Sygeplejestuderendes Praktikpris i Syddanmark

De sygeplejestuderende i Region Syddanmark har talt. Se vinderen af Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Der var indkommet 36 indstillinger i Region Syddanmark. En jury har ud fra de kritierier, der var oplistet i indstillingsformularen, udvalgt 5 nominerede. Sidst men ikke mindst har SLS-medlemmerne i Region Syddanmark stemt om deres favorit blandt de fem nominerede.

Her er vinderen

Stort tillykke til Øre-næse-halskirurgi, Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland i Sønderborg med Sygeplejestuderendes Praktikpris 2018 i Syddanmark. Læs mere om vinderen og de øvrige nominerede herunder.

 

Se de 5 nominerede i Region Syddanmark

Fold fanerne ud for at læse mere om de fem nominerede.

1: Intensivafdelingen 240/241, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Sygeplejestuderende Jannie Schneider Kastberg Finch har indstillet Intensivafdelingen 240/241 på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi:  Der er gode muligheder for at skabe et individuelt studieforløb. Der har der været god fokus på den studerende, som er blevet inkluderet i diverse faggrupper på afdelingen og der har været god mulighed for feedback på tværs af afdelingen, både praktisk og skriftligt.

Begrundelse: Den mest fantastiske og læringsrige 6 semesters periode

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Jeg vil gerne indstille intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til årets klinik sted, fordi jeg har haft den meste fantastiske og læringsrige 6 semesters periode. 

Læringsmiljøet og de kliniske vejledere skal have fokusset her i min begrundelse. 

De kliniske vejledere på afdelingen havde sørget for en god modtagelse hvor alle var informeret om at vi kom, der var lavet et super godt program i forhold til at være studerende på intensiv og der var altid fokus på feedback så man kunne arbejde videre i forhold til det.  Det som de skal have en kæmpe ros for, var at alt var tilrettelagt ud fra DINE behov og ønsker som studerende. 

Personlige problemer på hjemmefronten, gjorde det virkelig hårdt at skulle afsted hver dag, men uanset hvilken dag jeg gik hjem så var det med et kæmpe smil og tanken om hvor meget jeg havde lært i dag og det var fordi der altid var fokus på min læring og mig som person og derfor blev dagen tilrettelagt i forhold til om jeg fx havde brug for at sidde for mig selv og læse litteratur eller om det var det praktiske jeg havde behov for. 

Det er dog ikke kun vejledere som skal have ros, men derimod hele intensivafdelingen såsom sygeplejersker, læger, rengøring, sekretærer, koordinator, ledelse osv. Der var altid plads til mig som studerende, for alle stod med åbne arme og var mere end klar på at dele ud af deres viden og tilrettelægge tingene så jeg fik så meget som muligt ud af det. Alle var søde, rare og hjælpsomme og fra første dag af blev man taget ind i personalegruppen som om man havde været der altid. Vigtigst af alt, så følte man sig værdsat for der var ikke kun fokus på dig som studerende men også som person. 

Afdelingssygeplejerskens engagement skal nævnes her til sidst, for efter at have fremlagt en OSA opgave omkring kvalitet og udviklingstiltag på afdelingen, gjorde hun virkelig en stor interesse i at hjælpe os med at arbejde videre med tiltaget og læringen omkring kvalitetsudvikling.

De åbne arme, tilrettelæggelsen, vejledningen og det personlige fokus er helt klart grunden til at intensiv vinde årets klinik sted.

2: Afdeling for Operation og Anæstesi (afd. 100), Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Sygeplejestuderende Lise Katrine Larsen har indstillet Afdeling for Operation og Anæstesi (afd. 100) på Sydvestjysk Sygehus i Grindsted til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Der er et stort fokus på individuelle læringsmetoder samt tid til refleksion og sparring med vejleder og resten af personalet. Der gives god feedback på opgaver og lærings målene bliver opnået i det tempo og på den måde den studerende arbejder bedst på.

Begrundelse: Årets prakiksted 2018

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Afdeling for Operation og Anæstesi (AOA) Grindsted skal vinde prisen som årets praktikplads, fordi hele atmosfæren er rar at være i. Som studerende bliver man allerede fra første møde med afdelingen taget godt imod og man føler sig velkommen!

