragelse, sammenhængende patientforløb osv. – Derudover har de om noget øje for et godt arbejdsmiljø, hvor travlhed og dårlige arbejdsforhold bliver en bagatel, set i lyset af, hvor fantastisk en arbejdsplads det er, og hvor fantastiske kollegaer der er.

Inden jeg startede min praktik, var jeg både spændt og nervøs for, hvordan det ville gå mig som 2. semester-studerende på en afdeling med patienter, som til tider bliver ramt rigtig hårdt. – Nu sidder jeg her, 4 måneder senere, og har siden da arbejdet på afdelingen som fast vikar, når det har passet ind med skole og fritidsaktiviteter.

Praktikken har om noget gjort mig sikker på, at det er det her fag, som jeg passer ind i. Jeg har sjældent været så begejstret for at stå op så tidligt hver morgen.

Af den grund synes jeg virkelig at de kommende studerende, der får praktikplads på Apopleksiafsnittet 6Ø, har rigtig meget at se frem til!

Midtjylland: Ulfborg Hjemmesygepleje, Holstebro Kommune

Stort tillykke til Ulfborg Hjemmesygepleje, Holstebro Kommune, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i region Midtjylland. 

Juryen havde udvalgt tre nominerede blandt indstillingerne i regionen.

Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Akutmodtagelsen, Gødstrup Regionshospital
 • Operation og Intensiv, Regionhospitalet Viborg

 

Juryens begrundelse

Hjemmesygeplejen Ulfborg i Holstebro Kommune vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 for region Midtjylland, fordi de udviser et særligt engagement som praktiksted. De har nemlig taget den modige og helt rigtige beslutning at sætte en grænse på, hvor mange studerende de accepterer at have, på trods af, at de bliver presset til at tage flere. Det betyder, at de kun har en studerende i praktik ad gangen, og kan prioritere alle ressourcer på den ene studerende, så de kan støtte fuldt op om, at den studerende opnår sine læringsmål.

Det viser en stor selvindsigt fra praktikstedet, og i SLS sætter vi pris på modige praktiksteder. Derudover har den studerende i praktik i hjemmesygeplejen Ulfborg følt sig meget inkluderet i personalegruppen og fået både pc og andre arbejdsredskaber stillet til rådighed, og fik tilbudt diverse ekstrakurser under praktikforløbet.

Det viser virkelig engagement fra Hjemmesygeplejen Ulfborg!

 

Indstilling fra studerende

Inklusion, refleksion, læring

Klinisk vejledning:

I hjemmesygeplejen Ulfborg blev jeg første dag taget imod med kyshånd. Det er et lille team, bestående af 6 forskellige sygeplejersker, og de har helt bevidst valgt kun at acceptere 1 studerende ad gangen, for at sikre, at der er kan være fokus på vejledning og refleksion med den studerende, samt sikre, at der er borgere nok til at der er noget at lave, som den studerende lærer noget af.

Inklusion i teamet:

Min kliniske vejleder fik præsenteret mig for resten af teamet, og de var inkluderende, og der var ikke noget, jeg ikke kunne spørge dem om. Hver af sygeplejerskerne i teamet havde et område de er nøglepersoner for, så alt efter mine spørgsmål, så vidste jeg hvem af dem der hele tiden var opdateret på det område. Jeg fik fortalt af næsten dem alle sammen, at jeg virkede lukket og genert i starten, men at de har nydt at se mig gå igennem en personlig udvikling, og at jeg virkelig har blomstret. De gav udtryk for, at de vil komme til at savne mig og min energi. Men min udvikling og min energi skyldes helt og aldeles dem! Jeg har følt mig tryg i læringsmiljøet, jeg har følt at jeg har kunne være mig selv. En af sygeplejerskerne rettede mig hele tiden, når jeg sagde ”Jeg har et dumt spørgsmål”. Så fik hun rettet mig, fordi de virkelig går op i, at der ikke findes dumme spørgsmål. Når jeg mødte ind om morgenen, var der smil på alles læber og et ”godmorgen”. Jeg satte mig ned, og gik i gang med at planlægge mine besøg. De har ladet mig være så selvstændig en sygeplejerske som muligt, og med indstillingen, at der ikke er nogle besøg, jeg ikke kan tage. Det fik mig til at føle mig som en del af teamet, og ikke bare ”den studerende de har fået denne gang”. De har skubbet mig, når min tiltro til mig selv svigtede, og støttet mig, når jeg har kastet mig ud i noget nyt. Der var endda nogle områder, hvor de sagde til mig, at jeg var bedre end dem. At få sådan et skulderklap betyder bare alt, når man er på 6. semester, og man skal være selvstændig, og det er sidste praktikperiode man er i gang med inden man står som færdig sygeplejerske!

