Sygeplejestuderendes Praktikpris i Nordjylland

De sygeplejestuderende i Region Midtjylland har talt. Se vinderen af Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Der indkom 23 indstillinger i Region Nordjylland. En jury har ud fra de kritierier, der var oplistet i indstillingsformularen, udvalgt 5 nominerede. Det er nu SLS-medlemmerne i Region Nordjyllands opgave at finde vinderen igennem en SMS-afstemning. 

Sidst men ikke mindst har SLS-medlemmerne i Region Nordjylland stemt om deres favorit blandt de fem nominerede.

Her er vinderen

Stort tillykke til Gastroenterologisk Afdeling 9Ø, Aalborg Universitetshospital i Aalborg​ med Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018 i Nordjylland. Læs mere om vinderen og de øvrige nominerede herunder.

 

Se de 5 nominerede i Region Nordjylland

Fold fanerne ud for at læse mere om de fem nominerede.

1: Ortopædkirurgisk afdeling O1, Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Sygeplejestuderende Anne Hedegaard har indstillet Ortopædkirurgisk afdeling O1 på Aalborg Universitetshospital i Aalborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har indstillet dette praktiksted, fordi: Sygeplejerskerne gør en stor indsats for at de studerende føler sig velkommen. Tid til refleksion minimum hver uge og tit dagligt. God feedback og hjælp til skriftligt arbejde. Stor forståelse for sygeplejestuderende da sygeplejerskerne selv er ret nye i faget.

Begrundelse: En afdeling som "skærer helt ind til benet"

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg har i efteråret 2018 været i praktik på Danmarks bedste praktiksted - nemlig Ortopædkirurgisk afdeling O1 på Aalborg Sygehus. O1 er den unikke afdeling som alle sygeplejerskestuderende hungrer efter - O1 er nemlig en blanding af almen sygepleje, kirurgi, tværprofessionelt samarbejde og ikke mindst action. O1 beskæftiger sig med mange områder indenfor ortopædkirurgien hvilket gør at alle patienter er unikke og det giver en travl hverdag. 

Størstedelen af sygeplejerskerne på O1 er unge hvilket skaber et helt unikt forhold mellem sygeplejerskerne og den sygeplejerskestuderende da de selv lige har stået i ens sko. Sygeplejerskerne på O1 gør en stor indsats for at man føler sig velkommen og interesserer sig for hvem man er som person. Sygeplejerskerne er utrolig dygtige til at få inddraget den sygeplejerskestuderende i praksis hvilket er det fedeste for 1. semesterstuderende! Det giver en blod på tanden og giver en lyst til at stå op hver morgen og glæde sig til at komme i praktik. Fra dag 1 får personalet på O1 en til at føle at man hører til på afdelingen og at man ikke blot er på "visit" i en mindre periode. En sygeplejerskestuderende som jeg, føler derfor at man er en del af "teamet" og at man kan bidrage til fællesskabet. 

Sygeplejerskestuderende og andre elever prioriteres højt på O1 og det skyldes at her befinder Danmarks bedste kliniske vejleder sig. O1's vejleder snuser altid rundt på gangen og ikke er bleg for at give enten et high-five eller knus på sin vej. Jeg har været SÅ heldig at få en rigtig dygtig vejleder som giver sig tid til at lære sine studerende at kende. Hun er hjælpsom, arbejdsom og har styr på tingene hvilket giver en første semester sygeplejerskestuderende ro i sindet. Jeg glædede mig inderligt til at komme tilbage til O1 - både for at komme i praktik igen men ikke mindst også for at se min vejleder og genoptage det gode samarbejde fra sidste praktikperiode. Min vejleder sætter hver uge tid af til refleksion, feedback på skriftlige opgaver, hjælp til litteratur og kildehenvisninger. Dog prioriterer min vejleder også reflektion af dagens sygeplejeinterventioner samt andre eventuelle ubehagelige situationer rigtig højt. Denne hjælp til reflektion gør det muligt for mig at forbedre mig som sygeplejerskestuderende hvilket er enormt vigtigt i dette til tider grænseoverskridende erhverv. Ligeledes er min vejleder altid åben for at tale om svære situationer i forbindelse med enten patienter elller kollegaer. Min vejleder går helhjertet ind i mit praktikforløb og det gør hende til Danmarks bedste vejleder fordi hun får mig til ville blive en dygtigere sygeplejerske. 

