Tidligere modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris

Se de tidligere modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris. som SLS har uddelt hvert år siden 2012.

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020

 

Prismodtagere 2021

Herunder kan du se modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 og læse begrundelsen for, at de er indstillet.

Hovedstaden: Børne- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital

Stort tillykke til Børne- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Hovedstaden. 

Juryen havde udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Afdeling for Kræftbehandling, Sengeafsnit 1 på Herlev Hospital
 • Herlev Hjemmesygepleje i Herlev Kommune

Juryens begrundelse

Børn- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Hovedstaden fordi, alle professioner på afdelingen er gode til at inkludere studerende i situationer, hvor der er et læringsudbytte. Afdelingen sørger hurtigt for, at studerende bliver en del af personalegruppen, og studerende oplever, at det er trygt at tage fat i andre professioner som f.eks. læger eller fysioterapeuter. Fra starten oplever studerende et veltilrettelagt forløb, hvor de får udleveret relevant information om f.eks. afdelingens speciale og læringsmål for praktikken. Praktikstedet har desuden stort fokus på kommunikation og læring, og hvad den studerende havde brug for f.eks. gennemgang af opgaver. Den studerende bag indstillingen har på praktikstedet i høj grad opnået vedkommendes læringsmål og oplevet god og fyldestgørende feedback fra alle professioner på afdelingen.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) vil gerne ønske afdelingen stor tillykke og tak for deres indsats for fremtidens sygeplejersker. Det gør en stor forskel for os sygeplejestuderende, når vi mærker, at vores praktiksteder har interesse og vilje til at klæde os godt på i praktikken. Vi håber, I vil fortsætte det vigtige arbejde for de sygeplejestuderende - jeres kommende kollegaer.

Den studerendes indstilling

Rum for læring, refleksion og tid til den studerendes udvikling

Den kliniske vejleder hos Børne- og Ungemodtagelsen i Herlev, var den absolut bedste vejleder, jeg har haft igennem hele min uddannelse. Min vejleder har været i faget i mange år, og har været ansat i Børne- og Ungemodtagelsen i en del år. Hun tog imod mig som studerende med åbne arme, og sagde at de havde glædet sig til at få et nyt sæt studerende, hvilket var rart at høre da det ikke altid er tilfældet ved klinikstederne. Vi var 4 studerende der startede samtidig. De var meget forberedt på afdelingen, og jeg fik en mappe der indeholdt en hel del information omhandlende patientgruppen, sygdommene, behandlinger, læringsmål forhold til semesterbeskrivelsen samt information om diverse opgaver der skulle afleveres. Disse informationer var meget nyttige under hele kliniskopholdet, og vi snakkede ofte om det på afdelingen, også med resten af personalegruppen. På trods af at vi var 4 studerende, travlhed og mange patienter, udviste min kliniske vejleder, under hele klinikopholdet engagement, forståelse, interesse og høj faglighed over for mig som studerende. Der var rum til at lære om specialet, opnå læringsmålene og der var rig mulighed for refleksion hele tiden og særligt efter en udført sygeplejefaglig opgave. Hun gav altid fyldestgørende feedback på opgaver, og gennemgik det altid med mig efterfølgende. Resten af personalegruppen var fantastiske til at tage imod studerende, og hev ofte fat i mig hvis de havde en patient som de fandt interessant for mig at være med ind over. Lægerne tilknyttet afdelingen var så søde og bevidste om at jeg var studerende, men inddragede mig ofte på lige fod som det uddannede personale. Før jeg startede som studerende på Børne- og Ungemodtagelsen, fandt jeg det meget grænseoverskridende at arbejde med børn og unge, og deres pårørende, særligt pga. den manglende viden på området. Takket være min kliniske vejleder overvandt jeg min frygt, blev mere sikker på specialet, selvstændig og udviklede mig derved meget fagligt. Børne- og Ungemodtagelsen har fortjent Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021, særligt på baggrund af min kliniske vejleder. Hun er en særdeles fremragende sygeplejerske, enormt faglig kompetent og i den grad hjertevarm. 3 egenskaber som i den grad skinner igennem overfor den studerende. Jeg kan kun ønske for andre studerende at de møder dette i deres klinikker, og til sidst vil jeg bare sige endnu en gang tak for et fantastisk klinikophold.

 

Midtjylland: Ceres Centret, Ceres 1. sal i Horsens Kommune

Stort tillykke til Ceres Centret, Ceres 1. sal i Horsens Kommune, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Midtjylland. 

Juryen havde udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hjerteafsnittet på Regionshospitalet Viborg
 • Heroinklinikken, Rusmiddelcenteret i Aarhus Kommune

Juryens begrundelse

Ceres centeret i Horsens kommune vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Midtjylland fordi, det er et praktiksted, der lægger stor vægt på studerendes tryghed hele vejen igennem praktikforløbet. Det er et praktiksted, hvor man altid bliver mødt med hjertevarme, og der er altid fokus på at være studerende, selvom der er travlt. Personalet er desuden rigtig gode til at inddrage studerende i samtaler om refleksion og innovativ tænkning, der kan udvikle sygeplejen. Alt personale arbejder på lige fod og med et utroligt højt faglige niveau uden anledning til konkurrence. Den studerende bag indstillingen har på praktikstedet i høj grad lært at se det hele menneske og alle de problematikker, der kan være.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) vil gerne ønske afdelingen stor tillykke og tak for deres indsats for fremtidens sygeplejersker. Det gør en stor forskel for os sygeplejestuderende, når vi mærker, at vores praktiksteder har interesse og vilje til at klæde os godt på i praktikken. Vi håber, I vil fortsætte det vigtige arbejde for de sygeplejestuderende - jeres kommende kollegaer.

Den studerendes indstilling

Tryghed

Jeg vil gerne have lov til at indstille Ceres 1.sal til at være de studerendes praktiksted. Jeg håber at følgende vil give jer et indblik i, hvorfor netop det sted er noget helt specielt, der fortjener den anerkendelse.

T-illid
R-espektfuldt
Y-dmyghed
G-rundig
H-jertevarm
E-kstraordinært
D-ygtiggørelse

Tryghed er et væsentligt begreb. Et begreb vi alle har brug for, for at yde vores bedste, men ikke alle får. Som sygeplejestuderende i faget, har vi specielt rigtig meget brug for tryghed. Tryghed til mødet med borgeren, til en god læring og til et godt arbejdsmiljø. Vi bliver mødt af praktiksteder, hvor vi er nødsaget til at indgå som en del af normeringen grundet det store pres i faget. Dette var ikke tilfældet på Ceres 1. sal, hvilket jeg vil uddybe yderligere i det følgende.

