Vinderne af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019

Se de vindere fra de fem kredse og læs begrundelsen for, at de har vundet Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019.

​Næsten halvdelen af sygeplejerskeuddannelsen foregår i praktikken. Det er her i mødet med patienter, borgere og pårørende, at vi har mulighed for at prøve teorien af. Det er her, vi øver os, og her vi kan koble teori og praksis og blive gode sygeplejersker.

Derfor er det afgørende, at rammerne om praktikken er gode og at vi har dygtige kliniske vejledere, som prioriterer vores læring.  At uddanne sygeplejersker kræver tilmed, at afdelingslederne prioriterer arbejdet, men det skal også prioriteres på chef- og direktørniveau. Alle disse ting skal være på plads, for at man for alvor kan skabe praktikpladser i verdensklasse.

Det er på den baggrund, at følgende praktiksteder modtager Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019:

Hovedstaden

Vinderen i Kreds Hovedstaden er Anæstisiologisk Afsnit, Opvågningen 434, Hvidovre Hospital

I Hovedstaden er vinderen af Sygeplejestuderendes Praktikpris et sted med plads til studerende og læringsmuligheder. Her er der tid til at få vejledning i en studieunit, hvor der faciliteres refleksion løbende og relevante patientforløb. Der er relevante kurser og undervisning under hele forløbet, som generelt er sammenhængene og godt struktureret. Strukturen og prioriteringen af læringen på afdelingen, hænger sammen med de skriftlige opgaver, der er i løbet af praktikken.

Midtjylland

Vinderen i Kreds Midtjylland er Børn- og ungeafsnit, Hospitalsenheden Vest, Herning Sygehus

I Midtjylland har dette praktiksted gjort sig fortjent til prisen fordi, der var fra start lagt en plan for hele forløbet med fokus på læringsmål, aktiviteter og progression i forløbet. Hele afsnittet – og særligt klinisk vejleder og koordinerende sygeplejerske - tager ansvar for læring. I praktikforløbet er det planlagt undervisning af en hospitalspræst, udviklingssygeplejerske, hygiejnesygeplejerske og refleksion med studerende fra andre afsnit. Alt sammen med til at give bedre læringsmuligheder. 

Nordjylland 

Vinderen i Nordjylland er: Apopleksiafsnit 6Ø, Aalborg Universitetshospital Syd

Vinderen i Nordjylland har fået prisen i år, fordi der på netop dette praktiksted er stor fokus tværfaglighed, sektorovergange og patientforløb. På netop dette praktiksted er der stor opmærksomhed på og tid til studerende – i hele personalegruppen. Med et trygt læringsmiljø, hvor studerendes læring er i fokus, er der mulighed for at blive dygtig, selvstændig og få opfyldt sine læringsudbytter. Med meningsfulde punktpraktikker, ugentlige refleksionstimer og en fantastisk, erfaren og nytænkende klinisk vejleder, har dette praktiksted gjort sig fortjent til at få Sygeplejestuderendes Praktikpris 2019.

Syddanmark

Vinderen i Kreds Syddanmark er U22 - Urinvejskirurgisk Afdeling A - Sønderborg Sygehus

Det praktiksted, som har vundet i år i Syddanmark, har man som sygeplejestuderende fornøjelsen af en klinisk vejleder, der afholder daglige morgenkonferencer med studerende, og i løbet af dagen samler op, og får de ugentlige læringsmål til at passe til den plan, der er blevet lagt fra start. Praktikstedet har tillid til studerende og man vil som studerende vokse med sine opgaver med hjælp fra hele afdelingen. Sidst men ikke mindst tilbyder vinderen specialiseret undervisning og ekstra kurser. 

Sjælland

Vinderen i Kreds Sjælland er: Ortopædkirurgisk afdeling H3, SUH Køge, Sjællands universitetshospital

På Sjælland har vi fundet en vinder, som har nytænkt praktikken. Her er der fokus på læring i en studieenhed med 4 tilknyttede vejledere og en koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig, som sørger for at der hele tiden er mulighed for refleksion og feedback. Derudover vægtes studerendes trivsel og samarbejde på hele afdelingen højt. Alt i alt et trygt, spændende og fagligt udfordrende praktiksted.

 

Læs mere