Sygeplejestuderendes Praktikpris i Midtjylland

De sygeplejestuderende i Region Midtjylland har talt. Se vinderen af Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Der indkom 25 indstillinger i Region Midtjylland. En jury har ud fra de kritierier, der var oplistet i indstillingsformularen, udvalgt 5 nominerede.

Sidst men ikke mindst har SLS-medlemmerne i Region Midtjylland stemt om deres favorit blandt de fem nominerede.

Her er vinderen

 Stort tillykke til Patienthotellet Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg​ med Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018 i Midtjylland. Læs mere om vinderen og de øvrige nominerede herunder.

 

 

Se de 5 nominerede i Region Midtjylland

Fold fanerne ud for at læse mere om de fem nominerede.

1: Patienthotellet Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg

Sygeplejestuderende Sofie Lassen har indstillet Patienthotellet Silkeborg på Regionshospitalet Silkeborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har indstillet dette praktiksted, fordi: Denne indstilling giver indtryk af, at afdelingen og kliniske vejledere gerne yder den ekstra tand for at udvikle studerende i praktik. Der forekommer meget relevant ros ift. vejledning, læringsudbytte og teori og praksis. Det er en studerende, der har set praktikken som en helhed. Ikke kun, hvordan det er på afdelingen, men også mht. de skriftlige opgaver og den generelle vejledning.

Begrundelse: Fremragende vejleder og team

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Vi var to studerende på patienthotellet i Silkeborg på 2. semester (praktik i 10 uger). Vi havde hver vores udfordringer og vores vejleder Dorthe var bare dedikeret til at være klinisk vejleder. Hun prioriterede altid vores behov og udfordrede os på en god og sund måde. 

Hun var god til at rose når det gik godt og ikke bange for at kaste lys på vores udfordringer og var kreativ med at få os til at arbejde med dem, så vi blev dygtigere, både teoretisk og i praksis. Når vi havde skrevet i praktikportalen, fik vi altid feedback, både skriftligt og mundtligt. 

Hun forsøgte så vidt muligt også at følge os så ofte det var muligt og vi havde mange gode vejledningsdage sammen, her fik vi tips til at blive bedre og der var plads til at komme af med frustrationer. 

Til forudsætningskravene var der fokus på, at vi havde de bedste rammer som muligt, så vi fik lov til at øve med hinanden, så vi kunne optimere vores oplæg og det gav os meget. 

Vi blev gode til at reflektere over ny viden og hun gav os motivationen til at gå hjem og blive endnu klogere på et område. På patienthotellet bliver man en del af teamet, jeg savner personalet som alle var interesserede i at vi blev gode sygeplejersker. Og alle vil sige service assistenter, assistenter sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer og læger m.m. 

Jeg er meget imponeret over den indsats der blev gjort for os sygeplejestuderende. Læringsmiljøet var helt fantastisk. Vi fik også lov til at opleve en dag i ambulatoriet (forundersøgelsen), vi var med til informationsmøderne for patienterne og til sidst at komme med til operation og endda også rehabilitering bagefter. 

På den måde fik vi opleve et sammenhængende patientforløb i det omfang det var muligt. Vi blev med tiden mere og mere selvstændige og vi fik allerede ret hurtigt lov til, at udføre præ- og postoperativ pleje samt udskrivelsessamtaler (under supervision). Vi følte os faktisk næsten som "rigtige sygeplejersker" og det gav os en stor ansvarsfølelse. Vi følte os altså godt klædt på til 3. semester som handler om klinisk lederskab.

2: Fælles AKUT Afdeling, Akut 3, Aarhus Universitetshospital Skejby

Sygeplejestuderende Julie Mie Hymøller har indstillet Fælles AKUT Afdeling, Akut 3 på Aarhus Universitetshospital i Skejby til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har indstillet dette praktiksted, fordi: God, velformuleret indstilling. Der er fokus på fagligheden, læringsudbyttet, det skriftlige arbejde og refleksionerne, som hjælper studerende med at koble teori og praksis. Ydermere er der ros til hele afdelingen som helhed og med gode læringsmuligheder. Man får forståelsen af, at personalet på afdelingen og den kliniske vejleder virkelig går op i og lærer studerende så meget som overhovedet muligt.