Da jeg første dag trådte ind på Ceres 1.sal i min 3. semesters praktik, blev jeg mødt med en stor hjertevarme. Mennesker der førte mig ind i et forløb, jeg aldrig troede kunne være muligt under disse udfordringer sundhedsvæsenet møder i dag. Der var tid til mig, tid til læring og ikke mindst den omsorg de udviste for deres kollegaer og beboere, inspirererede mig til at reflektere over faget samt hvilken forskel man selv kan gøre for andre mennesker.

Helt fra start var min vejleder, daglige leder og resten af mine kollegaer nysgerrige på mig som person, og dette gjorde, at jeg hurtig oplevede en tillid til dem, der gjorde, at jeg åbnede mere op. Jeg fik en stor tillid til dem, men omvendt gjorde de også det samme til mig. De er utrolig gode menneskekendere og min vejleder fik sammensat en plan til mig med struktur, forudsigelighed og tid til fordybelse. Med deres grundighed i deres fag, gjorde de det let som en leg at være en del af deres dagligdag og derved gøre mine kompetencer endnu større.

Afdelingen rummer både hjælpere, assistenter, elever og sygeplejersker. På de fleste steder er det nemt at mærke det hierarki, der kan opstå. Dette var overhovedet ikke tilfældet på Ceres 1. sal. Om du er det ene eller det andet, bliver du mødt med sådan en ydmyghed. Der arbejdes på et utroligt højt fagligt niveau, men det er ikke noget, der skal konkurreres om eller sammenlignes. Dette giver plads til innovativ tænkning og udvikling, da man ikke skal være bange for at sige noget forkert. Dygtiggørelse er en stor del af hverdagen på stedet, både for det faste personale og studerende. Man bliver støttet, skubbet og hjulpet på de helt rette steder. Samarbejdet er i fokus, for samlet at løfte det faglige niveau, skabe effektive arbejdsgange og et helt fantastisk arbejdsmiljø med borgeren i fokus.

Tonen er respektfuld, både blandt personale og beboerne. Det er ikke kun tonen, men også den måde man bliver set på, der emmer af respekt. Man bliver aldrig glemt og altid set for den man er. Med den medmenneskelighed de har, gik det hurtigt op for mig at det var kernen til det perfekte arbejdsmiljø og til at give borgerne den største livskvalitet. De har lært mig at se det hele menneske, hvilket må være en af grundstenene for god sygepleje. Ceres 1. sal er et helt ekstraordinært praktiksted, som fortjener den største anerkendelse.

Nordjylland: Ortopædkirurgisk operationsafsnit i Farsø, Aalborg Universitetshospital

Stort tillykke til Ortopædkirurgisk operationsafsnit i Farsø, Aalborg Universitetshospital, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Nordjylland. 

Juryen havde udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hæmatologisk sengeafdeling 7V på Aalborg Universitetshospital
 • Afdeling for kvindesygdomme, graviditet og fødsel 504 i Hjørring, Regionshospital Nordjylland

Juryens begrundelse

Ortopædkirurgisk afdeling i Farsø, Aalborg Universitetshospital vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Nordjylland, fordi det er et praktiksted, hvor studerende bliver inkluderet i personalegruppen og hvor hele afdelingen tager et kollektivt ansvar for at løfte studerende i praktik. Tid og mulighed for feedback står højt på dagsorden, og afdelingen bruger meget tid på refleksion for at styrke koblingen mellem teori og praksis. Praktikstedet har desuden et stort fokus på det tværprofessionelle samarbejde på afdelingen, og alle har stået i kø for at lære fra sig – også andre professioner. Den studerende bag indstillingen har hver morgen glædet sig til at komme i praktik til trods for, at vedkommende skulle op klokken 4.15 om morgenen.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) vil gerne ønske afdelingen stor tillykke og tak for deres indsats for fremtidens sygeplejersker. Det gør en stor forskel for os sygeplejestuderende, når vi mærker, at vores praktiksteder har interesse og vilje til at klæde os godt på i praktikken. Vi håber, I vil fortsætte det vigtige arbejde for de sygeplejestuderende - jeres kommende kollegaer.

Den studerendes indstilling

Fantastiske rammer og ressourcer for studerende

Jeg vil gerne indstille ortopædkirurgisk operationsafsnit i Farsø til årets praktikpris i Region Nordjylland. Fra første dag på afsnittet blev jeg mødt med åbne arme fra alle faggrupper, og følte hurtigt jeg var en del af det kollegiale fællesskab. De personlige relationer havde stor betydning for mig under hele perioden, da jeg personligt havde problemer på hjemmefronten. De var alle i stand til at kunne rumme en og det var tydeligt at mærke, at man som studerende blev anset som en kommende kollega. Det gode kollegiale fællesskab var også med til at skabe et trygt læringsmiljø, hvor alle faggrupper insisterede på at lære fra sig og der var dage hvor de nærmest stod i kø - det galte operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker, narkoselæger, portører, kirurger og kollegaerne nede i sterilcentralen. På afsnittet var der rig mulighed for at suge en masse viden til sig grundet rammerne og ressourcerne. Som studerende var det meget givende at være med til fremlæggelser, som nogle af de erfarende operationssygeplejersker holdte, samt når der blev gennemgået forskellige bakker, teknikker, lejring mm.

Det er tydeligt at mærke, hvor engageret de to kliniskevejledere er og at de er opmærksomme på, hvor langt man er teoretisk og i praksis. Der rig mulighed for at udfordre sig selv og de kliniskevejledere er gode til, at kaste en ud i nye opgaver/funktioner på en god måde, og har for mig aldrig været ubehageligt, men har tværtimod givet mig en større tro på min faglige viden og mine kompetencer - og har i bund og grund været med til at udvikle mig personligt. Hver uge blev det prioriteret højt at få afholdt refleksion og hvor vejleder havde sat sig ind i den/de pågældende individuelle studieplaner. I hver studieplan blev der givet skriftlig feedback og der blev skrevet relevante spørgsmål ind, som var med til at koble teorien på praksis, som jeg havde særligt brug for i de første par måneder og var en kæmpe hjælp til eksamen, da det blev nemmere for mig at være mere reflekterende. Læringsmiljøet er helt specielt og der er stor fokus på læringsudbytterne og hvor langt/hvor meget man kan. Da jeg var tilknyttet skulder/albue, var det meget de samme jeg var på stue med fra dag til dag, hvilket også gjorde det nemmere, for mig og for sygeplejerskerne og kirurgerne at vurdere hvilken viden og hvilke kompetencer jeg havde tilegnet mig.