Jeg har haft min tvivl om sygeplejerskeuddannelsen ville være noget for mig - men efter mit praktikforløb på O1 er jeg ikke i tvivl længere. O1 har formået at "skære helt ind til benet" og vise mig som studerende hvad der i bund og grund er det essentielle i god sygepleje og vellykkede patientforløb - det er nemlig afdelingen som helhed. Jeg glæder mig allerede til at blive færdiguddannet og håber at jeg en dag kan opleve at blive en del af et lige så fedt team som på O1.

2: Palliativ Afsnit, Aalborg Universitetshospital, Farsø

Sygeplejestuderende Anne Sofie Tøttrup Nielsen har indstillet Palliativ Afsnit på Aalborg Universitetshospital i Farsø til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Der bliver taget hånd om de studerende på flere måder. Både fagligt og personligt. Minimum vejledning hver uge. 2 vejledere. God feedback på studieplan og litteratur. Mulighed for forskellig undervisning under praktikforløbet.

Begrundelse: Tid til læring, tid til patienterne og tid til de studerende

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg vil gerne nominere Palliativ afsnit i Farsø, da det er et afsnit hvor man lærer at varetage de grundlæggende behov hos meget syge patienter. Det er et lille afsnit med plads til 6 patienter, og her er derfor en anden ro i forhold til andre afdelinger, og det er noget der bliver gået op i, da de palliative patienter tit har behov for ro. Her er der fokus på primær sygepleje, og man får derfor en tæt tilknytning til de patienter man passer. Der er en stor faglighed hos de ansatte, og det lærer man meget af både som studerende og patient.

Den kliniske vejledning er helt som den skal være, da der er tid og ressourcer til at reflektere over de situationer man kommer ud for. Man er som studerende selv med til at planlægge sin studietid og der er planlagt en ugentlig vejlederdag hvor er der ekstra tid til den studerende. Man får altid feedback på sine studieplaner og litteratur, og hvis man har brug for ekstra tid til at finde litteratur, er der altid mulighed for det. Der er 2 vejledere på afsnittet, hvilket gør det muligt for den ene sygeplejestuderende de har ad gangen, til at følge sine vejledere meget, og derved have meget kontinuitet i sin hverdag. 

Som studerende på Palliativ afsnit, føler man sig altid velkommen, og der er altid plads til at blive taget hånd om de spørgsmål man evt har. Da det er patienter i deres sidste levetid, kan det ikke undgås at man bliver påvirket følelsesmæssigt. Dette aspekt er der også taget hånd om, da de studerende og elever der er på afdelingen kan få (hvis de har behov for det) supervision hos afdelingens præst. 

På afdelingen er der også fokus på uddannelse og læring. Der er forskellig undervisning i løbet af ens praktikforløb, i fx sårpleje, palliation, ernæring mm. I løbet af af praktikken er det muligt at komme med Det Palliative Team ud til hjemmebesøg. 

Alt i alt er det en fantastisk afdeling, hvor man føler sig velkommen fra første dag og hvor man glæder sig til at møde ind i praktik hver morgen. Og derfor fortjener de at få de Sygeplejestuderenes Praktikpris 2018.

3: Gastroenterologisk Afdeling 9Ø, Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Sygeplejestuderende Tanja Sørensen har indstillet Gastroenterologisk Afdeling 9Ø på Aalborg Universitetshospital i Aalborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Alle er imødekomne. Minimum vejledning/refleksion hver uge. Mulighed for at sparre med andre studerende. Alt personalet vil gerne hjælpe ved at svare på spørgsmål mm. Mulighed for relevant undervisning. Den studerende er selv med til at lægge dagsordenen for hvad der skal ske. 

Begrundelse: Den gode og lærerige praktik i afsnit 9Ø

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg kan varmt anbefale 9Ø til andre studerende. De har fra dag et af stået med åbne arme og været imødekommende og det gælder alle i afsnittet, lige fra sygeplejersker, læger, rengøringsassistenter, diætister osv. 9Ø er et afsnit hvor de leverer et højt fagligt niveau, med omsorgen i fokus. 9Ø har virkelig øje for at yde den gode omsorg både over for patienterne men også over for hinanden som kolleger, det er tydeligt at se og mærke at de værner om det gode arbejdsmiljø.
 