Fysiske rammer:

På lige fod med de andre, havde jeg mit eget bord og PC. Jeg havde en fast bil til rådighed, og en kurv med toks-udstyr og andet udstyr man kan få brug for i borgerens hjem. Det var helt vildt rart, i forhold til på f.eks. sygehus, hvor der kan være en kamp om at få en PC til dokumentation. Her havde jeg min egen pc ved skrivebordet, og med en opslagstavle, hvor jeg kunne skrive mine fokusområder, mm. Havde jeg brug for mere ro omkring mig, så var der også et separat kontorrum med et bord og computer, som jeg kunne benytte. Det var rart at have tilgængelig når der var telefontid på kontoret.

Ekstra kurser:

Undervejs i min praktikperiode, fik jeg blandt andet mulighed for at deltage i flere kurser. Blandt andet et kursus i sårpleje, hvor jeg fik nyeste undervisning i forskellige sårtyper. Jeg fik også en af kommunens sår-sygeplejersker fra Holstebro med på føl, så hun kunne undervise mig i de bedste løsninger indenfor sårpleje ude i borgerens hjem, så det var hands on. Det var jeg VILD med!

Inspiration for andre:

Hele teamets attitude og indstilling til studerende gør det til det mest optimale læringsmiljø. De taler sig selv, hinanden, de studerende og faget op! De stiller krav til en, men de hjælper og guider en med at nå de krav. De forventer også, at man har krav til sig selv. At man ikke bliver ved med at gøre det, man er god til, men i stedet udfordrer sig selv, videreudvikler sine kompetencer, og udvikler sin teoretiske viden. Min kliniske vejleder tog 100% udgangspunkt i hvordan JEG lærer bedst, og ikke hvordan hun bedst lærer fra sig. Jeg brugte min praktikportal anderledes end hvad selv ville have gjort, men det fungerede, og hun kunne se, at jeg brugte tid på refleksion og sammenkoblingen mellem teori og praksis.

Jeg er SÅ glad for, at jeg havnede her i praktik, og jeg savner stedet. Nu sidder jeg på 7. semester og er træt af, at de ikke har en ledig stilling. Selvom der er en transporttid, så er det uden tvivl det værd!

Syddanmark: Endoskopicenter OUH, Kirurgisk afdeling, Sygehusenheden Nyborg

Stort tillykke til Endoskopicenter OUH, Kirurgisk afdeling, Sygehusenheden Nyborg, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i region Syddanmark. 

Juryen havde udvalgt tre nominerede blandt indstillingerne i regionen.

Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Neurologisk sengeafsnit, 10. sal, Odense Sygehus
 • FO Øre/næse/halskirurgisk afsnit, OUH afd. Odense

 

Juryens begrundelse

Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopicenter OUH i Nyborg vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 for region Syddanmark, da de er en særdeles inkluderende og imødekommende personalegruppe.

Den studerende, der har været i praktik her, har følt sig meget tryg fra starten, på trods af, at den studerende var noget nervøs inden praktikstart.

Den studerende har oplevet at få god og konstruktiv feedback efter hver vagt, og mærkede at der til enhver tid var fokus på læring – både af vejledere og de andre sygeplejersker på afsnittet.