Begrundelse: Fælles AKUT Afdeling, Akut 3

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg ønsker at indstille Fælles AKUT Afdeling, Akut 3 til Sygeplejestuderenes Praktikpris 2018. Inden praktikforløbet var jeg usikker på, hvorvidt jeg skulle være sygeplejerske, men efter praktikforløbet var der ingen tvivl; jeg skal være sygeplejerske. 

På Akut 3 følte man sig altid velkommen. Man blev mødt af smil og nysgerrighed af alle professioner. Der var altid plads til spørgsmål – og man var ikke nervøs for at spørge hverken sygeplejersker, læger, kliniske vejledere eller lign. Herudover følte man sig også værdsat. Man var en del af et team, som støttede op om hinanden. 

De kliniske vejledere på Akut 3 formåede at skabe et fantastisk læringsmiljø for studerende. De sygeplejestuderende på tværs af semestre fik tid afsat til fælles refleksion, hvor vi selv havde mulighed for at byde ind med emner, patientsituationer eller andet, som fyldte for os. Refleksionerne hjalp os til at koble teori og praksis. Herudover arrangerede de kliniske vejledere fælles undervisning med sygeplejestuderende fra de andre akutafdelinger. Vi fik bl.a. undervisning og træning i triage, ABCDE, ISBAR-kommunikation og hjerte-lunge-redning. Sidstnævnte også i selskab med ambulanceredder-elever, hvilket var meget relevant for det tværprofessionelle samarbejde. De kliniske vejledere var altid klar med konstruktiv feedback – også på det skriftlige i praktikportalen og vores selvvalgte litteratur. 

Selvom Akut 3 var en travl afdeling, var der tid til at være studerende. Der blev lagt stor vægt på vores læring, og vi blev på ingen måde brugt som gratis arbejdskraft. Der blev prioriteret tid til før-under-og-efter vejledning. Overskuddet til inddragelse og læring var altid tilstede selv i de mest akutte situationer. Herudover var de kliniske vejledere altid opmærksomme på andre læringssituationer, hvorfor vi fik mulighed for og blev opfordret til, eksempelvis at følge patienter til ambulatorieaftaler, scanninger eller overflytninger til andre afdelinger. Dette gav et billede af sammenhængende patientforløb og klinisk lederskab. De kliniske vejledere sikrede at vi opnåede de forventede læringsudbytter og mere til. Herudover var de fysiske rammer for læring helt i top. Det kliniske pensum var til stede i afdelingen, og de kliniske vejledere havde endda bøger vi kunne låne til eksempelvis selvvalgt litteratur. Endvidere blev vi altid mødt med fleksibilitet ift. f.eks. planlægning af studiedage, aftenvagter m.m. 

Akut 3 har givet mig de bedste forudsætninger for at blive en god sygeplejerske. Jeg ville ønske at andre studerende kunne opleve et praktikophold, som jeg oplevede på Akut 3. Sygeplejestuderende Anne Noesgaard Riis og Charlotte Thierry, som også var i praktik på Akut 3 i samme tidsperiode, har gennemlæst indstillingen, og har ønsket at bakke op om denne. Vi håber alle, at Akut 3 får den anerkendelse, som de fortjener.

3: Urinvejskirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Holstebro

Sygeplejestuderende Line Cecilie Thusholt Jakobsen har indstillet Urinvejskirurgisk Ambulatorium på Regionshospitalet Holstebro til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Meget konkret og gode eksempler. Bred, grundig beskrivelse af både kulturen og opbygningen af forløbet. Stort fokus på den studerende og planlægningen af dennes tid og opgaver fra afdelingens side.