Læringsmiljøet i afdelingen er tilpasset den enkelte studerende, da der er fokus på den enkeltes kompetencer og udvikling fra start til slut. De fysiske rammer byder ind til en masse god læring og der er plads til at være studerende. De forskellige faggrupper i afdelingen tager hånd om den studerende og vil gerne lære fra sig. 

Den kliniske vejledning i afdelingen er fantastisk! Der er tid og rum til refleksion og man kan altid få den fornødne hjælp og støtte – også selvom det ikke er egen vejleder der er på arbejde. Alle medarbejdere har engagement i at hjælpe den studerende på vej, og giver gode råd og deler deres erfaringer. 
Der er altid plads til feedback og vejledning på skriftlige opgaver, og der er styr på den studerendes plan for praktikforløbet. Som studerende i AOA får man den tid, man har brug for, til at indfri læringsmål og udvikle sig fagligt. 

Afdeling for Operation og Anæstesi fortjener endnu engang at løbe med Sygeplejestuderendes Praktikpris.

3: Øre-næse-halskirurgi, Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland Sønderborg

Sygeplejestuderende Louise Birk Thomsen har indstillet Øre-næse-halskirurgi, Ambulatorium på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Der er gode muligheder for tværprofessionelt samarbejde hvor der er rum for spørgsmål og der er god frihed il at være studerende. Der er desuden godt fokus på de studerendes læringsmuligheder og lærings fokus på afdelingen.

Begrundelse: Praktikstedet der har det hele

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: At være studerende på øre-næse-hals ambulatoriet i Sønderborg er en super oplevelse. Alle tager godt imod en. Det er et godt læringsmiljø, alle er gode til at være opmærksom på en som studerende. De er gode til at skabe plads. Det er utrolig let at blive en del af faggruppen. Både sekretærer, sygeplejersker, assistenter og læger er gode til at tage sig af en og hjælpe en, herunder svare på diverse spørgsmål. Man får lov til at være sygeplejestuderende, man får lov til at fejle, man får lov til at lære nye ting og få succesoplevelser med dette. 

Afdelingen er meget opmærksomme på en, og man fornemmer virkelig, at de vil gøre meget for, at man som studerende skal føle sig tilpas og få læring. De ligger meget vægt på uddannelse og læringsmuligheder. Jeg har både været med en dag ved anæstesien på operationsgangen, og jeg har været med til tværsektoriel undervisning på sygehuset. Jeg skal også følge oversygeplejersken i hendes arbejde, som et led i min praktik. Ydermere, hvis der kommer nogle patientcases, som kan have relevans for min uddannelse er personalet gode til at fange en og spørge om man ikke vil deltage. Selv i akutte situationer er jeg blevet husket. 

Jeg har også været med til operationer, hvor jeg har oplevet, at en læge underviste mig  omkring den forstående operation. Under operationen blev der undervist i, hvad man kunne se på operationsskærmen. Det var en super oplevelse og jeg fik rigtig meget ud af det. Der er altid tid til at spørge, reflektere og få praktisk hjælp. 

Min vejleder er rigtig god og dygtig. Hvis jeg lige har brug for at snakke eller have hjælp til nogle ting, har vejlederen altid tid. Der reflekteres hver dag og det bliver en naturlig del af hverdagen. Gode diskussioner om, hvorfor man gør, som man gør. Super god feedback på opgaver og hvad der skal arbejdes videre med. Vejleder er også meget opmærksom på, om man trives og har det godt. Hvis man er lidt usikker med nogle ting er vejleder super god til at skubbe en afsted og man føler sig rigtig tryg i mange situationer.

Der er en god balance mellem ris og ros både fra vejleder og andre på afdelingen. Afdelingen har været med til, at jeg har flyttet mig.