Sygeplejerskerne var også gode til at skabe et trygt læringsmiljø, hvor den studerende oplevede at hendes selvtillid voksede i sygeplejefaget, og frygten for at lave fejl blev mindre og mindre.

Det viser virkelig, at personalegruppen på ambulatoriet ønsker at skabe særligt gode praktikforløb for sygeplejestuderende.

 

Indstilling fra studerende

Jeg er 4. semesterstuderende og har haft min semesterpraktik ved A-Endoskopicenteret, Kirurgisk Afdeling, OUH Nyborg, som jeg gerne vil indstille til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i Region Syddanmark.

Der er mange grunde til det. Jeg vil gerne fremhæve en del af dem:

Høj faglighed, et godt og trygt studiemiljø, et fantastisk kollegialt sammenhold, hvor der er plads til tryg og åben dialog, et smil, små klap på skulderen, støtte og fokus på den studerendes læring og succesoplevelser.

Flere uger før min praktikstart modtog jeg en mail fra min kommende praktikvejleder med et velkomstbrev med praktiske oplysninger, studiemappe samt ugeplaner. Dette gav mig en god følelse af, at praktikstedet var klar til at tage godt imod mig. Min forventning af et kommende godt praktikophold blev bekræftet af den tilsendte mail. Det betød, at jeg kom til det første møde med en meget positiv indstilling om et godt forløb.

Jeg føler, at jeg lige fra den første dag er mødt med åbne arme fra både pleje- og behandlergruppen. Personalet udviste interesse og nysgerrighed på mig som person.

Grundet min anden etniske baggrund end dansk havde jeg en usikkerhed på hvordan jeg ville blive taget imod. Og her må jeg sige, at det var meget positivt at møde op på afdelingen, jeg følte en imødekommenhed og venlighed fra personalet, som gav mig mod på at komme i gang. Den modtagelse jeg fik på afdelingen, berørte mig meget og bekræftede mig i, at min angst og usikkerhed for at jeg blev set lidt anderledes på grundet min accent m.v. den blev gjort til skamme. Her mødte jeg en åbenhed og forståelse, ligesom jeg tydeligt mærkede at personalet var klar til at hjælpe og støtte mig hele vejen igennem. Ligesom de har tilbudt at hjælpe mig med råd m.v. efter min praktikperiode. De har alle været omsorgsfulde hele vejen igennem og udvist stor respekt for mig som person. Det har betydet alverden for mig, og vil helt sikkert også gøre det for andre.

Mit håb er derfor, at Endoskopicentret, Kirurgisk Afd. OUH Nyborg vinder prisen. Den vil være så fortjent!

I løbet af min praktik har jeg fulgt både med min vejleder og de andre sygeplejersker. Og der var altid fokus på min læring. Jeg kunne tydeligt mærke fra starten af, hvor engageret og opmærksomme personalet var på, hvor langt jeg er teoretisk og praktisk. Personalets interesse for at give mig et godt forløb og det bedste og solid faglig viden skinnede igennem de otte uger, jeg har været i praktik.

Mine kollegaer var gode til at inddrage mig og tage mig med hvis det var en spændende og lærerig patientsituation og var villige at give forklaring og besvare spørgsmål hvis jeg havde nogen.

Min vejleder samt de andre sygeplejersker, som jeg fulgtes med, går meget op i, at der er tid og rum for refleksion. Der blev reflekteret dagligt, og jeg fik feedback efter hver vagt. Det er en fantastisk måde for min læring og personlige udvikling. Via åben og tryg dialog kunne jeg lære at argumentere fagligt mine handlinger og overvejelser i forhold til sygeplejesituation, at være nysgerrig efter ny viden og selvfølgelig forbedre mine praktiske færdigheder.

Min selvtillid voksede og jeg blev ikke bange for at lave fejl og lære af mine fejl.