Jeg har sjældent været så begejstret for at stå op klokken 04:15 hver morgen og de kommende studerende, der får praktikplads på operationsafsnittet i Farsø har en del at se frem til.

Sjælland: Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit 09-5/12-5 på Holbæk Sygehus

Stort tillykke til Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit 09-5/12-5 på Holbæk Sygehus, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Sjælland. 

Juryen havde udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Kardiologisk Sengeafsnit B71 i Roskilde, Sjællands Universitetshospital
 • Team Sygepleje Maribo i Lolland Kommune

Juryens begrundelse

Kirurgisk og Gynækologisk sengeafsnit 09-5/12-5 på Holbæk Sygehus vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Sjælland fordi, studerende har mulighed for at se forskellige afdelinger og få et bredere indblik i sygeplejens forskellige facetter. På praktikstedet får studerende lov til at være studerende, og der er gode muligheder for at øve det tværprofessionelle samarbejde og praktiske færdigheder i færdighedslaboratoriet. Færdighedslaboratoriet skaber et trygt læringsmiljø, hvor studerende kan få procedurer i hænderne og øve sig på dukker i samspil med vejledere før, en procedure skal udføres på en patient. Den studerende bag indstillingen er på praktikstedet i høj grad blevet styrket i at tage ansvar og har fået en øget selvtillid, når vedkommende skal træffe kliniske beslutninger.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) vil gerne ønske afdelingen stor tillykke og tak for deres indsats for fremtidens sygeplejersker. Det gør en stor forskel for os sygeplejestuderende, når vi mærker, at vores praktiksteder har interesse og vilje til at klæde os godt på i praktikken. Vi håber, I vil fortsætte det vigtige arbejde for de sygeplejestuderende - jeres kommende kollegaer.

Den studerendes indstilling

Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit

Mit første indtryk af praktikstedet var, at man blev mødt med åbne arme og man følte sig velkommende. Hver studerende blev tildelt en vejleder som man følger gennem hele forløbet. Det at følge ens vejleders vagtskema gjorde, at man fik skabt en god relation til hende, og det gav en positiv indflydelse på ens læring. Min kliniske vejleder var rigtig god til at vejlede mig, hvis jeg var usikker på en situation, hun havde mig altid i hånden og bakket op omkring mine kliniske beslutninger. Der blev sat tid af til at kunne planlægge dagen ud fra vores læringsudbytte samt at have dagligt fælles refleksioner sammen med de øvrige sygeplejestuderende og SSA-elever uanset faglig niveau. Vejlederne var gode til at lade os gå forrest og styre vores arbejdsgang med dem som støtte i baggrunden. De var gode til at lytte og høre vores tanker og beslutninger i forhold til patienterne. Min kliniske vejleder var god til at give feedback på ens opgaver og refleksioner, og i samarbejde med dem, lagde vi en plan for mit videre forløb i forhold til, hvad der skulles arbejdes videre på.

På afdelingen 09-5 har vi en studieenhed, hvor de sygeplejestuderende og SSA-elever er tilknyttet til. Det gode ved studieenheden er, at der altid er en vejleder man kan støtte sig op af. Det giver gode rammer for vores læring både på det personlige og fagligt plan. I studieenheden har vi dagligt fælles refleksion, hvor hver studerende skal præsentere hver deres patient, hvor vi herefter kan sparre med hinanden.

Derudover fik vi også lov til at have en dag på de tilknyttet afdelinger såsom stomi-, endoskopi-, kirurgisk-, og gynækologiskambulatoriet. Dette havde en god effekt på vores læring, da det gav et helhedsbilledet af de indlagte patienter som lægger på afdelingen. Derudover har vi på Holbæk sygehus et læringslab, hvor vi som studerende kan gå over og øve forskellige færdigheder fx anlæggelse af KAD på en dukke som man bliver vejledt i sammen med sin vejleder. Personalet på afdelingen er meget imødekommende, og vil gerne os studerende og var villig til at lære fra sig.

Alt i alt havde jeg en rigtig god og positiv oplevelse af praktikstedet, og det har været med til at udvikle mig både personligt og på det faglig plan. Jeg er blevet mere sikker i at kunne træffe kliniske beslutninger, og jeg tør at gå forrest og tage et større ansvar. Jeg vil gerne nominer kirurgisk afdeling, da de fokusere på at man skal have lov til at være studerende, og man få lov til at være nysgerrig. Der er altid tid til den enkelte, og de kliniske vejleder og AKU er gode til at holde ens humør oppe, og sørger for at vi opnå vores læringsmål.

Syddanmark: Psykiatrisk afdeling P6 i Middelfart kommune

Stort tillykke til Psykiatrisk afdeling P6 i Middelfart kommune, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Syddanmark.

Juryen havde udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Neurokirurgisk intensiv afsnit NIA på Odense Universitetshospital
 • Kvindesygdomme ambulatorium på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt

Juryens begrundelse

Psykiatrisk afdeling P6 i Middelfart kommune vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 i region Syddanmark fordi, praktikstedet har en harmonisk personalegruppe, der tilrettelægger praktikforløb med udgangspunkt i studerende. Personalet udviser stor glæde for studerende, og den studerende bliver hurtigt inkluderet i personalegruppen på lige for med resten af afdelingen. Praktikstedet har stort fokus på tryghed og har eget lokale til refleksion og studietid. Alle professioner tager et kollektivt ansvar for studerende på afdelingen, og der er stor villighed til at dele ud af egen undervisning og viden. Den studerende har desuden haft mulighed for at deltage i kurser, som har været læringsrige og givet den studerende en ekstra viden og overvejelser om videre valg af specialefokus. Den studerende bag indstillingen har på praktikstedet i høj grad fået styrket koblingen mellem teori og praksis og alle tidligere fordomme om psykiatrien er gjort til skamme.

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) vil gerne ønske afdelingen stor tillykke og tak for deres indsats for fremtidens sygeplejersker. Det gør en stor forskel for os sygeplejestuderende, når vi mærker, at vores praktiksteder har interesse og vilje til at klæde os godt på i praktikken. Vi håber, I vil fortsætte det vigtige arbejde for de sygeplejestuderende - jeres kommende kollegaer.

Den studerendes indstilling

Psykiatrien ER for ALLE!

