Fag & Forskning Årgang 2017 nr. 1

I dette nummer

Trialog: Alkohol

Sygeplejersken kan trænge ind til misbrugeren

Omkring 147.000 danskere er afhængige af alkohol, og ud over personlige og familiemæssige problemer koster alkoholafhængighed milliarder for kommunerne. Sygeplejersker har så meget goodwill som faggruppe, at de er de rette til at tage den svære samtale med patienten om at ændre adfærd, vurderer sundhedsforsker.

Alle sygeplejersker møder dem

Sygeplejersker vil ofte støde på borgere med mere eller mindre åbenlyse alkoholproblemer. Patienterne vil gerne informeres om muligheder for hjælp, men sygeplejerskerne holder sig tit tilbage, bl.a. pga. personlige holdninger, berøringsangst og manglende redskaber.

Masser af muligheder for hjælp

De danske kommuner har ifølge Sundhedsloven ansvaret for forebyggelse og behandling af alkoholproblemer. Behandlingen er gratis og er omfattet af behandlingsgarantien. Alkoholteams og socialsygeplejersker er vigtige aktører i behandlingen.

Alkoholproblemer rammer bredt

Mange voksne danskere drikker alkohol i begrænsede mængder og efterlever fint de officielle genstandsgrænser. Men omkring 860.000 voksne har et storforbrug, 620.000 et skadeligt forbrug, og omkring 147.000 er decideret afhængige.

Rygrad som en regnorm er en myte

Nogle mennesker har større risiko for at udvikle alkoholafhængighed end andre. Den præcise forklaring kendes ikke, men både gener, psykiske tilstande, udbrændthed og socialisering spiller ind.

Fagligt Ajour

Sygepleje tilbage til det basale

Fundamentals of Care er en ny teoretisk forståelsesramme for sygepleje. Rammen har fokus på planlægning og udøvelse af situationsorienteret og individualiseret sygepleje, dvs. en back to basics-model, der også arbejdes med i et internationalt perspektiv.

Systematiske plejeplaner sikrer evidensbaseret sygepleje

At arbejde med evidensbaserede plejeplaner gør det lettere at være nyansat sygeplejerske på en afdeling med levertransplanterede patienter, for målinger af effekten af plejen gør det muligt at sætte ind, hvis noget halter.

Diabetes distress kan måles og afhjælpes

Det er komplekst at få diabetes til at passe ind i hverdagslivet. Risikoen for, at personen med diabetes mister motivationen til at følge anbefalingerne til behandlingen, er til stede, men kan forebygges.

Peer Reviewed

Ny Praksis

Rygoperation – efter lindring følger utryghed

Patientoplevelser. Efter en stabiliserende rygoperation håber patienterne på færre smerter og et bedre liv, men paradoksalt nok kan operationen samtidig medføre en følelse af eksistentiel utryghed over fremtiden.

Debat

The Journal Club

Sygeplejerskers usikkerhed influerer på alkoholsamtaler

Alkoholforbrug. Sygeplejerskers barrierer og fremmende faktorer i relation til at tale med patienter om alkohol blev identificeret til fire kategorier: Sygeplejersken, patienten, afdelingen og et projekt om alkoholscreening.