Som studerende blev jeg inviteret til infomøder og case-arbejde med resten af personalet. Og min vejleder var altid behjælpelig med at anbefale og finde litteratur, så jeg kunne udvide min teoretiske viden.

Hele vejen igennem mit praktikophold på Endoskopicenteret har jeg haft følelsen af, at jeg som studerende blev taget seriøst og følte mig tryg – der var altid en der stod bag mig klar til at hjælpe og vejlede, ligesom der altid var fokus på, hvad jeg gjorde godt og min udvikling siden første dag.

Det har været meget lærerigt at være studerende på Endoskopicenteret, Kirurgisk Afdeling, OUH Nyborg. Jeg håber at mit praktiksted kan komme i betragtning til Praktikpris 2022, da de efter min mening har alle forudsætninger for at vinde titlen!

Sjælland: Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus

Stort tillykke til Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse Sygehus, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i region Sjælland. 

Juryen havde udvalgt tre nominerede blandt indstillingerne i regionen.

Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hæmatologisk afdeling, afsnit L, SUH Roskilde
 • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sengeafsnit E1, SUH Køge

 

Juryens begrundelse

Gynækologisk Ambulatorium på Slagelse Sygehus vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 for region Sjælland, da de i høj grad er en personalegruppe, som løfter i flok for at sørge for gode praktikforløb for sygeplejestuderende.

De har på afdelingen indrettet et klinisk kompetencecenter, hvor både sygeplejestuderende og SSA-elever mødes for at øve færdigheder. Det er til stor glæde for de sygeplejestuderende og med til at øge trygheden i de sygeplejefaglige kompetencer.

Et simulationslaboratorium som deres er også med til at skabe plads til refleksion og hvor alle de studerende og eleverne oplever, at der ikke er nogen dumme spørgsmål.

Og så var personalet i ambulatoriet endda så søde at give den sygeplejestuderende en fødselsdagsgave, da hun havde fødselsdag under praktikperioden. Det må siges at være et særligt engagement for et praktiksted!

 

Indstilling fra studerende

Fokus på det gode studiemiljø og læring i øjenhøjde

I forbindelse med min 6. semesters praktik syntes jeg, at jeg var heldig at få tildelt Gynækologisk Ambulatorium i Slagelse som praktiksted. Dels fordi specialet lød spændende, dels fordi stedet har et godt ry. Dette fik jeg sandelig bekræftet. Som studerende føler man sig meget velkommen i afdelingen: Inden sommerferien ønskede min ansvarlige kliniske vejleder mig god sommer og på gensyn. Første dag mødtes vi - 3 studerende – med ansvarlig klinisk vejleder i studierummet mhp. introduktion i en behagelig atmosfære. Jeg fik også en varm velkomst i ambulatoriet af min kliniske vejleder og det øvrige personale, som fra dag 1 har været interesserede og opmærksomme på mig. På opslagstavlen dér blev jeg også budt velkommen, så alle vidste at jeg kom.

Begge mine vejledere har mange års erfaring med klinisk praksis og studerende – de hviler i sig selv, skaber tryghed og er gode rollemodeller for mig som kommende sygeplejerske. I det daglige planlægger vi dagens forløb, hvor jeg byder ind med mine ønsker og herefter uddelegerer opgaverne ift. at lære at udøve klinisk lederskab. Bagefter reflekterer vi over min indsats, samt finder relevante fokusområder ift. den kommende eksamen. Jeg føler i den grad, at der er en rød tråd gennem mit praktikforløb, og at jeg er klædt godt på både i det daglige og ift. studieaktiviteterne samt eksamen.

Der er et godt studiefællesskab i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Hver torsdag mødes vi studerende – både sygepleje- og SSA-studerende - i Klinisk Kompetencecenter (KKC) sammen med den ansvarlige kliniske vejleder, hvor vi har mulighed for at øve forskellige teknikker og procedurer på fantom-dukker fx PVK-anlæggelse og sterilteknik. Derudover præsenterer vi på skift en patientcase over for hinanden, som vi ”dykker ned i” og reflekterer over. Her er masser af sparring og ingen dumme spørgsmål. Det prioriteres ligeledes, at vi kan deltage på temadage i skills i KKC. Desuden har vi et fælles studierum bl.a. med relevant litteratur, pc’ere og brætspil, som vi frit må benytte.

