På spidsen: Skal forskning alene ske for private midler?

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 37 mio. kr. til forskning i sygepleje. Kan man forestille sig, at regioner og kommuner vil doble op, spørger DASYS.

Med både et videnskabeligt tidsskrift og en økonomisk saltvandsindsprøjtning har sygeplejen som fag netop taget endnu et stort og vigtigt skridt i retning mod videnskabeliggørelse. Med etableringen af det nye tidsskrift Fag & Forskning har faget fået en ny og spændende platform, hvor forskning og udvikling kan beskrives, diskuteres og præsenteres til gavn for klinisk sygeplejepraksis. Desuden faldt de mange penge fra Novo Nordisk Fonden på et tørt sted, nu hvor bl.a. den kliniknære forskning er under hårdt pres med omstruktureringer, besparelser og fyringer.

Knaphed på ressourcer er et problem i en tid, hvor der specialiseres og flyttes sundhedsfaglige opgaver mellem sektorerne. Knapheden råber på behov for nytænkning og god argumentation for, at ressourcerne anvendes med klogskab. Netop forskning i sygepleje skal danne baggrund for at frembringe en klog forskningsbaseret sygeplejepraksis til gavn for borger, patienter og pårørende. Så tak til Novo Nordisk Fonden for at se potentialet i de danske sygeplejefaglige forskningsmiljøer.

Tildelingen fra den private fond rejser imidlertid spørgsmålet om, hvad kommuner og regioner byder ind med? Skal forskning i den offentlige sektor udelukkende basere sig på private donationer, eller kan man forestille sig, at regioner og kommuner dobler op?  

Ledere og forskere har i en årrække kæmpet hårdt for at etablere stærke forskningsmiljøer i sygepleje rundt om i Danmark, hvilket har været en stor gevinst for sygepleje som fag og dermed også for patienterne. Det har givet både anerkendelse og større muligheder for tværfagligt samarbejde og fundraising. Novo Nordisk Fondens længerevarende økonomiske støtte til forskningsprogrammer i sygepleje booster forhåbentligt forskningen, men det betyder ikke, at sygeplejeforskere kan hvile på laurbærrene. Såvel forskere som ledere må til stadighed arbejde strategisk for at etablere og vedligeholde et stærkt og bæredygtigt fundament for forskning, der giver genklang nationalt og internationalt. 

Forskningsbaseret sygepleje er efterspurgt som grundlag for den praksis, sygeplejersker udøver bl.a. med kliniske retningslinjer og fastsættelse af standarder. Mindre institutioner og selskaber i Danmark arbejder for at fremme vilkår for forskning i sygepleje, ligesom et af de største selskaber inden for sygeplejen Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) gør det. DASYS er en uafhængig paraplyorganisation for de sygeplejefaglige selskaber i Danmark, og med sine 13.244 medlemmer bidrager DASYS med vigtige sygeplejefaglige perspektiver i nationale råd, styrelser og ministerier. For at fortsætte de gode strategiske takter opfordrer DASYS til et styrket samarbejde på tværs af institutioner, selskaber og forskningsmiljøer i Danmark. 

TILLYKKE til sygeplejefaget og dets mange udøvere! Lad os kippe med flaget og love hinanden, at vi vil samarbejde om virkeliggørelsen af drømmen om sygeplejefaget som den kloge praksisdisciplin, der er forskningsbaseret til gavn for borger, patient og pårørende. 

Emneord: 
Forskning