Begrundelse: Urinvejskirurgisk Ambulatorium i Holstebro er meget mere end bare gode arbejdstider

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: I mit 10-ugers klinikophold på Urinvejskirurgisk Ambulatorium i Holstebro på 6. semester lærte jeg ufattelig meget om mig selv, men også om mit virke som kommende sygeplejerske. 

Allerede fra dag et blev jeg taget godt imod af afdelingen der rummer både en sengeafdeling og et ambulatorium. Jeg mødte kommende kolleger der tog sig tid til at lære mit navn at kende og som gav mig gode råd i mit daglige virke. Her var jeg ikke bare en studerende der kom anmassende, men de så mig som en kompetent, kommende sygeplejerske. Det betød også at jeg ofte selv stod som primær i forhold til patienterne, dog med yderst kompetente sygeplejersker og læger ved min side. Jeg følte at sygeplejerskerne tog imod mine refleksioner med glæde og jeg værdsatte at de ville tage sig tid til at reflektere sammen med mig over sygeplejen, hvor vi begge på den måde kunne reflektere over vores egen praksis. Det var muligt for mig at gå fra til forberedelse af dagens program men også til forberedelse af forudsætningskrav. Der var specifikke områder på afdelingen hvor man som studerende havde mulighed for at sætte sig, med plads til fordybning så man ikke blev forstyrret. 

Gennem mine 10 uger havde vejlederen planlagt hvilket tema jeg skulle havde den pågældende uge, altså hvad jeg skulle fordybe mig i og hvor mit fokus skulle lægge i forhold til de forskellige patientgrupper der kommer igennem et sådan ambulatorium. Det gjorde at jeg havde lettere ved at kunne lære sygeplejen og overskue den, da jeg ikke skulle fokusere på de forskellige ting der skete den dag, men derimod kun på mit tema. Det gjorde også at jeg hurtigere opnåede selvstændighed i sygeplejen og derved selv kunne stå med patienterne. I forbindelse med mit 7. semester var min gruppe og jeg på ambulatoriet som klinisk ophold og her oplevede jeg en tillid fra både vejleder og sygeplejersker til at jeg sagtens selv kunne tage patienter uden at have en sygeplejerske med. Jeg vidste at jeg altid kunne ringe efter hjælp og at der ville være en læge til stede, men den tillid de viste gjorde mig bevidst om at jeg må kunne min sygepleje i en grad så de ikke er bange for at sende mig derind alene. 

Derudover havde jeg en ugentlig dag med min vejleder hvor vi fordybede os i mit tema og derigennem fik sat ekstra fokus på både læring og refleksion indenfor det tema. De dage indgik vi ikke i normeringen hvorfor vi havde mulighed for at ”udvælge” en patient der passede godt til ugens tema. Derudover havde vi også vejledning flere gange gennem mit ophold, blandt andet så jeg selv kunne reflektere over hvor langt jeg var med mine læringsmål. Det gavnede mig utrolig meget til min eksamen senere på det semester.  Min vejleder, og mine kolleger, var gode til at hjælpe mig med ideer til litteratur, men også til at guide mig i den rette retning. Jeg var utrolig heldig at få lov til at deltage i et kursus under mit ophold omkring velfærdsteknologi. Dette kursus inddrog min vejleder i vores vejledningsdage hvor jeg fik det sat i spil i forhold til sygeplejen. 

Det her klinikophold har været med til at forme mig som sygeplejerske og jeg ville ikke have været det foruden. Den støtte og opbakning jeg mødte på afsnittet af kolleger, og specielt min vejleder, har givet mig et drive der stadig i dag giver mig lyst til at fordybe mig i mit fag. Jeg har da også været heldig at få lov til at samarbejde med min vejleder på mit 7. semester hvilket for mig viser at afsnittet, og specielt vejlederen, har en stor interesse i de studerende.