Det er over 3 måneder siden, jeg startede, og jeg glæder mig hver dag til at møde op til en ny og spændende dag. Jeg føler mig meget hjemme i Gynækologisk Ambulatorium og som en naturlig del af afdelingen fx da jeg havde fødselsdag, fik jeg en fin gave af ambulatoriet. Alle er gode til at hjælpe hinanden, fx hvis en af stuerne er bagud tidsmæssigt, så løfter man i flok. Der er en god stemning, en høj arbejdsmoral og fokus på det bedste for patienten.

Jeg valgte at tage springet og starte på sygeplejerskeuddannelsen i en moden alder og på et tidspunkt tvivlede jeg på, om det nu alligevel var det helt rigtige for mig. Heldigvis har jeg har fundet studieglæden igen og kan se mig selv som sygeplejerske, hvilket Gynækologisk Ambulatorium har en stor andel i. Her mødes den studerende i øjenhøjde af ildsjæle, som fortjener den største anerkendelse.

Hovedstaden: AMH Akutklinikken MED Amager Hospital

Stort tillykke til AMH Akutklinikken MED, Amager Hospital, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 i region Hovedstaden. 

Juryen havde udvalgt tre nominerede blandt indstillingerne i regionen.

Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Perioperativt afsnit, Bispebjerg Hospital
 • Afd. Z, Intensiv Afsnit, Bispebjerg Hospital

 

Juryens begrundelse

Akutklinikken MED på Amager Hospital vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022 for region Hovedstaden, da de virkelig har formået at skabe gode rammer for sygeplejestuderende i praktik hos dem.

Det har de bl.a. ved at fuldtidsfrikøbe den kliniske vejleder, så vedkommende kan fokusere fuld tid på at være vejleder. Den studerende, som har været i praktik på akutklinikken fortæller, at hun synes vejlederen fortjener en pris for sig selv, og beskriver hende som intet mindre end eminent.

Personalet på afdelingen ser i den grad de studerende som fremtidige kolleger og respekterer de studerende. De skaber et trygt læringsrum, hvor der er plads til dumme spørgsmål.

Vejlederen har også en særlig god evne til at udfordre de studerende på en faglig og respektfuld måde, og de studerende får virkelig øvet selvstændig sygepleje.

Alt i alt må man sige, at det virkelig er et praktiksted der prioriterer uddannelsen af os sygeplejestuderende.

 

Indstilling fra studerende

På dette praktiksted er der en helt fantastisk åben tilgang til studerende, og det kan mærkes!

Det er generelt et lille sted, men de tager imod studerende fra næsten alle professioner (fysioterapeuter, farmaceuter, sygeplejersker, læger osv.), og det betyder, at alle fastansatte faggrupper har en nysgerrighed og åbenhed over for studerende og anerkender det faktum, at de er der for at lære og blive bedre.

Afdelingen har en sygeplejerske ansat, som ikke indgår i normeringen, men som simpelthen er der udelukkende for sygeplejestuderende. Det vil sige, at vi i samarbejde med den kliniske vejleder er med til at vurdere og udvælge, hvilke patienter og hvilket fokusområde vi ønsker for dagen eller ugen.

Den kliniske vejleder burde få en pris i sig selv, for hun har en eminent måde at få sat refleksionerne i gang hos studerende, og der er altid tid til diskussioner, spørgsmål, refleksioner eller bare en god snak. Det giver et trygt og godt læringsmiljø, og det gør, at vi som sygeplejestuderende tør udfordre os selv, tør ”stille de dumme spørgsmål”, og omvendt udfordrer hun også de studerende på en faglig og respektfuld måde. Man føler sig virkelig anerkendt og værdsat.

