Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Særudstilling: Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen

Særudstillingen kunne ses på museet i sommeren 2016.

59660563

Sygeplejerskens uniform har siden de første år sendt et væsentligt signal om professionalisme, renhed og ordentlighed.

I 1926 skrev forstanderinde og senere formand for Dansk Sygeplejeråd, Charlotte Munck: ”En sygeplejerske maa være lige saa omhyggelig for sit Udseende paa Nattevagt som om Dagen; i ”fuld Puds” som en Skildvagt paa sin Post. Hun bør nøje overholde den vedtagne Uniform og aldrig bære Smykker, Ringe eller lignende”.

I dag ser uniformen anderledes ud end i Charlotte Muncks dage, men værdierne og de hygiejniske regler er stadig de samme.

På sygeplejemuseet kan du se kopier af sygeplejerskens uniform siden stuekonerne på de københavnske hospitaler midt i 1800-tallet til uniformerne, som de ser ud i dag.

 

Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen

Udstillingspjecen kan købes på museet, eller rekvireres hos museets bibliotekar Christine Pendlmayr: cpe@dshm.dk. Mail besvares en gang ugentligt