Jeg er aktuelt 6. sem. studerende på P6, ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart, og jeg kan være meget kortfattet omkring min oplevelse, af at være studerende hos dem. Det er FANTASTISK, på alle parametre. Jeg ved, at psykiatrien ikke er det mest populære område indenfor sygeplejen. Jeg hører tit andre studerende være usikre, nervøse og fordomsfulde omkring, at skulle have en praktikperiode i psykiatrien. P6, har gjort alle fordomme til skamme. Her hersker en utrolig høj faglighed, et godt studie miljø, overskud og et fantastisk kollegialt sammenhold.  Jeg vil igennem min begrundelse komme tilbage til hvert område, hvor jeg synes, at P6 gør et kæmpe stykke arbejde, som bør hyldes.

På P6 er det kollegiale sammenhold fantastisk. Jeg og alle andre studerende/elever, føler sig med det samme velkommen og taget seriøst. Der er altid tid til, at jeg som studerende, kan stille undrende spørgsmål til alle, uanset hvilken profession vedkommende har. ALLE vil gerne besvare og undervise og dermed bidrage til min læring. På P6, er der et stort tværprofessionelt samarbejde. Hver dag møder jeg, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere og læger. Og alle de professioner er interesseret i de studerende; i at lære vores navne at kende og hvem vi er. Jeg er ALDRIG, bare ”den studerende”. De vil alle sammen gerne undervise i deres profeession, i det stykke arbejde de laver og hvordan vi sammen kan bidrage mest muligt til den optimale behandling af vores patienter. De har altid tid, til at være studerende med sig. Jeg har aldrig været et sted, hvor jeg har følt mig så velkommen og ydermere, er det et sted, hvor jeg har haft min største udvikling både personligt og fagligt.

På Psykiatrisk Afdeling Middelfart, er der stort fokus på det gode læringsmiljø og muligheden for at opnå viden. Det er det første sted, jeg har været, hvor jeg kan se, at de vægter de studerende meget højt. Det viser de bl.a. ved flere aktiviteter og tiltag. Ca. hver anden uge, eller oftere, er der refleksionstimer. Her mødes jeg og mine medstuderende på 6. sem. sammen med en klinisk underviser i halvanden time. Her diskuterer/reflekterer og underviser vi hinanden i et givent emne. Her er også gode fysiske rammer. Vi sidder i et lyst stort lokale, som primært er forbeholdt de studerende. Her er der mulighed for at bruge computere og tavler, og det er altid tilladt at sætte sig derop og bruge tid.

Ydermere er der ca. hver anden uge supervision. Her deltager alle studerende/elever uanset profession eller klassetrin. Vi snakker om en given problematik, som vi har oplevet. Vi bliver superviseret af et uddannet personale, som opmuntrer os til at være nysgerrige og reflekterende. Her er plads til alle og al viden bliver modtaget ens. Det er en god mulighed for at lære andre studerende fra andre afdelinger at kende, men også en god måde, at lære hvordan andre professioner arbejder. De opfordrer til, at vi studerende bruger tid sammen og får et godt fællesskab.

En anden og vigtig begrundelse for min indstilling er min vejleder. Mine egen vejleder, er fantastisk og bør hyldes og anerkendes for hendes store arbejde med studerende. Jeg ugentlige vejledninger med min egen vejleder. Hun tager udgangspunkt i den enkelte studerende. Hun tager udgangspunkt i min læringsstil, mine ambitioner, min udvikling og mine forudsætninger for at opnå mest mulig læring. Hver uge aftaler vi et nyt emne, som altid omhandler mit læringsmål, og en ny tid til vejledning. Dog er denne kun vejledende, for hvis jeg har det mindste, som jeg ønsker vejledning eller sparring på, er min vejleder tilgængelig. Hun tager sig tid til alle mine spørgsmål og bekymringer. Hun besidder en høj faglighed, som specialsygeplejerske og vejleder. På trods af hendes unge alder, er hun et forgangsbillede for alle studerende. Hun er personlig, engageret og opmuntrer hver dag til min videre læring, både med sin erfaring, humor og høje faglighed.

Muligheden og personalemæssige rammer for vejledning er rigtig god. Der er altid tid, til at vi kan sætte os væk fra afdelingen og snakke om det jeg måtte have på hjerte. Vi har vores eget lokale, hvor vi kan koncentrere os og fordybe os. Jeg kan altid forvente, at få feedback og konstruktiv kritik af mine opgaver og afleveringer, hvor målet er, at dygtiggøre mig. Der er frihed under ansvar, hvor jeg har muligheden for at tilrettelægge min egen studietid, men altid i dialog med min vejleder. Min vejleder bidrager i høj grad til min faglige og personlige udvikling.

De studerende deltager på lige fod med alle andre, forstået således at min mening og holdning altid bliver hørt. Det kommer især til udtryk ved den daglige refleksion. Hver dag er der en halv times refleksion blandt personale, hvor vi beder om råd, vejledning og sparing fra hinanden ang. en patientsituation eller en opgave, hvor man behøver hjælp. Her bliver de studerende opmuntret til at stille spørgsmål eller komme med egen vurdering. Personalet skaber et miljø, hvor man bliver taget seriøst og føler sig tryg. Der er en harmonisk personalegruppe på afsnittet, som udviser glæde ved os studerende. Uanset om min egen vejleder er til stede eller ej, bliver der taget hånd om mig. Jeg kan altid forvente, at have en kompetent medarbejder i ryggen.

Der er rig mulighed for at udvikle og videreuddanne sig som sygeplejerske indenfor psykiatrien. Jeg er bekendt og vejledt i alle muligheder, fx safewards, specialuddannelse og kurser. Det er tydligt, at man på ledelsesniveau vægter videreuddannelse højt. Jeg hører, hvordan mange kollegaer tilmelder sig kurser og uddannelser, som de kommer afsted på.

Jeg vil som en afrunding, fortælle, at alle fordomme omkring psykiatrien bliver skudt til jorden af Psykiatrien Afdeling Middelfart og i sær af P6. De har givet mig lysten til at arbejde inden for psykiatrien, når jeg bliver færdiguddannet. Jeg ansøgte, uden tøven, en stilling hos dem, da jeg fik muligheden. Da jeg kan se og oplever muligheden for at blive udfordret fagligt og personligt. Jeg håber at netop mit praktiksted kan komme i betragtning til denne pris, da de i mine øjne opfylder alle kriterier for at være et fantastisk praktiksted.

 

Prismodtagere 2020

Herunder kan du se modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 og læse begrundelsen for, at de er indstillet.

Hovedstaden: Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Glostrup

Juryens begrundelse
 • Der er på afdelingen afsat ressourcer til feedback både i det daglige og kliniske, men også på skriftlige opgaver,
 • Der er interesse både blandt afdelingens sygeplejersker og andre faggrupper i at lade den studerende blomstre og lære,
 • Afdelingen har en vejleder, der er god til at fornemme den studerendes kompetencer og faglighed. Hun bruger det særlige redskab ”fordi at” til at understøtte læringen.