God klinisk vejledning og de gode læringmuligheder. Som studerende har man gode forudsætninger for at lære og udvikle sig. Der er lavet en struktureret plan for starten af, hvor man som studerende også selv kan have indflydelse. Der bliver hver uge prioriteret tid til refleksion, hvor der er afsat en time hvor min vejleder og jeg tager en situation op og diskutere denne med relevant teori, min vejleder er god til at komme med feedback både mundtlig og skriftlig, hun tager virkelig sin rolle som vejleder alvorligt, hun er altid velforberedt og hun er et utroligt omsorgsfuld menneske. Hun er meget opmærksomt på, om jeg har det godt i afsnittet. Hun ser mig ikke kun som en studerende, hun ser mig som det menneske jeg er og tager hensyn til mine styrker og svagheder og ud fra det, tilrettelægger hun hvor fokusset og vejledningen skal være, så det giver mig de bedste læringsforudsætninger. Hun sørger for, at jeg bliver tilmeldt relevant undervisning og patientundersøgelser. Hun sætter tid af til, at vi som studerende og elever kan sidde og spille refleksionspil sammen, hvor vi kan få diskuteret teorien godt igennem, det er utroligt lærerigt. Vi kan lære rigtig meget af hinanden studerende/eleverne imellem. 

Jeg har deltaget på lige fod med mine kollegaer i undervisningen inden for håndhygiejne, ernæring, førstehjælp og TUG, derudover er der undervisning i afsnittet hver tirsdag med nye emner hver gang. 
 
Det gode læringmiljø for studerende. De fysiske rammer er helt ideelt at være studerende i. Min vagtplan er bygget op efter min vejlederes vagtplan, på den måde er vi sammen hver dag og hun kan følge min udvikling fra start til slut.

I afsnittet får jeg lov til at være studerende, jeg får tid og ro til at sætte mig ordentlig ind i tingene, jeg får lov til selv at tilrettelægge min dag, hvor min vejleder har fokus på at spørge ind til teorien og hun tager sig tid til at følge mig igennem dagen, så vi sammen kan reflektere over de forskellige situationer jeg står i, det er en god måde for mig, det får mig til at stoppe op og reflekter over mine handlinger. Derudover kan jeg altid komme til de andre kollegaer og spørge om hjælp, alle er behjælpelige med at give mig de bedste forudsætninger for at lære, der er ikke nogen dumme spørgsmål. Holdning i afsnittet er, at den studerende skal have tid og rum til at lære. Jeg kan kun sige, at på 9Ø er der 100 procent fokus på en som studerende og alle har interesse i, at man som studerende får et så godt og lærerigt forløb som muligt.

De fortjener i den grad at få titlen som året praktiksted!

4: Børnedagsafsnit 302, Aalborg Universitetshospital, Nord

Sygeplejestuderende Mathilde Stjernholm Steen har indstillet Børnedagsafsnit 302 på Aalborg Universitetshospital Nord i Aalborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Alle ansatte har taget godt imod den studerende både fagligt og socialt. Vejlederen hjælper med at have det overordnede overblik i forhold til uddannelsen. Ugentlig vejledning/refleksion. Forskellige undervisningstilbud. Tværfaglige dage med mulighed for at følges med andre studerende.

Begrundelse: Et yderst lærerigt og spændende praktiksted

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg har valgt at indsende denne indstilling på mit praktiksted som er på Børnedagsafsnittet 302 på Sygehus Nord i Aalborg. Baggrunden for dette bunder i at jeg er havnet et sted, hvor alle de ansatte har taget så varmt imod mig og ladet mig indgå både fagligt og socialt i deres team. Jeg følte med det samme at jeg var en del af deres team og ikke blot en studerende udefra. De er super gode til at inddrage mig i fællesskabet samt deres interne snak i personalerummet. Dette har en stor betydning, da mit ophold her strækker sig over 20 uger og et godt fællesskab bidrager også til, at man føler sig velkommen her og på denne måde er mine muligheder for, at lære også endnu bedre. 

Alle de fagprofessionelle på afsnittet er alle gode til at tage mig med, inddrage mig, forklare og lære fra sig. Man føler sig ikke som en belastning, men i stedet føler man sig i stedet som en ekstra hjælp. 

Min vejleder gør virkelig sit for at der holdes styr på om jeg får opnået alle de opgivne læringsudbytter og følger pænt op på dette. Ugentligt er der altid planlagt masser af tid til, at kunne gennemgå vejledning samt tid til at kunne snakke om eventuelle refleksioner. Tidligere har jeg været vant til, at det alene har været mit ansvar, dette er bestemt ikke tilfældet her. 

Afsnittet gør alt for at gør praktikopholdet spændende. Jeg har både været til flere forskellige undervisninger som har kunne bidrage til større viden og faglighed til det arbejde der udføres på afdelingen. Yderligere er der også gjort tid til tværfalige dage, hvor jeg har mulighed for at følges med andre studerende og lære mere omkring deres profession. 

