Vedtægt og organisatorisk grundlag

SLS' vedtægt og det organisatoriske grundlag for SLS-aktive beskriver, hvordan vi er bygget op og gerne vil arbejde.

Vedtægt

Vedtægten fastsætter SLS' formål og beskriver rammer og regler for organisationens liv og demokrati. Det er årsmødet, der med to tredjedeles flertal kan ændre i vedtægten.

SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd, og vedtægten skal ligge inden for rammerne af DSR's love.

Vedtægter for SLS

DSR's love

Organisatorisk grundlag for SLS-aktive

Det organisatoriske grundlag har til formål at beskrive, på hvilket organisatorisk grundlag SLS-aktive arbejder, og hvad vi lægger særlig vægt på for at skabe og bevare et stærkt og indflydelsesrigt fællesskab baseret på frivillig arbejdskraft. Det organisatoriske grundlag er vedtaget af og kan ændres af årsmødet.

Organisatorisk grundlag for SLS-aktive