4: Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg

Sygeplejestuderende Pernille Skov har indstillet Hjerteafsnittet, Regionshospitalet Viborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Trygt læringsmiljø med plads til ”dumme spørgsmål”. Ugeevaluering hver uge, temaopdeling/fokuspunkter fra vejlederens side, generelt god og tydelig struktur – med plads til input fra den studerende, så man kan lære i sit eget tempo. 

Begrundelse: Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018 skal gå til Hjerteafsnittet i Viborg.

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg var i praktik på semester 6.1 på Hjerteafsnittet i Viborg. Mit praktikforløb varede 10 uger, og det var den bedste afdeling. Fra første dag i praktikken oplevede jeg, at der var en rigtig god dynamik, og at alle sygeplejersker, læger samt andre samarbejdspartnere på afdelingen var imødekommende. Der var et rigtig godt læringsmiljø, hvor jeg havde mulighed for at opnå mine læringsmål samt både have monofaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle opgaver. Jeg var som en del af fællesskabet, og jeg følte mig ligeværdige med resten af personalet samt behandlet med respekt.

Under mit praktikforløb arbejdede jeg meget selvstændigt, hvilket var en del af kravet til semesteret.  Jeg havde en daglig vejleder hver dag, når jeg ikke var sammen med min kliniske vejleder. Det betød, at jeg aldrig stod alene med mine patienter. Min daglige vejleder og min kliniske vejleder sørgede altid for, at jeg var tryg i de situationer, som jeg stod i. Der var altid tid til, at jeg kunne spare og reflektere med dem samt kunne stille ”dumme” spørgsmål, som altid blev modtaget positivt og med et smil. 

Der var rig mulighed for vejledning under hele forløbet både daglig vejledning, ugevejledning og før-under-efter vejledning. I starten af praktikken havde vi forventningssamtale, hvor vi fik gennemgået vores forventninger til hinanden samt læringsmålene for semesteret, så jeg vidste, hvordan jeg skulle gribe praktikken an. Derudover lavede vi også en plan over, hvilke sygeplejetemaer, der kunne være gode at have som fokusområder.
Undervejs i praktikken havde vi en midtvejsevaluering, hvor vi igen gennemgik læringsmålene i forhold til min udviklingsproces i forløbet, så jeg fik en fornemmelse af, om der var nogle specifikke læringsmål, som jeg skulle fokusere mere på end andre.

Jeg havde ugeevaluering hver uge, hvor vi gennemgik sygeplejetemaerne. Under ugeevalueringerne fik jeg feedback på mine sygeplejetemaer, hvor min kliniske vejleder fik mig til at reflektere over, procedurer, kliniske retningslinjer, medicinen og sygdommen mm., som omhandlede sygeplejetemaet.

Min kliniske vejleder var ny som klinisk vejleder, da jeg startede. Hun var altid smilende, glad og havde en humoristisk sans, hvilket gjorde det nemmere for mig at komme til hende med mine problematikker. Hun startede fra første dag med at lytte og omfavne de udfordringer, jeg havde fra de sidste praktikker. Hun hjalp mig igennem disse udfordringer, så jeg har kunne forbedre min sygepleje. Vi har hele forløbet igennem haft en god kemi, hvilket har gjort, at jeg har oplevet en tryghed i mit arbejde med sygeplejeopgaverne og på afdelingen. Hun har givet mig plads til at kunne indlære i mit eget tempo, hvilket har skabt nogle gode rammer for et rigtig godt læringsmiljø for mig, som har givet mig en god læreproces og udvikling.
Min kliniske vejleder og jeg planlagde altid mine mødetider sammen. Vi sørgede for at planlægge mine mødetider efter hendes arbejdstider så vidt muligt, det kunne lade sig gøre, så hun var så tilgængelig som muligt. Jeg havde altid en studiedag om ugen.

