Fag & Forskning Årgang 2019 nr. 4

I dette nummer

Trialog: Hjernerystelse

Vejen tilbage er ofte unødig lang

Diagnose, behandling og vejledning af patienter med hjernerystelse er en kompleks opgave, der involverer mange faggrupper. Især læger og sygeplejersker spiller en afgørende rolle fra dag 1.

Svært at diagnosticere

Kortvarigt bevidsthedstab, hovedpine, kvalme/opkast og svimmelhed er bare nogle symptomer på hjernerystelse lige efter traumet. På længere sigt kan patienter bl.a. lide af markant træthed, øget irritabilitet og manglende evne til at huske og koncentrere sig.

Lidt ad gangen er vejen frem

Korrekt vejledning lige efter traumet og tidlig udredning for evt. langvarige symptomer er sammen med individuel behandling afgørende for restitutionsprocessen.

Ny retningslinje på vej

I efteråret 2020 har Dansk Center for Hjernerystelse deadline på en ny national retningslinje om non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.

Peer reviewed: Tvang i retspsykiatrien

Ny Praksis

Fagligt Ajour

Hjerneoperation hos en vågen patient

Når en patient opereres i hjernen i vågen tilstand, skal operationssygeplejen tilpasses situationen og mange små detaljer være tænkt igennem.

The Journal Club

Debat

Eftertanken: Velkommen til

Bump på vejen. Sygeplejestuderende og nyuddannede må give studie og praksis en chance, for det tager tid at vænne sig til en ny rolle og et ansvar, som kan føles tungt.