4: Børne- & Ungdomspsykiatrien i Sydjylland i Vejle, Psykiatrien i Region Syddanmark

Sygeplejestuderende Kasper Madsen har indstillet Børne- & Ungdomspsykiatrien i Sydjylland i Vejle, Psykiatrien i Region Syddanmark til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nomiering

Juryen har nomineret dette praktiksted, fordi: Børne- og Ungdomspsykiatrien I Vejle er nomineret grundet det exceptionelle fokus på uddannelse, der fremgår af indstillingen. Praktikstedet har rig mulighed for ekstra uddannelser i form af temadage og ekstraundervisning inden for specialet. Desuden er den løbende vejledning med en vejleder der beskrives som stort set at altid er der. Til sidst er det et sted hvor de studerendes praktikforløb bliver prioriteret højt af alle på afdelingen.

Begrundelse: Læring over al forventning

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi: Lige nu er jeg i praktik på Børne- & ungdomspsykiatrien i Vejle og det er det bedste praktiksted jeg har været. De rummer alt det der omhandler en god læring for os som studerende, og her føler man sig ikke bare som "en der skal lære", men en kollega og en der også kan lærer dem noget. 

Vi havde allerede inden starten fået udsendt infobrev ca. 2 uger før og vores udannelseskoordinator havde pålagt, at vi skulle godkende den på praktikportalen så hun vidste at vi havde fået det. Det var rigtig rart, for det viste, at de var klar til at tage imod os og allerede dér havde styr på det. 

Allerede den første dag fik vi en sindssyg god oplevelse af stedet. Vi fik en virkelig god præsentation og modtagelse. Vi mødte vores vejledere der alle stod klar med det største smil og havde afsat tiden til at kunne gå rundt med os og vise os rundt, snakke med os og bare byde os velkommen. Derudover havde vi nogle dage efter en opsummering for de forskellige regler i plenum, hvor vi selv blev bragt i spil, så det var vores egne oplevelser indtil videre der blev taget i fokus. 

Under hele opholdet har der været tid til refleksion, hvor vi efter hver samtale har snakket om, hvad vi har oplevet, og hvor jeg som studerende har fået en stort ansvar og lov til at udvikle mig ved, at være den førende person.  Ligeledes har vi haft mulighed for feedback på vores opgaver, og vi afholder løbende reflektion og vejledning i plenum med resten af de studerende og vejledere i Børne- & Ungdomspsykiatrien i Vejle. Det giver et rigtig godt sparingsfelt og selvom vi kun er 3 studerende afsætter de 2 timer, så vi kan komme rundt om alt vi har brug for. 

Ligeledes er alle andre ansatte utrolig søde. De smiler, siger hej og spørger ind til os hver gang vi er på gangen. Vi får tilbudt om at få "ekstra undervisning" ved, at hvis vi har en dag hvor vi ikke har så meget er vi altid velkommen til at komme med ind hos dem og følge dem der.  Der er et stort samarbejde og sammenhold og uanset hvorhenne vi er, kan vi altid henvende os ved nogen af de ansatte. 
Derudover deltager vi også i medicinkonferencer hvor vi får lov til at styre showet og sammen med vores vejleder indgå i samarbejdet med lægerne ift. medicinøgning mm. 

Selve fokusset på læringen er stor, da vi hele tiden har mulighed for at benytte afdelingen pjecer, sidde og fordybe os i teori, skriftlige refleksioner og der bliver stillet "krav og spørgsmål" til os som vi løbende skal svare på, både fra uddannelseskoordinator, vejleder og andre. Det giver en god høj faglighed da vi ikke kun kommer til at snakke med vores vejleder.

Derudover følges vi med vores vejleder hele tiden, da de stort set altid er her og altid inkluderer os i det de laver. 

Selve de fysiske rammer for praktikstedet er utrolig gode. Der er lyst, masser af plads, massere af vinduer så vi får god lys, god udluftning, egne kontorer og vi har et stort rum kun for os med computere mm., hvor vi kan sidde og fordybe os i forskellige ting. Dette rum er også til alle andre studerende så vi sammen med SSA, Fys og ergo kan samarbejde og udveksle teori, viden, erfaringer og oplevelser. 