Generelt er de uddannelsesansvarlige også meget åbne for at skræddersy et program, som passer den studerende ift. arbejdstider, fokusområder osv. De gør plads til, at man har individuelle interesser i faget, men samtidig er man ikke i tvivl om, hvor man har dem henne. Behageligt og professionelt.

Alt i alt er det en afdeling, hvor man kan mærke, at der er plads og overskud til de studerende, også selvom der er travlt eller sygemeldinger eller lignende.

De studerende anerkendes som mulige kollegaer i fremtiden, og alle lægger en dyd i at lære fra sig og vise, at vi er der for at lære nye ting og ikke kun er ekstra hænder i en travl vagt. Og dertil skal det understreges endnu engang, hvor god, fagligt dygtig og yderst kompetent den kliniske vejleder er, og hvor fantastisk en prioritet det er, at man har en klinisk vejleder, som står til rådighed for studerende og kan tage sig tiden til at lære fra sig, og ikke indgå i en normering, hvor alt vejledningsarbejdet ligger som en ekstra opgave.

Det medvirker også til, at vi nu som 5. semesterstuderende kan øve den selvstændige sygepleje, selvstændige tankegang og kliniske beslutningstagen og lederskab.

Rigtig behageligt og professionelt sted at have været studerende, kan kun anbefales.

Praktiksteder over hele landet har mulighed for at blive inspireret af vinderne af Praktikprisen, så de også kan være med til at klæde os, som deres kommende kollegaer, ekstra godt på til arbejdet som sygeplejerske.

Følg med på vores sociale medier (Facebook og Instagram).

Artikler og omtaler om praktikstederne, der vandt

 

Indstillede praktiksteder til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022

Alle SLS-medlemmer kunne indstille praktiksteder til prisen mellem 31. oktober - 15. november 2022.
Se hvilke praktiksteder, der blev indstillet til prisen, i hver region.

Indstillede praktiksteder til Sygeplejestuderendes Praktikpris 2022

Hovedstaden

 • Perioperativt Afsnit, Bispebjerg Hospital
 • Afd. Z, Intensiv Afsnit, Bispebjerg Hospital
 • Endokrinologisk Sengeafsnit l14, Bispebjerg Hospital
 • Gastroenheden, afsnit 324, Hvidovre Hospital
 • Hjertemedicinsk 115, Hvidovre Hospital
 • 220 Lungemedicinsk, Hvidovre Hospital
 • Medicinsk afdeling, Glostrup Akutklinikken
 • Psykiatrisk intensivt døgnafsnit 2422 i Hillerød
 • Furesø Kommunes hjemmesygepleje
 • Sengeafsnit 1, Parenkym, Bornholms Hospital
 • Dialysecenteret, afdeling for Limited care, Herlev Hospital
 • Børn og unge ambulatoriet astma og allergi, Herlev Hospital
 • Opvågningen, Herlev Hospital
 • Afdelingen for Ældresygdomme, sengeafsnit 1, Herlev Hospital
 • Hjertemedicinsk Afdeling s103, Herlev Hospital
 • AMH Akutklinikken MED, Amager Hospital
 • Hjemmesygepleje Humlebæk, Fredensborg Kommune

Sjælland

 • 09-5 12-5 Kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus
 • Endokrinologisk afsnit 42-4, Holbæk Sygehus
 • Medicinsk observationsafsnit 42-3, Holbæk Sygehus
 • MOA Medicinsk observationsafsnit, Holbæk Sygehus
 • Filadelfia Epilepsihospital, Epilepsi med Handicap
 • Kirurgisk afdeling, Afsnit A2, SUH Køge
 • Kirurgisk afdeling, A1, SUH Køge
 • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sengeafsnit E1, SUH Køge
 • Ortopædkirurgisk ambulatorium, SUH Køge
 • Anæstesiologisk afdeling, Opvågningen, SUH Køge
 • Psykiatrisk akutmodtagelse, Oringe Vordingborg
 • Gynækologisk Ambulatorium, Slagelse
 • Børneafdelingen, Slagelse Sygehus
 • Ortopædkirurgisk afdeling/sengeafsnit, Slagelse Sygehus
 • Psykiatrien Øst, Afsnit Ø2 1.sal, Roskilde
 • Intensiv afsnit I12, SUH Roskilde
 • Hæmatologisk afdeling, afsnit L, SUH Roskilde