Jeg håber at min beskrivelse har gjort at I tænker at denne praktikplads har fortjent at vinde praktikprisen 2018, da jeg virkelig er så taknemmelig for at være havnet dette sted. Jeg tager afsted hver dag med et smil på læben og glæder mig kun til, at skulle afsted igen.

5: Medicinsk Dagafsnit, Aalborg Universitetshospital, Farsø

Sygeplejestuderende Heidi Andreasen har indstillet Medicinsk Dagafsnit på Aalborg Universitetshospital i Farsø i Aalborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi:  Rigtig dygtig vejleder og personale. Alle ansatte på afdelingen vil gerne lære fra sig og er interesseret i den studerendes læring. Vejledning hver uge. Hver eller hver anden uge er der fælles undervisning for de studerende på Farsø.

Begrundelse: Den bedste praktikoplevelse

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Allerede den aller første praktikdag i Farsø, var det tydeligt at vi studerende ikke blot var ventede, men også ganske velkomne. Vi blev taget imod ved indgangspartiet af en glad og morgenfrisk sygeplejerske som viste os rundt og afleverede os ved de afsnit vi tilhørte.

Jeg kom i medicinsk dagafsnit, hvor jeg fik lov til at tilbringe 9 uger, som måske kan lyde af meget, men tiden fløj af sted og jeg havde slet ikke lyst til at forlade afsnittet igen da tiden kom. Det var klart med det samme at det her var et afsnit med en god og varm atmosfære.

Ikke alene havde jeg en fagligt dygtig vejleder, der gav gode råd og vejledning til min studieplan hver uge, og gav idéer til hvordan jeg kunne øge mine faglige kompetencer, hun var også et varmt og empatisk menneske, der spurgte ind til hvordan jeg havde det, med de mere vanskelige situationer der nogle gange opstod. Og jeg blev stille og roligt givet mere ansvar, som jeg blev oplært i de forskellige opgaver, men først når jeg følte, at jeg var kompetent nok til at varetage opgaven.

Men det var ikke kun min kliniske vejleder der var interesseret i min læring, det var alle de ansatte; sygeplejersker, SSA, sekretærerne, selv lægerne. Alle var interesserede i at jeg lærte så meget som muligt, og tog mig med glæde under deres vinger og fortalte mig med glæde om deres job og alle spørgsmål var velkomne, der var en super god stemning blandt personalet, der var en fornemmelse af at høre til og at være en del af deres kollegiale fællesskab. Alle var desuden super flinke og rare og interesseret i mig både som studerende og som person.

En gang hver/hver anden uge skulle alle os studerende på Farsø sygehus samles og have undervisning. Undervisningen kunne være sårpleje, akut førstehjælp, ernæring eller det kunne handle om håndtering af sorg. Det spændte vidt og var alt sammen relevant, og det betød at vi alle på tværs af semestre og afsnit, kunne drage nytte af hinandens oplevelser og viden. 

Medicinsk dagafsnit tager vare på flere opgaver, og alt efter hvilket semester man er på, bliver man koblet på et af dem. Eftersom jeg gik på 2. Semester tilhørte jeg primært skopien, men det betød ikke, at jeg ikke kunne få lov til at være med til andre opgaver. Jeg fik set, og oplevet mere end jeg overhovedet havde drømt om; jeg var således med på OP en dag, jeg var med på lungeambulatoriet, rygambulatoriet, jeg var med Diabetes sygeplejersken, fysioterapeuten og mange mange flere. Jeg fik i den grad det tværprofessionelle med! Og fik fulgt patienter fra de kom ind til de gik igen. Og også patienterne var glade og tilfredse. 

Det var et fantastisk godt læringsmiljø, og de ansattes engagement, gav en lyst til at gøre sit bedste og virkelig vise at man ønskede at lære alt hvad man kunne af dem. Det gjorde at jeg slet ikke havde lyst til at praktikken skulle ende. Og derfor synes jeg at Medicinsk Dagafsnit fortjener at få de studerendes praktikpris!

 

Afstemningsbetingelser

Deltagelse i SMS-afstemningen koster alm. sms-takst. Du kan kun stemme én gang, og du har ikke mulighed for at trække din stemme tilbage.

Deltager du i afstemningen, opbevarer vi din stemme, herunder dit mobilnummer, op til en uge efter afstemningen, hvorefter dine afstemningsdata slettes.

Behandlingen af persondata i forbindelse med afstemningen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, e og f, samt artikel 9, stk. 2, litra d. Læs mere i SLS' og Dansk Sygeplejeråds privatlivspolitik

Læs mere