Stort tillykke til Psykiatrisk Akutmodtagelse, Psykiatrisk Center Glostrup, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Hovedstaden.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hjerne- og Nervekirurgi, Sengeafsnit 6061 (Afsnit 3092), NIMA, Rigshospitalet
 • Sengeafsnit L13, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Den kliniske vejleder hos Psykiatrisk Akutmodtagelse i Glostrup var den absolut bedste vejleder, jeg har haft igennem min uddannelse. Hun var enormt fagligt dygtig og aflæste hurtigt mine kompetencer, som hun hjalp mig med selv at se i mit virke. Hun var striks, men var god til at rose for det, som blev gjort. Hun hjalp med mine refleksioner over, hvad der blev gjort og hvorfor. Hendes motto var altid “fordi at....”. Alle mine sygeplejefaglige tiltag skulle altså begrundes med et “fordi at” efter sig: Jeg gjorde sådan og sådan, fordi at... jeg sagde sådan og sådan, fordi at... det hjalp med at koble teori på praksis. Alle opgaver, der blev afleveret, blev gennemgået sammen, hvor der blev givet feedback og konstruktiv kritik. Selv i hendes ferie var hun tilgængelig for vejledning, både via mail og tlf.

Hun var enormt fagligt dygtig og aflæste hurtigt mine kompetencer, som hun hjalp mig med selv at se i mit virke.

Selve personalegruppen var fuldstændig fantastisk til at tage imod studerende på afdelingen. Der var to kliniske vejledere, en som vejledte mig på 6. semester og en der vejledte to 3. semesterstuderende. Vejlederen, der var tilknyttet til 3. semester, vejledte mig lige så meget og deltog også i min afsluttende eksamen som en støtte til mig. Det var en fantastisk oplevelse. De resterende sygeplejersker tog hånd om mig og bad mig velkommen på afsnittet og inddrog mig også i deres personalegruppe, så jeg følte mig på lige fod med dem i blandt andet, frokost situationerne.

Lægerne tilknyttet afsnittet tog hånd om mig. De var bevidste om, at jeg var studerende, men lod mig tage det sygeplejefaglige ansvar og hørte på mine argumentationer, trods der sommetider var uenigheder. Lægerne var ligeledes gode til at inddrage og lære fra sig. Alt i alt var det en helt fantastisk klinik, jeg afsluttede med, og jeg vil ønske for alle nye studerende, at de oplever en lige så god vejleder og en personalegruppe, der omfavner dem.

Midtjylland: Svangre og Barsel, Regionshospitalet Herning

Juryens begrundelse
 • Der er plads til alle. Som den studerende skrev: ”Der er åbenhed for alle slags mennesker og her vil ingen blive tabt på gulvet”,
 • Afdelingen udnytter mulighederne for at lære den studerende at indgå i tværprofessionelle samarbejdsrelationer, bl.a. hos,patienterne og afdelingen studieafsnit, hvor studerende fra flere fag kan mødes og sparre,
 • Afdelingen har flair for at møde patienter i forskellige, men betydningsfulde forløb. De rummer alle og videregiver denne meget vigtige kompetence til studerende.

Stort tillykke til Svangre og Barsel, Regionshospitalet Herning, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Midtjylland.

Juryens 

Den studerendes indstilling

På Svangre og Barsel i Herning vil man møde en klinisk vejleder, som viser imødekommenhed, tid og interesse i dig som studerende. Hun vil sammen med dig gennemgå dine læringsudbytter, høre dine bekymringer og rent faktisk reagere på dem. Der er tid til at mærke sig selv vokse i sygeplejefaget, men også til sit personlige liv ved siden af. Den kliniske vejleder giver åbenhed for alle slags mennesker, og ingen vil her blive tabt på gulvet.

Ud over en klinisk vejleder med enormt overskud og engagement i de studerende vil man også opleve et kollegialt fællesskab, som inviterer en ind i varmen med der samme. De interessere sig alle for studerende og står nærmest i kø for at få lov at boldre sig i den viden, vi kan give, men samtidig også for at give deres erfaring videre til os. De er nysgerrige på viden, og det viser de. De er en blandning af jordemødre og sygeplejersker, men dette er bestemt kun til gavn for læringen, da de bruger hinandens styrker i at skabe en god patientcentreret pleje. Familierne på afdelingen kan både gå igennem den værste, men også den smukkeste dag, når de indlægges på denne afdeling og alt efter hvad de har brug for, står dette skønne fællesskab dem til undsætning og vil guide deres vej ind i den nye rolle, de nu har fået.

Den kliniske vejleder giver åbenhed for alle slags mennesker, og ingen vil her blive tabt på gulvet.

Derudover vil man som en unik ting på Svangre og Barsel opleve et studieafsnit. Studieafsnittet er er rum hvor de studerende er i fokus. Her vil man møde både jordemor, medicin og sygeplejerskestuderende, samt er der sat vejledere på med interesse og uddannelse i at vejlede os studerende. Det vil danne én og lære én at arbejde tværfagligt i sin arbejdsproces. Det giver en mulighed for at opleve virkeligheden, inden vi helt rigtigt bliver smidt ud i den, når vi er uddannede. Et enormt godt rum til læring, vejledning og personlig udvikling. Her kan man virkelig rykke sig, og der er rig lejlighed til før, under og eftervejledning både i studieafsnittet og på stamafdelingen.

Jeg har kun rosende ord om dette praktiksted. Man har ikke engang i denne coronatid kunne mærke presset på afdelingen, selvom der måske har været det. Man har fået den bedste vejledning til at vokse, og jeg er gået fra at tvivle på at kunne mit fag til at være sikker i, at det er det her jeg vil.

Jeg kan kun sige tak for det varmeste og mest udviklende ophold.

Nordjylland: Børne- og Ungeambulatoriet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Juryens begrundelse
 • En vejleder, som er der for sine studerende – også lidt ud over det sædvanlige,
 • Personalet gør en dyd ud af at fornemme den studerende i læringssituationen og tilpasse situationen efter den studerendes behov. Nogle gange med et kærligt skub. Andre gange tager de den studerende i hånden og guider hele vejen. Det er med til at skabe et trygt læringsmiljø.
 • Afdelingen er fleksibel og omstillingsparat. Trods pandemien og en flytning blev den studerende og hendes læring aldrig nedprioriteret.

