Fag & Forskning Årgang 2019 nr. 2

I dette nummer

Trialog: Sengelejekomplikationer

Kroppen påvirkes fra dag et

Efter blot få dages sengeleje begynder kroppen at mærke konsekvenserne af manglende bevægelse. Immobilitet påvirker bl.a. hjerte, kredsløb, knogler, hud, fordøjelse og muskulatur og kan i yderste konsekvens være fatal.

Lad patienten være udgangspunkt

Mange sengelejekomplikationer kan mindskes eller undgås ved korrekt lejring og mobilisering. Men altafgørende er fokus på patientens fundamentale behov, styrker og svagheder.

Brug tiden mere smart

Forsker og kliniker opfordrer kolleger til i en travl hverdag med knappe ressourcer at udnytte ressourcerne anderledes.

Peer Reviewed

Ny Praksis

Fagligt Ajour

Scabies er en negligeret sygdom

SMITSOM SYGDOM. Forekomsten af scabies (fnat) stiger samtidig med, at vejledning og behandling er meget forskelligartet. Det går ud over patienterne.

The Journal Club

Debat

På spidsen: Til kamp for omsorg og pleje

"Sygeplejerskerne synes at have overtaget tidligere tiders lægelige overherredømme og forrang ved at indtage og overtage et væld af centrale og styrende positioner."