Fag & Forskning Årgang 2020 nr. 1

I dette nummer

Trialog: Seksualitet

Husk patienternes seksualitet

Mange sygdomme og behandlinger medfører seksuelle problemer, som kan påvirke patienternes helingsproces og livskvalitet negativt. Omvendt kan et velfungerende seksualliv øge trivsel og velvære og dermed bidrage til positiv mestring af sygdom og livskriser. Det ved mange patienter dog ikke, da sygeplejersker ofte finder den obligatoriske samtale om patienternes seksualitet svær. Mere viden og mindre blufærdighed er vejen frem, påpeger forsker.

Seksualitet er mere end samleje

Kort fortalt er seksualitet et bio-psyko-socialt fænomen, der følger alle fra fødsel til død. Et velfungerende sex- og samliv er vigtigt for de fleste menneskers sundhed og trivsel og vice versa.

Sådan påvirker sygdom seksualiteten

De fleste sygdomme og behandlinger påvirker patienternes seksualitet direkte eller indirekte i kortere eller længere tid, hvilket kan påvirke sygdomsmestring og livskvalitet negativt.

Ny Praksis

Peer Reviewed: Genetik

Store forskelle i undervisningen i genetik

Genetik. Omfang og indhold af undervisningen i genetik i den danske sygeplejerskeuddannelse er begrænset og med store variationer fra skole til skole, viser studie.

Den nødvendige viden om genetik

Genetik. Personlig medicin vil blive tiltagende aktuel i behandlingen af en række sygdomme, og sygeplejersker må derfor kende både etiske, juridiske og sociale aspekter af genetikken. Derfor er det relevant med nationale anbefalinger for sygeplejerskeuddannelsen i genetik.

Fagligt Ajour

Dokumentation er en væsentlig del af sygeplejen

Dokumentation anskues ikke som en del af sygeplejen, viser en spørgeskemaundersøgelse. Der synes at være opstået en form for dokumentationstræthed, som hæmmer udvikling af sygeplejen.

Debat

Eftertanken: Så hold dog mund

Tavshedspligt. Professionalisme er et positivt begreb, men kolleger må ind imellem minde hinanden om, hvad det betyder.

På spidsen: Patientinvolvering – must eller mantra?

Patientinvolvering har skyggesider, som må frem i lyset. Ikke alle patienter kan læse spillet i sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt at overveje rammer og sammenhænge, så resultatet ikke bliver pseudoinvolvering.

The Journal Club

Tre måder at være pårørende på

Pårørende. Når klinisk personale anerkender pårørendes forskellige positioner under rehabiliteringsporcessen, bliver det nemmere at forstå og støtte de pårørende og tilgodese deres behov.