Stort tillykke til Børne- og Ungeambulatoriet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Nordjylland.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Hjemmesygeplejen Centrum, Aalborg Kommune
 • Afdeling OK3, Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Børne- og Ungeambulatoriet på Regionshospital Nordjylland Hjørring skal uden tvivl nomineres til årets praktikplads 2020. Jeg var i praktik på ambulatoriet i 20 uger på 6. semester fra start februar – slut juni 2020. Igennem min uddannelse på i alt 6 praktikker fordelt på 3 år har jeg aldrig haft en bedre praktikplads end på dét ambulatorie, selvom jeg har haft andre gode praktikker. Og der er mange årsager til dette! Først og fremmest er der vejlederen, som altid har en vigtig funktion for os som studerende.  Vejleder er ikke ny i faget, og heller ikke ny som vejleder, hvilket i den grad afspejler hendes store kompetence til både at være sygeplejerske, men bestemt også til at være vejleder for studerende.

Jeg var den eneste studerende på 6. semester studerende, hun havde i den tid, jeg var der. Jeg havde også en medstuderende på sengeafdelingen for børne- og unge-afsnittet, og hvis hendes egen vejleder var i tvivl om noget, eller ikke var til stede en dag, min medstuderende havde et spørgsmål, tog min vejleder sig tid til at hjælpe – også med hele vejledninger til hende og jeg sammen, selvom hun ikke var hendes egentlige vejleder.

Igennem min uddannelse på i alt 6 praktikker fordelt på 3 år har jeg aldrig haft en bedre praktikplads end på dét ambulatorie, selvom jeg har haft andre gode praktikker.

Min vejleders erfaring skinner igennem i mange tilfælde. Hun er god til at lære fra sig, men også til at tilrettelægge vejledning og undervisning til den enkelte studerendes behov – mine behov. Hun er grundig til at forklare, og vise hvordan procedurer udføres, og hun kunne aldrig drømme om at kaste en studerende ud i noget, som hun ikke mener, den studerende er klar til. Hun er god til at mærke efter, hvornår man som studerende har brug for støtte, og hvornår man har brug for et ekstra skub. Hun hjalp mig hele vejen til eksamen og til at få den højeste karakter, jeg har fået i løbet af uddannelsen. Og dette på trods af, at Covid-19 pludselig kom og satte alt lidt over styr. Hun gjorde stadig plads til vejledninger, hvis vi havde udeblivelser fra patienterne, eller arbejdede lidt over, for at vejlede mig, til trods for at vejledning egentlig var aflyst grundet Covid-19.

Desuden er hun ikke en vejleder, som ikke giver ros, hvis det ikke er fortjent – på den gode måde. Man vidste altid, man havde gjort det ekstra godt, når man fik ros! Jeg kan huske første gang, jeg kom ud fra en selvstændig konsultation med armene over hovedet, og vejlederen sagde helt køligt ”ja… altså… det burde man også forvente af en, der er så langt som du er på nuværende tidspunkt.” som om, at det var da dejligt for mig, men så god var jeg altså heller ikke. Haha. Men hun var god til at give ros og små klap på skulderen, når man skulle have det!

Det er ikke kun de faglige udfordringer, man kan komme til sin vejleder med, men også de personlige. For at det ikke bare bliver en nominering af min vejleder, skal de andre kollegaer og læringsmiljøet selvfølgelig også kommenteres på! For resten af personalegruppen kan ikke undværes! Ingen er overflødige i forhold til at skabe det fantastiske arbejds- og læringsmiljø afdelingen har! Lige fra lederen til husassistenterne, læger til psykolog, diætist til sekretærer, lærer til pædagoger. Alle på afdelingen tog varmt imod mig fra dag 1, og der var en fed jargon jeg hurtigt faldt ind i, og blev en del af.

Under praktikken skulle afdelingen flytte fra den ene ende af sygehuset til en anden nyopført bygning. Dette var på omtrent samme tid, som Covid-19 ramte Danmark for alvor. For personalegruppen betød det tilvænning til det nye, og flytningen skulle gå op i en højere enhed af systematik og samarbejde, hvilket også blev klaret ret smooth, set fra en studerendes øjne. Alle hjalp hinanden, så vi kunne komme godt på plads, så hurtigt som muligt. Og så krævede en ny afdeling selvfølgelig nye rammer og tilvænning. Men trods tilvænning, håndværkere og IT-folk mange dage, var der alligevel langt de fleste dage den positive, gode stemning. Jeg har ikke én gang vågnet op med ondt i maven over at skulle afsted i praktik i de 20 uger.

Der var stort fokus på mig som studerende, på at jeg kom godt omkring alle afkroge af afdelingen, lærte så meget som muligt og fik nået mine læringsmål. Mine monofaglige og tværfaglige kollegaer var gode til at inddrage mig og tage mig med, hvis de skulle noget spændende, og forklarede gerne og svarede på spørgsmål, hvis jeg havde nogle. De var også søde til at anbefale litteratur, så jeg kunne udvide min viden, og gode til at invitere mig med til info møder, oplæg og case arbejde for personalet. I forbindelse med min uddannelse deltog jeg i en innovationscamp, hvor sygeplejerskestuderende og maskinmesterstuderende, i grupper på tværs af uddannelserne skulle være innovative.

Min gruppe og jeg skulle forsøge at løse flere problematikker, som de mandlige brugere af kateter à demeure oplever – altså noget, som slet ikke havde noget med børne- og ungeafdelingen at gøre. Denne innovationscamp endte med, at min gruppe og jeg skulle videre til regionsmesterskaberne i entreprenørskab, hvorfra vi kvalificerede os videre til danmarksmesterskaberne. Det tog selvfølgelig lidt tid fra det totale fokus på studiet og praktikken. Jeg havde heldigvis en del afspadseringstimer, jeg skulle have brugt, og jeg fik virkelig et indtryk af, at både min vejleder og det øvrige personale var meget begejstrede på mine vegne og støttede mig i det. Igen et tegn på, at de holder sammen, og støtter og bakker op, hvor de kan – alle sammen! Jeg håber, at i ud fra min nominering også synes, at børne- og ungeambulatoriet på Regionshospital Nordjylland Hjørring, fortjener titlen som årets praktikplads 2020!

Sjælland: B 75 Kardiologisk sengeafsnit, Universitetshospital Sjælland, Roskilde

Juryens begrundelse
 • At læringen har været i højsædet, uanset hvilken sygeplejerske den studerende har fulgtes med. Det er kollektivt ansvar for læringsforløbet. De studerende fornemmer, at alle arbejder for at medvirke til et godt forløb,
 • Der har været klare planer for ugentlige refleksionsseancer med fokus på semesteret læringsmål i samspil med andre studerende,
 • Afdelingen har formået at skabe faglig sikkerhed hos den studerende, som inden praktikforløbet var i tvivl om studiet var det rette for hende,

Stort tillykke til B 75 Kardiologisk Sengeafsnit, Universitetshospital Sjælland, Roskilde, der er modtagere af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Sjælland.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Voksenpsykiatrisk Afsnit SL4, Psykiastrien Slagelse 
 • Afsnit for Epilepsi med Handicap, Epilepsihospitalet Filadelfia

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Jeg har været i praktik på B75 på både 1. og 2. semester, i alt 13 uger.

