Kredsbestyrelsesvalg 2021: Fremtidens sygeplejersker skal høres!

Flere SLS'ere er valgt ind i kredsbestyrelser i Dansk Sygeplejeråd. Se dem her.

Sygeplejestuderende kunne stemme til valg i DSR's kredsbestyrelser

Fra d. 25. oktober til d. 7. november 2021 har Dansk Sygeplejeråd (DSR) afholdt kredsbestyrelsesvalg, hvor aktive medlemmer har valgt lokale formænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer til DSR’s fem kredse for en ny fireårig periode frem til 2025. De nyvalgte tiltrådte tirsdag den 9. november 2021.

Sygeplejestuderende, der er medlem af SLS, har haft mulighed for at stille op og stemme til kredsbestyrelsen og dermed få indflydelse på DSR's politiske arbejde. 

Se alle valgte her

Valg i DSR 2021 - Dansk Sygeplejeråd

Se SLS-valgte her

Tre SLS'ere er valgt ind som kredsbestyrelsesmedlemmer, og tre SLS'ere er valgt som suppleanter til kredsbestyrelserne.

Valgte SLS'ere i Kredse - kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Vores erfaringer skal høres lokalt - og tages seriøst 

Som sygeplejestuderende er vi hverdagens eksperter i at være under uddannelse, og i kredsbestyrelsen har vi en unik mulighed for dele de erfaringer og udfordringer, vi som fremtidens sygeplejersker oplever i vores dagligdag på uddannelsen og i vores studieliv. 

Kredsbestyrelsen arbejder lokalt for realisering af DSR's formål. Det er kredsbestyrelsens opgave at være tæt på medlemmerne og opfange signaler, der bringes i spil ift. politiske indsatser og beslutninger på tværs i DSR. 

Særligt til dig, der er valgt

Er du nysgerrig på SLS’ holdninger til forskellige dagsordener?  

SLS har gennem tiden vedtaget en række politikpapirer samt et princip- og visionsprogram. De ændres, hvis der stilles forslag om det på SLS’ årsmøde, og er altså de til enhver tid gældende holdninger i SLS. 

Du er velkommen til at gå på opdagelse i politikkerne, hvis du er særligt optaget af at varetage de sygeplejestuderendes interesser lokalt: Visioner og politiske holdninger

SLS’ politiske, organisatoriske struktur 

SLS har flere organisatoriske niveauer, der hver har forskellige politiske interesser og opgaver. Særligt interessant for kredsbestyrelserne er SLS’ regionale niveau: Regionsbestyrelserne. Læs mere om SLS’ struktur her: Sådan er SLS bygget op

Læs om ansvar og vilkår for kredsbestyrelsesarbejdet her: Kongressen og bestyrelsens ansvar og her: Vilkår for kredsbestyrelsen 

Om valget

Som sygeplejestuderende og medlem af SLS, er du valgbar og stemmeberettiget i den opstillingskreds, hvor din uddannelsesinstitution ligger. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SLS.