Syddanmark

 • Neurologisk sengeafsnit, 10. sal, Odense Sygehus
 • Medicinsk afsnit, sengeafdeling, OUH
 • FO Øre/næse/halskirurgisk afsnit, OUH afd. Odense
 • Lokalpsykiatrien Mobilteam Odense
 • Retpsykiatrisk afd. p3, Middelfart
 • Intensivafdeling, Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus
 • Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus
 • Fælles Akutmodtagelse, Esbjerg team 3, Sydvestjysk Sygehus
 • Psykiatrisk akutmodtagelse Esbjerg
 • Sygeplejen Esbjerg Nord, Gjesing midtby
 • Sengeafsnit A, Ærø Sygehus
 • Almenteam, Lokal Psykiatrien Aabenraa
 • Ortopædkirurgisk afdeling i Aabenraa, Sygehus Sønderjylland
 • A130 Øre-, næse-, halssengeafsnit, Vejle Sygehus
 • Skadestue, Vejle Sygehus
 • Medicinske senge C, Kolding Sygehus
 • Børne- og Ungeafdelingen, Kolding Sygehus
 • Børne- & Ungeambulatoriet, Kolding Sygehus
 • Kvindesygdomme ambulatorie, Kolding Sygehus
 • Dagkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
 • Endoskopicenter OUH, Kirurgisk afdeling, Sygehusenheden Nyborg
 • Afdeling V, Intensiv, OUH Svendborg Sygehus
 • Hospice Sydfyn i Svendborg

Midtjylland

 • Hjerne- og Ryg Kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital i Skejby 
 • Forberedelse & Opvågning SYD, Aarhus Universitetshospital i Skejby 
 • Klinik for kikkertundersøgelser - Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Klinik A på kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital i Skejby
 • Akut Børn, Aarhus Universitetshospital
 • Midlertidige pladser Gødvad
 • Hjemmesygeplejen Præsthøjgården, Horsens Kommune
 • Kræftklinikken, Gødstrup Regionshospital
 • Akutmodtagelsen, Gødstrup Regionshospital
 • Center Møllebo, Randers Kommune
 • Team for psykotiske lidelser og Team for ADHD, Regionspsykiatrien Viborg
 • Opvågningen, Regionshospitalet Viborg
 • Operation og Intensiv, Regionhospitalet Viborg
 • Karkirurgisk afsnit, Regionhospitalet Viborg
 • Hjemmesygeplejen Ulfborg, Holstebro Kommune

Nordjylland

 • Akut og rehabilitering i Rebild Kommune
 • Akutteamet Mariagerfjord Kommune
 • Psykiatrisk Sengeafsnit N7, Psykiatrien Frederikshavn
 • Neurologisk Apopleksiafsnittet 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd
 • Kardiologisk ambulatorium, Aalborg Universitetshospital
 • Kardiologisk Sengeafsnit S1, Aalborg Universitetshospital Syd
 • Sengeafsnit S8, Aalborg Universitetshospital
 • Øjenafdelingen ambulatorie, 8. sal, Aalborg Universitetshospital

Sådan arbejder SLS for bedre praktik

God praktik er afgørende for fremtidens sygeplejersker, da det er her, vi oplever sygeplejen på egen hånd og får indsigt og erfaring med det arbejde, vi skal ud i efter uddannelsen. Bliv klogere på, hvordan SLS arbejder for at sikre gode praktikker til fremtidens sygeplejersker.