Derudover har vi forskellige dato med ekstraundervisning og deltagelse i frihåndtering og deeskalering, samt kriseberedskabsøvelse hvor vi får lov til at agere statister. Dette giver os en stor læring, da vi sammen med personalet er i arbejdsgangen.  Derudover mødes vi alle sygeplejerskestuderende i lokalpsykiatrien og får oplæg fra en ph.d og forskningssygeplejerske hvor der bliver taget udgangspunkt i vores oplevelser. Hertil skulle vi individuelt ud fra afdelingerne holde et oplæg, hvorledes vi fik tildelt kommunikation.  Dette er enormt givende og dertil har vi fået vores eget rum i Praktikportalen hvor vi skal skrive om vores udfordringer og dele med hinanden, så vi sammen som studerende kan hjælpe hinanden selvom vi ikke er på samme afdeling eller matrikel. 

Ligeledes har uddannelsestedet udarbejder litteratur som der er rigtig godt for os at læse under de forskellige emner som vi skal op til til eksamen, men som også giver os en god forståelse i arbejdet på afdelingen. Derudover var de første 2 uger planlagt nøje så vi fik mest ud af det og derefter skulle vi planlægge det i samarbejde med vores vejleder, så vi fik det til at passe ind i vores eget skema. Det viser en stor tillid til os som studerende, at vi selv har noget at have sagt ift. planlægningen af studiedage mm. 
Ligeledes var der nogle skiftende dage de første 2 uger, hvor jeg den ene dag fik lov til at følge speciallægen, og en anden dag en anden specialsygeplejerske, så jeg kunne se forskellige arbejdsgange og spørgeteknikker. 

Til sidst er vi også blevet tilbudt at komme med på en temadag i Aabenraa som jeg personligt selv deltog i. Det var utrolig lærerigt og var med til at give os ekstraundervisning, da det var ift. ADHD og medicinering for udlærte sygeplejersker, specialesygeplejerske og speciallæger. Både her inkluderede de mig som studerende, så jeg var en del af temadagen og ikke bare en flue på væggen.

5: Distriktssygeplejen, Nyborg Kommune

Sygeplejestuderende Martin Dam har indstillet Distrikssygeplejen i Nyborg Kommune til Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Juryens nominerng

Juryen har indstillet dette praktiksted, fordi: Distriktssygeplejen i Nyborg Kommune er nomineret grundet den løbende vejledning og de gode rammer for selvstændig læring. Desuden lægges der vægt på at den studerende har haft meget frihed til at vælge opgaveemner og planlægge sit forløb til at passe til den studerendes egne interesse og de læringsmål og krav der var for semesteret.

Begrundelse: Verdens bedste praktiksted!

Den sygeplejestuderende har valgt at indstille sit praktiksted, fordi:  Hermed ønsker jeg at indstille Distriktssygeplejen, Nyborg Kommune, til de Sygeplejestuderendes Praktikpris.

Baggrunden for min indstilling er:

Jeg havde min 6. semester praktik hos Distriktssygeplejen i Nyborg Kommune, og jeg vil sige at det uden sammenligning er den bedste praktik jeg har haft! Jeg følte fra dag et af, at jeg var meget velkommen!

På praktikstedet var der tilknyttet to vejledere, hvoraf den enes primære opgave var at være vejleder for studerende på tværs af alle semestre. Allerede inden opstart i praktikken, var der lagt en plan for hele forløbet ift. Hvornår der skulle være refleksion, følgedage, undervisningsdage mv. Udover de fastlagte aktiviteter oplevede jeg, at der var stor fleksibilitet i forhold til selv at kunne have indflydelse på hvorledes ens arbejdstid skulle ligge. Der var en stor forståelse for, at der også var nogle ting i ens privatliv som der skulle være tid til.

Ugerne var tilrettelagt, så der hver uge enten var en følgedag (hvor vejleder var med ude på besøg), eller var der afsat tid til refleksion over et emne, som jeg i høj grad havde mulighed for at have indflydelse på. Ved disse refleksioner var det rigtigt godt, at vi tog udgangspunkt i emner og udfordringer, som var aktuelle i forhold til det daglige arbejde, men som selvfølgelig også var i tråd med læringsmålene for semestret. Jeg synes det fungerede rigtig godt, at jeg ikke skulle skrive en opgave, bare for at gøre det. Når jeg skrev en opgave, var det fordi det gav mening i forhold til et aktuelt emne!