Ved begge perioder har der været fuldstændig styr på mit forløb i alle sammenhænge. Velkomst og introduktion veltilrettelagt, varm modtagelse af både KKU og de andre ansatte på afdelingen. Skemaer over mødetider, hvem jeg skulle følges med de forskellige dage, aktiviteter mv., så planen var fuldstændig klar. Der har hver eneste dag været fokus på min læring , uanset om jeg har fulgt min vejleder eller en af de andre sygeplejersker. Alle involverede har været engagerede og interesserede i at give mig et godt forløb. Selv da coronavirussen ramte os i foråret, blev der gjort alt for, at vi studerende kunne forsætte og få opfyldt vores læringsmål. På intet tidspunkt har jeg følt mig til besvær, selv ikke på de travleste dage, men tværtimod som en del af afdelingen, hvilket har været meget motiverende.

At opsige mit gode vellønnede job for at læse til sygeplejerske var et kæmpe sats, men efter mine 13 uger på B75, er jeg slet ikke i tvivl om, at mit valg var det helt rigtige.

KKU og vejledere har helt styr på de læringsmål, der er for semestret, og der var en klar plan for opfyldelse, med løbende samtaler og opfølgning undervejs. Der blev arrangeret ugentlige refleksions-sceancer med andre studerende, der var altid plads til spørgsmål og det var fuldt acceptabelt at sige fra. Meget trygt og lærerigt sted at være, som studerende. Holdningen er, at vi studerende er deres fremtidige kollegaer, så jo mere de kan lære os, jo bedre er det for alle.

Jeg er 44 år, har et længere arbejdsliv i anden branche bag mig. At opsige mit gode vellønnede job for at læse til sygeplejerske var et kæmpe sats, men efter mine 13 uger på B75, er jeg slet ikke i tvivl om, at mit valg var det helt rigtige.

Jeg har svært ved at forestille mig at et praktikforløb kan tilrettelægges bedre, med så meget engagement, struktur og stort fokus på studerende læring og forståelse for, at vi kommer med forskellige forudsætninger, men at alle skal komme derfra med rygsækken fuld af læring og være blevet klogere på sig sig selv og faget. Helt klart en meget værdig kandidat til Sygeplejestuderenes Praktikpris 2020.

Syddanmark: ITA1 Intensivafsnit, Anæstesiologisk Afdeling (V), Odense Universitetshospital

Juryens begrundelse
 • Afdelingen mødte den studerende med åbne arme. Alle var imødekommende og læringsplaner og informationer lå klar allerede inden første dag i praktikken,
 • Der har fra afdelingen side været stort fokus på at give den studerende indsigt i samlede patientforløb. Her er der blevet rakt ud til kollegaer fra andre afdelinger og skabt unikke læringssituationer,
 • Der har været udvist stor tillid til den studerende, som har afsluttet sin praktik med stolthed over at være en del af teamet og den sygepleje, de sammen udfører hver dag.

Stort tillykke til ITA1 Intensivafsnit, Anæstesiologisk Afdeling (V), Odense Universitetshospital, der modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 i Syddanmark.

Indledningsvis havde juryen udvalg tre nominerede blandt indstillingerne i regionen. Foruden prismodtageren var de nominerede:

 • Dagklinik, Hudafdeling I, Odense Universitetshospital
 • Medicinske Senge C, Sygehus Lillebælt, Kolding

Herunder kan du læse, hvad den studerende skrev i sin indstilling om prismodtageren:

Den studerendes indstilling

Jeg håber af hele mit hjerte, at ITA1 får prisen for årets praktikpris 2020, da jeg uden tvivl mener at afdelingen på alle måder fortjener at vinde denne pris!

Inden jeg startede mit klinikforløb på intensiv, var jeg meget spændt og nervøs for hvordan det ville gå mig, som kun 2. semesterstuderende på en afdeling med nogle af de mest kritisk syge patienter. Nu sidder jeg her efter 11 uger og er ked af, at min tid som studerende på ITA1 allerede er ovre. For hold op hvor har det været de bedste og mest lærerige 11 uger, som jeg aldrig ville have været foruden. Og her vil jeg gerne tilbage og arbejde en dag!

For hold op hvor har det været de bedste og mest lærerige 11 uger, som jeg aldrig ville have været foruden. Og her vil jeg gerne tilbage og arbejde en dag!

Allerede inden klinikopstart havde vores kliniske vejleder sørget for, at jeg og de andre studerende var velinformeret omkring opstart og andre relevante dokumenter, som ugeplaner mm. Derudover sad jeg med en god følelse efter at have læst velkomstbrevet, da jeg kunne mærke at afdelingen glædede sig til at vi skulle starte.

Første dag blev vi taget godt imod af den koordinerende kliniske vejleder. Hun har fra dag ét sørget for at der har været styr på det hele. Hun er en fantastisk person med hjertet på det rette sted og man kan tydeligt mærke at hun gør alt for at vi studerende skal føle os velkommen i afdelingen og at hun brænder for sit arbejde som sygeplejerske. Derudover har hele personalegruppen også fra dag ét stået med åbne arme, hvilket har gjort at det har været meget trygt, rart og hyggeligt at komme i afdelingen.

Jeg er meget stolt over at have været en del af den sygepleje som de ansatte på afdelingen udfører hver eneste dag i både stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb med patienterne. Hele personalegruppen har alle hjertet på det rette sted og der er stort fokus på høj faglighed, patientsikkerhed, kvalitetssikring, tværprofessionelt samarbejde, pårørendeinddragelse og et godt arbejdsmiljø. Dette kunne man mærke hver gang jeg var i afdelingen.

Derudover så har min vejleder og jeg fra start haft en god dialog ang. min individuelle studieplan og forventningsafstemt ift. hvordan jeg lærer bedst muligt. Dette har gjort at jeg fra starten har haft tillid til min vejleder og at jeg på intet tidspunkt har været nervøs for at henvende mig til min vejleder hvis der skulle opstå noget.