Personalet på afdelingen var altid opmærksom på, hvilket fokusområde jeg havde den pågældende uge, samt hvad mine opgaver var i forbindelse med patienterne. Hvis jeg havde brug for at spare med dem i forbindelse med morgenmøder, stuegang, eller hvis jeg skulle have kontakt til enten visitationen eller andre tværprofessionelle samarbejdspartnere, havde de altid tid til at hjælpe. De var derudover også meget opmærksom på, hvad der kunne være lærerigt for mig og sørgede altid for at kontakte mig for at høre, om det kunne være interessant for mig enten at udføre eller at være med til. De tog altid mine spørgsmål seriøse og gav mig brugbare svar. 

Et par uger inde i mit praktikforløb havde jeg en dag væk fra praktikken, hvor jeg sammen med de andre studerende var i læringscenteret. Her fik vi gennemgået forskellige senarier samt faglige begreber, som vi skulle benytte i arbejde i forbindelse med vores praktik.

I mit praktikforløb på hjerteafsnittet formåede jeg at opnå alle mine læringsmål på hele semesteret. Dette gjorde jeg, fordi der var et læringsmiljø, som gav mig rig mulighed for at arbejde effektivt med mine læringsudbytter.

Min kliniske vejleder arrangerede, at jeg fik et indtryk af hele patientforløbet. Det medførte, at jeg fik en større forståelse af patientens forløb igennem systemet, så når jeg henviste patienterne videre, vidste jeg, hvad jeg sendte dem videre til, hvilket forbedrede min sygepleje inden for rådgivning og vejledning i videre forløb.

Jeg har igennem denne beskrivelse prøvet at give et billede af, hvordan jeg har oplevet min praktik på hjerteafsnittet i Viborg, og hvorfor jeg mener, at det er den bedste praktik, og derfor fortjener at vinde Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018.

For at give en opsummering, så mener jeg, at Hjerteafsnittet i Viborg skal vinde Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018, da:

  • Afdelingen har en rigtig god dynamik og er imødekommende.
  • Afdelingen behandler en med respekt og ligeværdigt med resten af personalet.
  • Der er mulighed for vejledning under hele forløbet både daglig vejledning, ugevejledning og før-under-efter vejledning samt forventningsevaluering, midtvejsevaluering og slutevaluering.
  • Der er et læringsmiljø, som giver en rig mulighed for at arbejde effektivt med læringsudbytterne.
  • Min kliniske vejleder lytter og omfavner ens udfordringer, skaber trygge rammer samt giver en plads til at kunne indlære i eget tempo, hvilket giver nogle gode rammer for et rigtig godt læringsmiljø, som giver en god læreproces og udvikling.
  • Personalet er opmærksom på, hvad der kunne være lærerigt, hvilket udvikler ens sygeplejevirksomhed.

5: Akutafdelingen, Akut 1, Aarhus Universitetshospital Skejby

Sygeplejestuderende Natasja Reppien har indstillet Akutafdelingen, Akut 1 på Aarhus Universitetshospital i Skejby til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har indstillet dette praktiksted, fordi: Fokus på de forskellige studerendes formål med praktik – og differentiering mellem både semestre og individer. Ikke så konkret, men giver et indtryk af en engagerende og læringsfokuseret praktik. 

Begrundelse: Individualitet, kollegialitet og ansvar for læring i verdensklasse!

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg er på nuværende tidspunkt på mit 6. semester i sygeplejestudiet, og derved i min sidste praktikperiode. Jeg har efterhånden været mange steder omkring, men aldrig et sted så godt som dette! Uden det mindste spor af tvivl kan jeg sige, at jeg mener at Akut 1 på AUH er årets praktiksted 2018. Jeg vil forsøge at sætte ord på, hvorfor mit forløb har været (og fortsat er) så fantastisk. Som jeg skriver kan jeg dog mærke at det er svært at gøre det kort, for der er simpelthen så mange vigtige, gode punkter der skal med.

