Fag & Forskning Årgang 2018 nr. 3

I dette nummer

Trialog: Åndelig omsorg

Hvem var du, før du blev syg

For mange mennesker er titlen ”patient” skelsættende at få tildelt. Når først en evt. forskrækkelse over diagnose eller skade har lagt sig, har mange udover fysisk pleje og omsorg også behov for åndelig omsorg. Det gavner det konkrete behandlingsforløb og hjælper patienterne til bedre mestring af livet som f.eks. kronisk syg.

Brug dine sanser

Forskningen beskriver to måder at udøve åndelig omsorg på: Den behovsorienterede og den fænomenologiske tilgang.

De 7 eksistentielle grundtræk

Den schweiziske læge og psykiater Medard Boss har beskrevet syv eksistentialer eller eksistentielle grundtræk, som i mere eller mindre grad hele tiden er på spil i ethvert menneskes væren-i-verden.

Eksistentiel kommunikation

Spørgeguiden til ”Eksistentiel Kommunikation i Sundhedsvæsenet” er i første omgang udviklet til almen praksis, men bliver nu også udbredt til sygeplejersker og andre faggrupper på Sygehus Lillebælt.

Hvad signalerer du?

Den enkelte fagpersons tilgang til patienten er afgørende for, om patienterne får den åndelige omsorg, de har brug for.

Gæstebøger bugner af taknemmelighed

Siden 2005 har patienter og pårørende på Rigshospitalet kunnet få luft for deres vrede, bekymringer, håb og drømme ved at skrive i gæstebogen, som ligger fremme i kirkerummet i stueetagen.

Eksistenslaboratorium ruster personalet

Hospitalspræst på Rigshospitalet Maria Baastrup Jørgensen har i 2014 indledt et samarbejde med religionssociolog Majbritt Normann om at strikke et efteruddannelsesforløb sammen til medarbejderne.

Peer reviewed: Intervention

Baggrund: En livline for patienten

Intervention. Et enkelt spørgsmål kan afsløre, hvor belastet en kvinde er af diagnosen brystkræft. Svaret kan bruges til at identificere særligt sårbare patienter og dermed afsløre behovet for målrettet rehabilitering.

Ny Praksis

Fars rolle er blevet vigtig

Neonatal I. Når fædre bliver inddraget i dagligdagen på neonatalafdelingen, deltager de mere i børnepasningen. Men deres stressniveau stiger, viser data i en ph.d.-afhandling

Fagligt Ajour

På Spidsen

Et slag for de tværfaglige forskningsmiljøer

Sygeplejersker, som forsker, må satse på at indgå i tværfaglige forskningsmiljøer, for mange problemstillinger er komplekse og kalder på en indsats fra mere end én faggruppe.

Eftertanken

Hvad har sygepleje og cykelløb til fælles?

Opfølgende sygepleje. Patienter er ikke ens. De har forskellige muligheder for støtte fra familie og venner og forskellig tykkelse på det beskyttelsespanser, der gør overlevelse mulig. Sygeplejersker må derfor identificere de særligt sårbare og tilbyde dem speciel støtte.

Ekstrakt

The Journal Club