Vi har haft fokus på de forskellige fokusområder i ugeplanerne, og det har fungeret rigtig godt. Min vejleder havde sørget for at jeg havde nogle studiespørgsmål og relevant litteratur, som jeg kunne besvare når jeg havde studiedage. Dette gjorde at jeg konstant havde et fokus og fik mest muligt ud af det når jeg studerede derhjemme. Min vejleder har også sørget for at sætte god tid af til mundtlig refleksion og feedback, hvilket for mig har været vigtigt ift. min udvikling og læring.

Det at man på ITA1 har én til én pleje med intensivpatienterne har gjort, at jeg som studerende har haft mulighed for at fordybe mig i den enkelte patients sygdomsforløb og der har været god tid til at give en tæt og kompetent sygepleje, med fokus på kontinuitet og omsorg. Min vejleder har fra begyndelsen haft tillid til mig, hvilket har gjort at jeg har fået lov til at prøve mange ting. Både grænseoverskridende og udfordrende ting, men for mig har det været helt unikt at få lov til at prøve så mange forskellige ting, og jeg har kunne mærke en stor udvikling fra da jeg startede i afdelingen. Efter nogle uger følte jeg mig meget mere sikker i plejen, hvilket har gjort at jeg er blevet langt mere selvstændig, selvbevidst og dygtigere. Det har været dejligt, at mærke at sygeplejerskerne, patienterne og de pårørende har følt sig trygge ved at have mig omkring sig. Min vejleder har altid prioriteret daglig refleksion og det har virkelig haft stor betydning for min faglige udvikling. Og hun har haft stort fokus på at give mig feedback efter hver vagt. Derudover har det været meget trygt for mig, at jeg ikke har været bange for at fejle. Min vejleder og de andre ansatte har haft stor tålmodighed og har lært mig, at der er plads til at fejle og lære af sine fejl. Derudover har det været godt, at der har været plads til at sige fra, hvis der har været en situation som blev for meget. Her var der også fokus på at få snakket situationen ordentligt igennem bagefter.

Under klinikforløbet har min vejleder og de andre ansatte i stor grad taget ansvar for de min og de andre studerendes læring. Skete der fx noget interessant ved en anden patient, sørgede sygeplejerskerne altid for at komme og spørge om jeg havde lyst til at se med.

Derudover havde min vejleder også sørget for, at alle studerende fra afd. V en gang i mellem havde tid til at reflektere sammen. Vi har haft undervisning af blandt andet en hygiejnesygeplejerske, udviklingssygeplejerske, hospitalspræst og derudover også haft undervisning i hæmodynamik og respiration, hvilket har givet os relevant viden og forbedret vores læringsmuligheder.

Det har været enormt berigende at være studerende på en intensiv afdeling og jeg er taknemmelig for den kæmpe erfaring jeg har fået med mig videre herfra. Det har endnu en gang bekræftet mig i, at det er sygeplejerske jeg brænder for at blive. Jeg er i hvert faldt stolt af at jeg nu selvstændigt kan passe de stabile intensivpatienter. Og stolt af at være med til at passe de akut dårlige patienter sammen med nogen kompetente sygeplejersker. 

Jeg håber at ITA1 vinder, da jeg ikke har kunne have ønsket mig en mere lærerig og fantastisk klinikperiode.

15. januar 2021 offentliggjorde vi prismodtagerne af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2020 ved en virtuel prisuddeling. Herunder kan du se eller gense offentliggørelsen. 

 

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019

 • Region Hovedstaden:  Anæstisiologisk Afsnit, Opvågningen 434, Hvidovre Hospital
 • Region Midtjylland: Børn- og ungeafsnit, Hospitalsenheden Vest, Herning Sygehus
 • Region Nordjylland: Apopleksiafsnit 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd
 • Region Sjælland: Ortopædkirurgisk afdeling H3, Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Region Syddanmark: U22, Urinvejskirurgisk Afdeling A, Sønderborg Sygehus

Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018

 • Region Hovedstaden: Børne- og ungeafdelingen (B1531), Nordsjællands Hospital i Hillerød
 • Region Midtjylland: Patienthotellet Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg
 • Region Nordjylland: Gastroenterologisk Afdeling 9Ø, Aalborg Universitetshospital
 • Region Sjælland: Ortopædkirurgisk Sengeafsnit, Afdeling O, Slagelse Sygehus
 • Region Syddanmark: Øre-næse-halskirurgi, Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg

Årets Kliniksteder 2017

 • Region Hovedstaden - Øre-næse-hals Sengeafsnit 311 på Gentofte Hospital
 • Region Midtjylland - Kirurgisk sengeafsnit B6, Regionshospitalet Randers
 • Region Nordjylland - Medicinsk Gastroenterologisk sengeafdeling 9Ø, Aalborg Universitetshospital
 • Region Sjælland - Afsnit for Barsel, G73, Roskilde Sygehus
 • Region Syddanmark - Dybbøl Plejecenter, Sønderborg Kommune

Årets Kliniksteder 2016

 • Kreds Hovedstaden - M33, Intern medicinsk sengeafsnit, Amager og Hvidovre Hospital, Glostrup matriklen
 • Kreds Midtjylland - Botilbuddet Guldblommevej 1, Viborg Kommune
 • Kreds Nordjylland - Neonatalafsnit 12-13, Aalborg Universitets Hospital
 • Kreds Sjælland - Ortopædkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus 
 • Kreds Syddanmark - OP/OPV/Anæstesi, Sydvestjysk Sygehus, Grindsted

Årets Kliniksteder 2015

 • Region Hovedstaden - Psykiarisk Center Rønne, lukket afsnit
 • Region Midtjylland - Afsnit for kvindesygdomme og fødsler, Skejby Syghus, AUH
 • Region Nordjylland - Hjemmesygeplejen Distrikt Centrum, Aalborg
 • Region Sjælland - Psykiatrien Syd, Distriktspsykiatrien Maribo
 • Region Syddanmark - Ortopædkirurgisk klinik, Aabenraa Sygehus

Årets Kliniksteder 2014

 • Region Hovedstaden - Psykiatrisk akutmodtagelse, Psykiatrisk Center København
 • Region Midtjylland - Operationsafdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenhed Vest
 • Region Nordjylland - Medicinsk hæmatologisk sengeafsnit 7V, Aalborg Universitetshospital
 • Reigion Sjælland - Distriktspsykiatrien for ældre, Vordingborg
 • Region Syddanmark - Ortopædkirurgisk operationsafdeling, Odense Universitetshospital

Årets Kliniksted 2013

 • Afdeling R7 på Psykiatrisk Center Sankt Hans blev kåret som Årets Kliniksted 2013.

Årets Kliniksted 2012

 • Årets bedste kliniksted for 2012 blev Børneambulatoriet i Esbjerg.​