Netop praktikken i hjemmeplejen betyder, at man køre alene og derfor ikke altid har en kollega lige ved sin side. Dette synes jeg dog man fik imødekommet på fornemste vis. Hver dag var der tilknyttet en ”Ad hoc” vejleder, som man altid kunne ringe til. Denne ”vejleder” var en af de andre sygeplejersker, som var på arbejde den pågældende dag. Ikke en eneste gang har jeg følt at jeg har været til ”besvær” når jeg har haft brug for hjælp, ligesom de også var gode til at ringe til mig og spørge om jeg var med, og kunne nå mine ting.

Fra dag et blev jeg opfattet som en del af den samlede sygeplejegruppe, blev en del af den gruppe (Distrikt) jeg skulle arbejde sammen med og fik en naturlig plads på kontoret. Jeg oplevede aldrig at der blev set skævt til mig, fordi jeg var studerende. Tværtimod synes jeg at man var rigtig gode til at tage hånd om mig, og inddrage mig i de ting der foregik. Jeg fik mulighed for at have indflydelse på hvilke besøg jeg godt kunne tænke mig, men samtidig blev der også taget højde for mine kompetencer, så jeg ikke blev sendt ud til opgaver, som jeg ikke kunne løse.

I og med jeg oftest var ude på besøg alene, var det også mig der havde en vurdering af den enkelte borger jeg havde været ude hos, og hver gang oplevede jeg at mine kollegaer tog mine observationer og tanker seriøst, og ikke bare negligerede dem.

Med tiden blev jeg også tildelt mere og mere ansvar, og fik mere og mere komplekse opgaver, og jeg synes det var enormt motiverende at jeg kunne se, at jeg hele tiden rykkede mig fagligt i kraft af de opgaver jeg fik.

Gennem hele min praktik var der planlagt aktiviteter/uddannelse i det omfang det gav mening. I opstarten var der en introduktion til hele kommunen, samt introduktion fra de enkelte afdelinger i kommunen, som det kunne blive relevant at vi skulle i kontakt med. Det fungerede rigtig godt, og det betød meget, at man allerede fra starten kunne sætte ansigt på kollegaer fra andre steder i kommunen, som man højst sandsynligt ville få kontakt med gennem ens praktik, ligesom de fik en mulighed for at sætte ansigt på mig. Endvidere deltog jeg fx også i oplæring af hjemmedialyse hos en borger, hvor jeg blev en af ”Superbrugerne” på maskinen. En kæmpe cadeau til mig som studerende, og endnu et bevis på at de virkelig gerne vil de studerende.

Dette synes jeg også afspejler sig på ledelsesniveau. Lederen af hjemmeplejen var meget opmærksom på de studerende, og var god til at spørge ind og være nysgerrig. Endvidere er den ene vejleder ansat på fuld tid til at varetage denne opgave, hvilket i min optik er et tydeligt tegn på, at man vægter uddannelse højt og at Nyborg Kommune ønsker at tilbyde praktikophold af høj kvalitet!

På baggrund af ovenstående ønsker jeg hermed at indstille Distriktssygeplejen, Nyborg Kommune, til de Sygeplejestuderendes praktikpris 2018. Det er et praktiksted med høj fagligt niveau, godt socialt sammenhold, og et sted hvor man som studerende virkelig får lov at udfolde og udvikle sig!

 

Afstemningsbetingelser

Deltagelse i SMS-afstemningen koster alm. sms-takst. Du kan kun stemme én gang, og du har ikke mulighed for at trække din stemme tilbage.

Deltager du i afstemningen, opbevarer vi din stemme, herunder dit mobilnummer, op til en uge efter afstemningen, hvorefter dine afstemningsdata slettes.

Behandlingen af persondata i forbindelse med afstemningen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, e og f, samt artikel 9, stk. 2, litra d. Læs mere i SLS' og Dansk Sygeplejeråds privatlivspolitik

 

Læs mere