Først og fremmest vil jeg fremhæve, at jeg altid føler mig mødt, husket, og taget ansvar for. Jeg mødes hver morgen af en entusiastisk personalegruppe, som hilser på mig, spørger ind til mig, og virkelig lader til at tage ansvar for, at jeg skal have en god praktik. Jeg får eget navn og billede på tavlen, egen telefon, og det er mit telefonnummer der skrives på. Jeg har aldrig følt mig glemt eller overset, og jeg er aldrig bange for at møde ind, for jeg ved at der er tænkt over hvilke patienter jeg har fået, hvilken sygeplejerske jeg følges med, og ikke mindst at folk ved hvem jeg egentlig er. Jeg har ikke én eneste dag i min nu 14 uger lange praktik været overset, og jeg føler mig bestemt som en del af 'teamet'. 

På afdelingen er vi også rigtig mange studerende; på nuværende tidspunkt 2 sygeplejestuderende på 6. semester, 4 på 4. semester, samt en falckredder-elev. Alle os til blot 2 vejledere, som jeg alligevel oplever har helt styr på hvem vi er, hvad vi kan, og hvad det er meningen at vi skal nå i vores praktikperiode. Mine vejledere kan jeg altid komme til. De hjælper mig hvis der skulle være det mindste problem, og tilrettelægger vores praktikperiode og vagter helt individuelt, så dagene passer til vores enkelte behov og ønsker. Vejlederne er tilstede langt de fleste dage, og praktiserer altid både før- under- og eftervejledening i vores patientforløb, og er åben for ekstra vejledning, hvis vi har behov. 

Jeg oplever også at jeg får lov til at være med til at udvikle sygepleje på afdelingen, og at mine oplevelser og meninger bliver taget seriøst. Eksempelvis gik jeg til min vejleder omkring en retningslinje på e-dok som ikke var opdateret, og hun hjalp mig med at finde en specialeansvarlig, som gik videre med rettelsen, og efterfølgende gav mig feedback - en ting jeg faktisk fik meget ros for, og som jeg derfor turde gøre igen. Jeg bliver også opfordret til at give feedback på mit praktikophold, således at de kan forbedre det til det næste hold. Kort sagt føler jeg, at alt min feedback bliver hørt, og taget seriøst.

Som studerende bliver vi altid opfordret til at stille mange spørgsmål, og det føler jeg i den grad at jeg kan gøre. Dette er ikke blot til vejlederne, men alle på afdelingen; sygeplejesker, læger, fysioterapeuter lige. Jeg oplever altid at der er tid og plads til undren, og det er aldrig blevet taget ilde op. Personalet er meget velbegrundet, er åben for ny viden, og er gode til at få os selv som studerende til at undre os, og selv prøve at finde svar på vores spørgsmål. 

Sidst men ikke mindst har afdelingen utroligt gode rammer for udvikling af klinisk sygepleje, og vi kan som studerende få et lige så stort ansvar som vi ønsker. Jeg oplever at afdelingen har rigtig stor tillid til os, men samtidig ved jeg altid præcis hvem der står bag mig, og hvem jeg kan gå til hvis jeg har tvivl, samt kan sige fra hvis opgaven bliver for stor. 

Jeg har aldrig udviklet mig så meget som jeg har gjort i denne praktikperiode, og føler mig umådeligt heldig over at have fået tildelt denne plads. Derfor håber jeg, at i vil overveje at tildele årets pris til denne helt fænomenale afdeling - nemlig Akut 1 på AUH!

 

Afstemningsbetingelser

Deltagelse i SMS-afstemningen koster alm. sms-takst. Du kan kun stemme én gang, og du har ikke mulighed for at trække din stemme tilbage.

Deltager du i afstemningen, opbevarer vi din stemme, herunder dit mobilnummer, op til en uge efter afstemningen, hvorefter dine afstemningsdata slettes.

Behandlingen af persondata i forbindelse med afstemningen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, e og f, samt artikel 9, stk. 2, litra d. Læs mere i SLS' og Dansk Sygeplejeråds privatlivspolitik

Læs mere